Wszyscy pracownicy zatrudnieni w KRUK S.A. oraz spółkach należących do Grupy Kapitałowej KRUK mają obowiązek działać zgodnie z przepisami. Dbamy aby nasza organizacja była odporna na nadużycia, które mogą popełnić pracownicy, dostawcy i klienci, dlatego posiadamy mechanizmy przeciwdziałające takim praktykom. Wszelkie nadużycia, a szczególnie przypadki korupcji nie będą tolerowane.

Poniższy formularz umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom przekazanie wiedzy lub podejrzeń dotyczących nadużyć bezpośrednio do jednostki odpowiedzialnej za przeciwdziałanie nadużyciom. Zapewniamy, że z najwyższą starannością wyjaśnimy każdą przekazaną nam informację.  

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

OPIS ZDARZENIA:

Prosimy o szczegółowy opis zdarzenia. O ile to możliwe, prosimy o podanie miejsca, osób biorących udział w zdarzeniu lub mogących posiadać wiedzę w tej sprawie, czasu, i okoliczności zdarzenia.

ZGŁASZAJĄCY:

Wybierz plik

ZGŁASZAJĄCY:

KLAUZULE INFORMACYJNE I ZGODY PRAWNE:

Wypełnienie formularza wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez KRUK S.A.

Kliknij i zapoznaj się z klauzulą informacyjną

Czy zdarzenie, którego dotyczy niniejsze formularz było już zgłaszane do innego organu? Jeśli tak, do jakiego? 

Przewiń do góry