ZESPÓŁ RELACJI INWESTORSKICH I ROZWOJU KRUK S.A.
Person's image
Tomasz Kałuziak

Dyrektor obszaru relacji inwestorskich i rozwoju

 • 71 790 22 13
 • ir@kruksa.pl
Person's image
Anna Kowalczyk

Manager ds. relacji inwestorskich i rozwoju

 • 71 790 22 80
 • ir@kruksa.pl
Person's image
Bartosz Jurusz

Manager ds. relacji inwestorskich i rozwoju

 • ir@kruksa.pl
Person's image
KRUK S.A.
 • ul. Wołowska 8
  51-116 Wrocław
 • 71 790 28 00 / 801 88 57 85
FORMULARZ KONTAKTOWY
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Drogi Użytkowniku/Droga Użytkowniczko,

w związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Panią/Pana o możliwym przetwarzaniu przez nas Pani/Pana danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami,
a w razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych.         

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRUK S.A. z siedzibą przy ul. Wołowskiej 8, 51-116 Wrocław, adres e-mail: info@kruksa.pl, zwana dalej jako „KRUK”.

II. Inspektor Ochrony Danych

Może Pani/Pan do niego napisać na adres: Inspektor Ochrony Danych, KRUK S.A. ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław, lub  skontaktować się za pomocą wiadomości e-mail: dpo@kruksa.pl

III. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu nawiązania
z Panią/Panem komunikacji służącej udzieleniu odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i wyjaśnieniu sprawy, z jaką Pani/Pan się do nas zwróci, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który polega na komunikacji z użytkownikami strony i obsługi ich próśb, zapytań i związanych z nimi ewentualnych roszczeń.

IV. Okres, przez jaki Pani/Pana dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyjaśnienia sprawy, z jaką Pani/Pan zwróciła/-ił się do nas lub dłuższym, jeżeli jest to niezbędne w celach dowodowych, polegających na konieczności zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

V. Pani/Pana prawa w stosunku do danych osobowych

Zgodnie z RODO – ma Pani/Pan prawo:

 • otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez KRUK Pani/Pana danych osobowych oraz ich kopię,
 • przenoszenia dostarczonych przez Panią/Pana danych osobowych,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Może Pani/Pan także żądać:

 • sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne,
 • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień, może Pani/Pan zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: info@kruksa.pl
 • telefonicznie dzwoniąc na numer: 800 700 020
 • pocztą tradycyjną na adres: ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Przewiń do góry