Polityka prywatności

Poprzez działania w obszarze ochrony danych osobowych KRUK S.A. zapewnia, że relacje z klientami oparte są na poszanowaniu zasad prywatności, zwiększając tym samym zaufania do rynku wierzytelności i przyczyniając się do budowania większej świadomości społecznej na ten temat.

W KRUKu wierzymy, że zapewnienie transparentnych i niezawodnych zasad ochrony i przetwarzania danych naszych klientów, pracowników czy kontrahentów oraz stworzenie mechanizmów reagowania na wypadek łamania tych zasad, jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale jest niezbędnym czynnikiem wspierającym zrównoważony rozwój naszej firmy.

Przykładamy dużą wagę do zapewnienia jasnych i zrozumiałych warunków dotyczących gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i przechowywania Twoich danych osobowych z przekazywaniem do podmiotów trzecich włącznie.

Każdorazowo informujemy Cię o celach, czasie zakresie i zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o przekazywaniu danych stronom trzecim, jeżeli jest to konieczne i zgodne z obowiązującym prawem.

Pozyskujemy Twoje dane osobowe z prawem i w sposób transparentny. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z prawem i w celach, które są prawnie dopuszczalne i z góry określone, a w przypadkach wymaganych przez prawo zawsze pytamy Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Twoje dane przetwarzamy zawsze w sposób zgodny z przepisami prawa. Dbamy również o to by podmioty trzecie, którym udostępniamy dane osobowe, przestrzegały tych samych standardów ochrony danych osobowych, którymi my się kierujemy.

Uwzględniamy ochronę danych osobowych w fazie projektowania, co oznacza, że już na etapie projektowania i wdrażania naszych usług i systemów uwzględniamy zasady ochrony danych osobowych oraz ograniczamy zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie danych do zakresu jaki jest niezbędny do osiągniecia celów przetwarzania. Przy projektowaniu naszych usług i systemów stosujemy zaawansowane metody i techniki, aby zapewnić prywatność i ochronę Twoich danych.

Wdrożyliśmy skuteczny system zarządzania naruszeniami danych zgodnie z artykułami 33 i 34 RODO. W przypadku zidentyfikowania naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, podejmiemy tak szybko jak to możliwe niezbędne kroki w celu minimalizacji skutków naruszenia oraz ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. Zgodnie z wymogami RODO, w przypadku zidentyfikowania wysokiego ryzyka dla tych praw i wolności, o naruszeniu powiadamiamy, w terminie wskazanym w RODO, odpowiednie organy nadzoru, a jeśli może to mieć znaczący wpływ na prawa i wolności osób fizycznych – również te osoby, których dotyczy naruszenie.

O wszelkich istotnych zmianach naszej polityki prywatności będziemy informować poprzez publikację informacji na naszej stronie internetowej lub – jeśli będzie to dotyczyć bezpośrednio Ciebie - poprzez wysłanie co Ciebie powiadomienia drogą elektroniczną lub pocztą.

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywanego RODO. W związku z tym informujemy, że przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

 

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz poniżej jeśli, jesteś:

Przewiń do góry