Wszyscy pracownicy zatrudnieni w KRUK S.A. oraz spółkach należących do Grupy Kapitałowej KRUK mają obowiązek działać zgodnie z przepisami prawa w tym m.in. obowiązujących w zakresie ochrony praw konsumentów, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych oraz obowiązującymi w organizacji regulacjami wewnętrznymi. Każdy z pracowników jest zobowiązany do działań etycznych oraz stosowania obowiązujących w Grupie kapitałowej KRUK standardów przeciwdziałania występowaniu zdarzeń o charakterze korupcyjnym. Dbamy aby nasza organizacja była wolna od nadużyć, dlatego posiadamy odpowiednie regulację wewnętrzne oraz narzędzia przeciwdziałające takim praktykom. 

Poniższy formularz umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom przekazanie wiedzy lub podejrzeń dotyczących nadużyć bezpośrednio do jednostki odpowiedzialnej za przeciwdziałanie nadużyciom. Zapewniamy, że z najwyższą starannością wyjaśnimy każdą przekazaną nam informację.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

OPIS ZDARZENIA:

Podaj szczegóły zdarzenia w tym m.in.:
1) miejsce, czas i okoliczności zdrzenia
2) uczestnicy zdarzenia
3) czy zdarzenie było jednorazowe albo trwa od dłuższego czasu (od jak dawna trwa)
4) jeśli zdarzenie opisujące naruszenie dotyczy regulacji wewnętrznej, to wskaż nazwę tej regulacji
5) jeśli zdarzenie opisuje naruszenie przepisów prawa, to wskaż których przepisów dotyczy (np. nazwa ustawy)
6) inne dodatkowe istotne informację, które pomogą nam w rozpatrzeniu zgłoszenia naruszenia

ZGŁASZAJĄCY:

Wybierz plik

ZGŁASZAJĄCY:

Spółka zapewnia ochronę danych osobowych zgłaszających oraz innych osób, których dane pojawiły się w treści zgłoszenia, jeżeli jednak chcesz pozostać anonimowy proszę o oznaczenie odpowiedniego pola. Należy jednak pamiętać, że w przypadku niepodania danych kontaktowych nie będziemy mogli udzielić Ci informacji zwrotnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA :

Wypełnienie formularza wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez KRUK S.A.

Kliknij i zapoznaj się z klauzulą informacyjną

Czy zdarzenie było zgłaszane do innego organu? Jeśli tak, do jakiego? 

Przewiń do góry