CO ROBIMY

KRUK ułatwia spłatę długów.Twoje zadłużenie trafiło do KRUKa? Skontaktuj się z nami jak najszybciej. Przedstawimy dostępne rozwiązania i wspólnie dopasujemy je do Twojej sytuacji finansowej.

CO NAS WYRÓŻNIA

Nasi klienci, czyli osoby zadłużone, są dla nas najważniejsi. Traktujemy ich z szacunkiem i rozumiemy ich trudną sytuację finansową. Wierzymy, że zawsze można się porozumieć.
Rozkładamy zadłużenie na dogodne raty, które są dopasowane do możliwości finansowych naszych klientów. Dzięki temu, krok po kroku, mogą oni rozwiązać swoje problemy finansowe.
Do każdej sprawy naszych klientów podchodzimy bardzo indywidualnie. Doradzamy, wyjaśniamy trudne kwestie, wspólnie przeprowadzamy analizę sytuacji finansowej i poszukujemy najlepszych rozwiązań.
Tworzymy materiały i prowadzimy szereg działań edukacyjnych, by poszerzać wiedzę Polaków na temat finansów i zadłużenia. Jesteśmy m.in. inicjatorem Dnia bez Długów - obchodzonej co roku akcji edukacyjnej zachęcającej do spłaty zadłużenia.
CO MÓWIĄ KLIENCI? WYBRANE, POZYTYWNE OPINIE*

”Dostałam maila z informacją od firmy KRUK, że jest wyjście z mojej ciężkiej sytuacji. Odezwałam się, zaczęłam spłacać i dzisiaj śpię spokojnie.”

”Podobają mi się jasne i klarowne zasady spłaty oraz możliwość monitorowania swojego zadłużenia na platformie e-kruk.pl.”

„Nie spotkałam tak miłych i życzliwych ludzi, jak w KRUKu. Pracownicy z innych firm nie chcą w ogóle ze mną rozmawiać.”

„Doradca dużo mi wytłumaczył, jestem bardzo zadowolona. Mówił, by dzwonić, kiedy jest jakiś problem. Bardzo inteligentnie, spokojnie, z sercem.”

”Chcę wreszcie spłacić swoje zadłużenie, a KRUK daje możliwość ustalenia wszystkiego przez Internet i to bardzo mi odpowiada.”

”Gdyby każda firma windykacyjna w ten sposób podchodziła do dłużnika, to z pewnością wszystkie długi byłyby spłacane."

”Zaskoczyło mnie pozytywnie rozwiązanie w postaci ugody, super pomysł. No i możliwość spłaty długu na raty, na miarę moich możliwości.”

”Postanowiłem zrobić wreszcie coś ze swoim życiem i zaufać firmie z wieloletnim doświadczeniem. Wierzę, że z KRUKiem uda mi się pozbyć długu."

„Podobało mi się, że wszystkie informacje których potrzebowałem, wszystko zostało mi wytłumaczone w przystępny sposób”

*Badanie kwartalne przeprowadzone przez firmę KRUK S.A. w okresie 01.04.2021 – 30.06.2021. Badanie przeprowadzone z klientami KRUKa, którzy udzielili odpowiedzi w ankiecie satysfakcji na platformie e-kruk.pl. Ogólna ocena klientów procesu zawarcia porozumienia na platformie e-kruk.pl za IIQ 2021 to 4,4/5.

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Od ponad 20 lat zajmujemy się obsługą zadłużenia. Dzięki współpracy z nami już 3 miliony Polaków spłaciło swoje zadłużenie  Przedstawiamy klientom dostępne rozwiązania, dopasowane do ich sytuacji finansowej. Informujemy o wszystkich etapach drogi polubownej, ale także drogi sądowej – jeśli klient nie zdecyduje się na współpracę z nami. Możemy ułatwić spłatę długów, ale wiele zależy od samego klienta – to on musi podjąć właściwą decyzję i podjąć się spłaty swojego zadłużenia.

Wiemy, że gdy już nawiążemy dobre relacje, to w zdecydowanej większości przypadków historia zadłużenia skończy się happy endem. Dążymy do tego, aby takich historii było jak najwięcej!

Grupa KRUK podpisała też Zasady Dobrych Praktyk opracowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - branżowe zrzeszenie, do którego należymy. ZPF zostało utworzone przez grupę największych firm branży pośrednictwa finansowego w Polsce. Inicjatywa firm finansowych była odpowiedzią na pojawiające się potrzeby regulacji dynamicznie rozwijającego się rynku kredytów konsumenckich. Przedsiębiorstwa te uznały, że najlepszą formą ich reprezentacji jest związek pracodawców. Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Zasady Dobrych Praktyk ZPF zostały również zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Więcej na: https://zpf.pl/

Warto dodać, że KRUK otrzymał Certyfikat Etyczny ZPF, który jest potwierdzeniem zgodności praktyk biznesowych firmy z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF. Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Powyższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.

Każda osoba, która uzna jednak, że KRUK naruszył jedną lub więcej Zasad Dobrych Praktyk, może wnieść skargę do Komisji Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Aby to zrobić, należy złożyć specjalny wniosek z prośbą o zbadanie zgłoszonego naruszenia. Wniosek oraz dokładna instrukcja, w jaki sposób należy go wypełnić i przesłać, znajdują się na stronie https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/.

Zwracamy uwagę na to, by nasze działania zawsze były etyczne, dlatego też przyjęliśmy Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. To zbiór 16 ogólnych i uniwersalnych zasad, które są wyrazem podstawowych wartości i ideałów etycznych przyświecających przedsiębiorstwom finansowym. Tekst Kanonu to efekt współpracy trzydziestu organizacji zrzeszających podmioty oferujące produkty i usługi finansowe, organizacji i instytucji reprezentujących interesy klientów oraz innych instytucji rynkowych, a także ekspertów ze środowiska akademickiego. Stosowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego rekomenduje m.in. podstawowy regulator rynku - Komisja Nadzoru Finansowego.

MISJA I WIZJA

Stoimy na straży norm społecznych i prawnych nakazujących regulowanie zaciągniętych zobowiązań zawsze okazując ludziom szacunek.
Wartości
Niezależnie co robimy trzymamy się naszych wartości.

Ludzie
Chcemy przyciągać ludzi, którzy współdzielą nasze wartości i wierzą, że potrzeba postępu nie mija w żadnych okolicznościach, nawet jeśli osiągniemy sukces.

Lean
Wierzymy w dążenie do nieustającej poprawy efektywności naszych procesów. Nie boimy się nazywać problemów i szukać najlepszych sposobów ich rozwiązywania.
WARTOŚCI

Wzajemny szacunek stanowi podstawę naszego biznesu. Traktujemy wszystkich w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani.

Razem możemy więcej. Budujemy partnerskie relacje oparte na jasnych zasadach. Nazywamy rzeczy po imieniu.

Każdy jest odpowiedzialny za swoje decyzje, działania lub brak działań i ich konsekwencje.

Stale się doskonalimy. Mamy wewnętrzną potrzebę postępu, która nie mija w żadnych warunkach, nawet gdy osiągamy sukces.

Proste jest piękne. Upraszczamy nasze procesy i eliminujemy marnotrawstwa. Zrobione jest lepsze od doskonałego.

STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych powstało w 2013 roku w Poznaniu. Głównym celem Stowarzyszenia jest bezpłatna i poufna pomoc prawna i psychologiczna dla osób zadłużonych. Stowarzyszenie prowadzi indywidualne doradztwo, ale też grupy edukacyjne i warsztatowe. Inicjatywa pomagania osobom zadłużonym narodziła się w 2010 roku, kiedy to grupa osób rozpoczęła starania, by w zorganizowany sposób pomagać ludziom, którzy wpadli w spiralę zadłużenia. Bodźcem do działania było coraz częstsze pojawianie się osób zadłużonych w gabinetach psychologicznych oraz środowiskach samopomocowych. Wspólnie ze Stowarzyszeniem przygotowaliśmy poradnik „Jak wyszliśmy z długów. Historie i porady osób zadłużonych”. Poradnik trafił nie tylko do klientów KRUKa, ale też do osób borykających się z problemem zadłużenia w całej Polsce.  Podczas Dnia bez Długów w 2014 roku razem z przedstawicielami Stowarzyszenia udzielaliśmy porad na temat wyjścia z zadłużenia w specjalnym infopunkcie na Dworcu Głównym w Poznaniu. A już w 2015 wspólnie szkoliliśmy pracowników poznańskiego MOPSu.
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni powstało w 1997 roku. Inicjatywą powołania SKEF było, wynikające z codziennej praktyki, przekonanie o potrzebie podjęcia działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o instrumentach i rynkach finansowych.  SKEF jest polskim reprezentantem European Consumer Debt Network, międzynarodowej organizacji działającej przy Unii Europejskiej, zrzeszającej instytucje prowadzące działania na rzecz przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu społeczeństwa na naszym kontynencie.  Cele Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej to m.in.: inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji finansowej, ochrona i pomoc konsumentom, współpraca z instytucjami, np. szkołami. Grupa KRUK współpracuje ze SKEF-em przy programie „Moje pierwsze pieniądze”. Wspólnie przygotowaliśmy 2 wydania komiksu „Czym jest dług?” i „Jak poradzić sobie z długiem?” przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Na podstawie komiksów zostały przeprowadzone lekcje w szkołach, które współpracują ze SKEF-em. Razem ze Stowarzyszeniem przeprowadziliśmy również akcje informacyjne z okazji Dnia bez Długów 2014. Na dworcach głównych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i we Wrocławiu udzielaliśmy porad dotyczących wyjścia z zadłużenia.
Przewiń do góry