Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Drogi Użytkowniku/Droga Użytkowniczko,

w związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Panią/Pana o możliwym przetwarzaniu przez nas Pani/Pana danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami,
a w razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych.             

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRUK S.A. z siedzibą przy ul. Wołowskiej 8, 51-116 Wrocław, adres e-mail: info@kruksa.pl, zwana dalej jako „KRUK”.

II. Inspektor Ochrony Danych

Może Pani/Pan do niego napisać na adres: Inspektor Ochrony Danych, KRUK S.A. ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław, lub  skontaktować się za pomocą wiadomości e-mail: dpo@kruksa.pl

III. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu nawiązania
z Panią/Panem komunikacji służącej udzieleniu odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i wyjaśnieniu sprawy, z jaką Pani/Pan się do nas zwróci, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który polega na komunikacji z użytkownikami strony i obsługi ich próśb, zapytań i związanych z nimi ewentualnych roszczeń.

IV. Okres, przez jaki Pani/Pana dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyjaśnienia sprawy, z jaką Pani/Pan zwróciła/-ił się do nas lub dłuższym, jeżeli jest to niezbędne w celach dowodowych, polegających na konieczności zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

V. Pani/Pana prawa w stosunku do danych osobowych

Zgodnie z RODO – ma Pani/Pan prawo:

  • otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez KRUK Pani/Pana danych osobowych oraz ich kopię,
  • przenoszenia dostarczonych przez Panią/Pana danych osobowych,
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Może Pani/Pan także żądać:

  • sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne,
  • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień, może Pani/Pan zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej na adres: info@kruksa.pl
  • telefonicznie dzwoniąc na numer: 800 700 020
  • pocztą tradycyjną na adres: ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

Jeżeli chcą Państwo przedstawić szczegółowo charakterystykę portfela, bądź zawrzeć inne, ważne informacje, zapraszamy po wypełnieniu formularza, do opisu w komentarzu, bądź dołączenie specyfikacji jako załącznika

Wybierz plik

TELEFON

71 790 28 00

Pracujemy od poniedziałku do piątku,
od godz. 8:00 do godz. 16:00.
Koszt połączenia wg stawek operatora.

Przewiń do góry