Wyszukaj raport
Przejdź do:
14/06/2011 Inne
Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2011 roku zawarta została pomiędzy jednostką zależną od KRUK S.A. – PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
Przewiń do góry