GRUPA KRUK

Grupa KRUK jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej. Zaczynaliśmy 20 lat temu jako mała, kilkunastoosobowa firma z Wrocławia. Obecnie Grupę tworzy szereg spółek, które oferują kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług. Jesteśmy gotowi dopasować się do potrzeb i oczekiwań naszych partnerów w siedmiu krajach Europy. Zajmujemy się głównie zarządzaniem wierzytelnościami. Nasze działania wspierają podmioty z Grupy KRUK m. in: Kancelaria Prawna RAVEN, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, NOVUM Finance oraz KRUK TFI.

            

MISJA I WIZJA

Naszymi klientami są osoby i firmy zmagające się z problemem nadmiernego zadłużenia. Budujemy pozytywne relacje i pomagamy w odzyskaniu wiarygodności finansowej. Stoimy na straży norm społecznych i prawnych nakazujących regulowanie zaciągniętych zobowiązań.
KRUK dąży do osiągnięcia pozycji nr 1 na świecie pod względem wartości rynkowej wśród spółek giełdowych z naszej branży. Przekraczamy oczekiwania Klientów i Partnerów Biznesowych budując z nimi długofalowe i obustronnie korzystne relacje. Wyznaczamy nowe kierunki na rynku finansowym robiąc to, w czym możemy być najlepsi na świecie, co nas motywuje do działania i buduje wartość firmy. Tworzymy wspaniałe i efektywne środowisko pracy dla pozytywnych ludzi z pasją.
WARTOŚCI
 • Osoby zadłużone traktujemy z szacunkiem
 • Pomagamy wydostać się z pętli zadłużenia
 • Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych
 • Nie składamy obietnic bez pokrycia
 • Indywidualnie podchodzimy do potrzeb naszych partnerów
 • Szanujemy naszych konkurentów
 • Zachowujemy poufność informacji
 • Unikamy konfliktu interesów
 • Pracujemy na przejrzystych i uczciwych zasadach
 • Dążymy do długoterminowych i trwałych relacji
 • Szanujemy poglądy wszystkich pracowników
 • Dbamy o reputację firmy
 • Dbamy o dobre relacje wewnątrz Grupy Kapitałowej
 • Pomagamy sobie wzajemnie
 • Jesteśmy tolerancyjni
 • Relacje opieramy na wzajemnym szacunku i partnerstwie
 • Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje

 WIERZYMY W TAKIE WARTOŚCI JAK:

 • Prawda
 • Kompleksowość
 • Ciągłość
 • Szybkość
 • Zrozumiałość
STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ KRUK

Grupę Kapitałową tworzy jednostka dominująca KRUK S.A. oraz 23 jednostki zależne.

 

KROKI MILOWE
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 1999
 • 1998
 • Przejęcie 100% udziałów w spółce wonga.pl sp. z o.o.
 • KRUK zawarł umowę nabycia 100% udziałów włoskiej spółki Agecredit S.r.l.
 • 20-lecie działalności KRUKa
 • Podpisanie kredytu rewolwingowego o wartości 250 mln euro z konsorcjum czterech banków na dalszy rozwój w Europie
 • Finalizacja integracji przejętych spółek we Włoszech i Hiszpanii w ramach Grupy KRUK
 • KRUK zawarł umowę nabycia 100% udziałów włoskiej spółki Credit Base International S.r.l.

 • Grupa KRUK wygrała przetarg na zakup pierwszego portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim

 • Grupa KRUK sfinalizowała przejęcie stu procent udziałów w spółce Presco Investments S.a.r. wraz z portfelem wierzytelności na rynku polskim

 • Utworzenie dwóch spółek na rynku włoskim - KRUK Italia S.r.l oraz ItaCapital S.r.l, a także spółki na rynku hiszpańskim - KRUK ESPAÑA S.L. Unipersonal 
 • KRUK S.A. uhonorowana nagrodą Giełdowa Spółka roku przez GPW
 • Historyczny moment w czeskiej i słowackiej TV - Grupa KRUK uruchomiła tam swoją kampanię reklamową
 • Powstanie spółki KRUK Deutschland GmbH
 • Zakup i obsługa portfela wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie
 • XV-lecie powstania firmy
 • Utworzenie Spółki Invest Capital Malta
 • Do Grupy dołącza KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz ERIF Business Solutions
 • Debiut na GPW oraz na rynku Catalyst
 • Rozwój na rynku czeskim i słowackim
 • Pierwsza kampania telewizyjna skierowana do osób zadłużonych
 • Pierwsza edycja Dnia bez Długów 
 • Rozwój nowych usług, wdrożenie strategii pro-ugodowej
 • Powstaje Rejestr Dłużników ERIF i KRUK România
 • Sfinalizowana zostaje 1. pełna sekurytyzacja z udziałem funduszu Prokura
 • KRUK staje się spółką akcyjną i przystępuje do KPF
 • Powstanie Biura Detektywistycznego 
 • Wdrożenie pierwszej wersji systemu informatycznego Delfin dedykowanego do obsługi wierzytelności
 • Utworzenie Kancelarii Prawnej, dedykowanej obsłudze należności
 • Dynamiczny rozwój. KRUK osiąga pozycję nr 1 na rynku
 • Powstanie firmy
STOWARZYSZENIA

(USA, od 2007 r.)

 

The Association of Credit and Collection Professionals to największa na świecie organizacja zrzeszająca firmy windykacyjne (obecnie ma kilka tysięcy członków). Organizacja ta jest głównie platformą wymiany doświadczeń rynku zarządzania wierzytelnościami. Ponadto rygorystycznie dba o przestrzeganie wewnętrznego kodeksu etyki i norm prawnych regulujących działalność windykacyjną.

Więcej informacji o firmie na stronie www.acainternational.org.

(Słowacja, od 2015 r.)

 

ASINS jest organizacją prawną w Słowacji, powołaną w celu dbania o dobry wizerunek firm zarządzających należnościami. Celem jest reprezentowanie i ochrona interesów jej członków a także zapewnienie działań w zgodzie z przepisami prawa i wysokimi zasadami etyki.

Więcej informacji o firmie na stronie www.asins.sk.

(AIA, Czechy, od 2014 r.)

 

AIA zrzesza czeskie firmy zarządzające wierzytelnościami. Członkostwo w AIA ma na celu promowanie inicjatyw zmierzających do budowania pozytywnego wizerunku branży oraz wzmocnienie pozycji członków podczas opracowywania zmian legislacyjnych.

Więcej informacji o firmie na stronie www.aiacz.cz.

(Rumunia, od 2009 r.)

 

Celem organizacji jest wdrożenie i promowanie dobrych standardów w zarządzaniu wierzytelnościami. Ponadto, misją AMCC jest zmiana wizerunku branży zarządzania wierzytelnościami oraz edukacja w zakresie zagrożenia zadłużeniem w biznesie.

Więcej informacji o firmie na stronie www.amcc.ro.

(Niemcy, od 2015 r.)

 

Stowarzyszenie Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) nadaje kierunek i jest godnym zaufania reprezentantem branży zarządzania wierzytelnościami. Promuje odpowiedzialne działania pomiędzy członkami stowarzyszenia, wierzycielami oraz osobami zadłużonymi. Stowarzyszenie jest pośrednikiem rynku zarządzania wierzytelnościami, a państwem. Skutecznie łączy zagadnienia branży i konsekwentnie rozwija interesy w obszarze zarządzania wierzytelnościami.

Więcej informacji na stronie www.inkasso.de.

(Niemcy, od 2015 r.)

 

Stowarzyszenie BcCM (Bundesverband Credit Management) przyczynia się do wzrostu sukcesu przedsiębiorstw. Dostarcza ono narzędzia stabilizujące łańcuch wartości, kształtuje procesy zarządzania wierzytelnościami i minimalizuje straty ponoszone w związku z niedotrzymanymi płatnościami. Członkowie stowarzyszenia przyczyniają się do tworzenia polityki cenowej opartej na wartości, zoptymalizowanego portfolio klientów oraz wpływają na poprawę kapitału obrotowego.

Więcej informacji na stronie www.credit-manager.de.

(Niemcy, od 2015 r.)

 

Stowarzyszenie Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS) to związek przedsiębiorstw w Niemczech zajmujących się po stronie wierzycieli tzw. kredytami przeterminowanymi (Sub- lub też Non-Performing-Loans). Stowarzyszenie zostało założone w 2007 roku w Berlinie i reprezentuje interesy 25 przedsiębiorstw członkowskich działających w obszarze zarządzania wierzytelnościami kredytowymi. Na płaszczyźnie politycznej stowarzyszenie czynnie angażuje się w działania w branży obrotu wierzytelnościami. Związek BKS wpisany jest na publiczną listę rejestrowania stowarzyszeń i ich przedstawicieli.

Więcej informacji na stronie www.bks-ev.de.

 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce powstała 27 października 1999. Utworzyła ją grupa największych firm branży pośrednictwa finansowego w Polsce. Inicjatywa firm finansowych byłą odpowiedzią na pojawiające się potrzeby regulacji dynamicznie rozwijającego się rynku kredytów konsumenckich. Przedsiębiorstwa te uznały, że najlepszą formą ich reprezentacji jest związek pracodawców.
Od 2003 roku KPF otworzył się także na podmioty oferujące usługi dodatkowe dla branży finansowej – w tym firmy windykacyjne. 

W dniu 18 września 2019 r. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zmieniła się w Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF).

Więcej informacji na stronie https://zpf.pl/

Grupa KRUK S.A. podpisała i stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w ZPF, z ich pełną treścią można zapoznać się TUTAJ. Zasady
Dobrych Praktyk to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku
finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Warto dodać, że KRUK otrzymał Certyfikat Etyczny ZPF, który jest potwierdzeniem zgodności praktyk biznesowych firmy z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF. Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Powyższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.

Każda osoba, która uzna jednak, że KRUK naruszył jedną lub więcej Zasad Dobrych Praktyk, może wnieść skargę do Komisji Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Aby to zrobić, należy złożyć specjalny wniosek z prośbą o zbadanie zgłoszonego naruszenia. Wniosek oraz dokładna instrukcja, w jaki sposób należy go wypełnić i przesłać, znajdują się na stronie https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/.

ZAUFALI NAM

Canal + Cyfrowy


ING Bank Śląski


Towarzystwo Ubezpieczeniowe Uniqa


Santander Consumer Bank


Oriflame Poland


Mini Credit


mBank


Bank Pocztowy


Provident


Via Sms


RUCH


BZ WBK


AXA Direct


Generali Ubezpieczenia


Pekao SA

 

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ CZYTAJ MNIEJ
Przewiń do góry