22/06/2011

Raport bieżący nr 27/2011: Wygrany przetarg na zakup portfela wierzytelności na rynku rumuńskim

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje, że w dniu 21 czerwca 2011r. roku Emitent wygrał przetarg w Rumunii na zakup portfela wierzytelności.
Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi 250.386.850 RON (wg. kursu średniego NBP z dnia 21 czerwca 2011r. 235.263.484,26 zł.)


Zarząd Emitenta, osobnym raportem bieżącym, niezwłocznie poinformuje o zawarciu umowy znaczącej związanej z wygranym przetargiem.

Przewiń do góry