18/11/2020

Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa

Nadrzędnym celem KRUK SA jest trwały rozwój i wzrost wartości Spółki poprzez wzrost zysku i wypłatę dywidendy, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu płynności finansowej oraz poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju (ESG).

Intencją Zarządu jest, aby KRUK jednocześnie zwiększał swoją wartość i dzielił się regularnie częścią dochodów z akcjonariuszami. Celem przyjęcia Polityki Dywidendowej jest odzwierciedlenie intencji zarządu i sytuacji, w której KRUK jest firmą wzrostową oraz wypłacającą dywidendę, w oparciu o czytelne i stabilne kryteria podziału wypracowanego zysku.

Zarząd Spółki zakłada, iż będzie przedkładał Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy KRUK uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Polityka dywidendowa dostępna jest tutaj.

Dane historyczne na temat dywidendy/dywidendowego skupu akcji

  za 2014 rok za 2015 rok za 2016 rok za 2017 rok za 2018 rok za 2019 rok* za 2020 rok za 2021 rok za 2022 rok
Wartość wypłaconej dywidendy/skupu akcji 25,9 mln zł 35,5 mln zł 37,5 mln zł 94,0 mln zł 94,7 mln zł 95,0 mln zł 206,1 mln zł 248,7 mln zł 289,8 mln zł
Cena skupu jednej akcji N/A N/A N/A N/A N/A 350zł N/A N/A N/A
Wartość wypłaconej dywidendy na akcję 1,5 zł 2,0 zł 2,0 zł 5,0 zł 5,0 zł N/A 11 zł 13 zł 15 zł
Dzień dywidendy 1 lipca 2015 8 lipca 2016 29 czerwca 2017 25 kwietnia 2018 2 lipca 2019 N/A 24 czerwca 2021 21 kwietnia 2022 7 września 2023
Termin wypłaty 24 lipca 2015 29 lipca 2016 5 lipca 2017 27 kwietnia 2018 10 lipca 2019 18 listopada 2020 2 lipca 2021 28 kwietnia 2022 28 września 2023

 

*Skup akcji KRUK S.A. w ramach wypłaty dochodu dla akcjonariuszy za 2019 rok

 

Przewiń do góry