18/11/2020

Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa

Nadrzędnym celem KRUK SA jest trwały rozwój i wzrost wartości Spółki poprzez wzrost zysku i wypłatę dywidendy, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu płynności finansowej oraz poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju (ESG).

Intencją Zarządu jest, aby KRUK jednocześnie zwiększał swoją wartość i dzielił się regularnie częścią dochodów z akcjonariuszami. Celem przyjęcia Polityki Dywidendowej jest odzwierciedlenie intencji zarządu i sytuacji, w której KRUK jest firmą wzrostową oraz wypłacającą dywidendę, w oparciu o czytelne i stabilne kryteria podziału wypracowanego zysku.

Zarząd Spółki zakłada, iż będzie przedkładał Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy KRUK uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Polityka dywidendowa dostępna jest tutaj.

Dane historyczne na temat dywidendy/dywidendowego skupu akcji

  za 2014 rok za 2015 rok za 2016 rok za 2017 rok za 2018 rok za 2019 rok* za 2020 rok za 2021 rok
Wartość wypłaconej dywidendy/skupu akcji 25,9 mln zł 35,5 mln zł 37,5 mln zł 94,0 mln zł 94,7 mln zł 95,0 mln zł 206,1 mln zł 248,7 mln zł
Cena skupu jednej akcji N/A N/A N/A N/A N/A 350zł N/A N/A
Wartość wypłaconej dywidendy na akcję 1,5 zł 2,0 zł 2,0 zł 5,0 zł 5,0 zł N/A 11 zł 13 zł
Dzień dywidendy 1 lipca 2015 8 lipca 2016 29 czerwca 2017 25 kwietnia 2018 2 lipca 2019 N/A 24 czerwca 2021 21 kwietnia 2022
Termin wypłaty 24 lipca 2015 29 lipca 2016 5 lipca 2017 27 kwietnia 2018 10 lipca 2019 18 listopada 2020 2 lipca 2021 28 kwietnia 2022

 

*Skup akcji KRUK S.A. w ramach wypłaty dochodu dla akcjonariuszy za 2019 rok

 

Przewiń do góry