KRUK S.A.

KRUK S.A. jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami.

W ciągu kilkunastu lat swojej działalności, z małej kilkunastoosobowej firmy, staliśmy się międzynarodową grupą finansową, wyspecjalizowaną w szeroko pojętym obszarze zarządzania należnościami. Obecnie w skład Grupy wchodzi szereg spółek oferujących kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług, które jesteśmy gotowi dopasować do potrzeb i oczekiwań naszych partnerów w celu odzyskania ich wierzytelności. 

MISJA I WIZJA
Naszymi klientami są osoby i firmy zmagające się z problemem nadmiernego zadłużenia. Budujemy pozytywne relacje i pomagamy w odzyskaniu wiarygodności finansowej. Stoimy na straży norm społecznych i prawnych nakazujących regulowanie zaciągniętych zobowiązań.
KRUK dąży do osiągnięcia pozycji nr 1 na świecie pod względem wartości rynkowej wśród spółek giełdowych z naszej branży. Przekraczamy oczekiwania Klientów i Partnerów Biznesowych budując z nimi długofalowe i obustronnie korzystne relacje. Wyznaczamy nowe kierunki na rynku finansowym robiąc to, w czym możemy być najlepsi na świecie, co nas motywuje do działania i buduje wartość firmy. Tworzymy wspaniałe i efektywne środowisko pracy dla pozytywnych ludzi z pasją.
WARTOŚCI
 • Osoby zadłużone traktujemy z szacunkiem
 • Pomagamy wydostać się z pętli zadłużenia
 • Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych
 • Nie składamy obietnic bez pokrycia
 • Indywidualnie podchodzimy do potrzeb naszych partnerów
 • Szanujemy naszych konkurentów
 • Zachowujemy poufność informacji
 • Unikamy konfliktu interesów
 • Pracujemy na przejrzystych i uczciwych zasadach
 • Dążymy do długoterminowych i trwałych relacji
 • Szanujemy poglądy wszystkich pracowników
 • Dbamy o reputację firmy
 • Dbamy o dobre relacje wewnątrz Grupy Kapitałowej
 • Pomagamy sobie wzajemnie
 • Jesteśmy tolerancyjni
 • Relacje opieramy na wzajemnym szacunku i partnerstwie
 • Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje

 WIERZYMY W TAKIE WARTOŚCI JAK:

 • Prawda
 • Kompleksowość
 • Ciągłość
 • Szybkość
 • Zrozumiałość
STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ KRUK

Grupę Kapitałową tworzy jednostka dominująca KRUK S.A. oraz 23 jednostki zależne.

 

KROKI MILOWE
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 1999
 • 1998
 • Przejęcie 100% udziałów w spółce wonga.pl sp. z o.o.
 • KRUK zawarł umowę nabycia 100% udziałów włoskiej spółki Agecredit S.r.l.
 • 20-lecie działalności KRUKa
 • Podpisanie kredytu rewolwingowego o wartości 250 mln euro z konsorcjum czterech banków na dalszy rozwój w Europie
 • Finalizacja integracji przejętych spółek we Włoszech i Hiszpanii w ramach Grupy KRUK
 • KRUK zawarł umowę nabycia 100% udziałów włoskiej spółki Credit Base International S.r.l.

 • Grupa KRUK wygrała przetarg na zakup pierwszego portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim

 • Grupa KRUK sfinalizowała przejęcie stu procent udziałów w spółce Presco Investments S.a.r. wraz z portfelem wierzytelności na rynku polskim

 • Utworzenie dwóch spółek na rynku włoskim - KRUK Italia S.r.l oraz ItaCapital S.r.l, a także spółki na rynku hiszpańskim - KRUK ESPAÑA S.L. Unipersonal 
 • KRUK S.A. uhonorowana nagrodą Giełdowa Spółka roku przez GPW
 • Historyczny moment w czeskiej i słowackiej TV - Grupa KRUK uruchomiła tam swoją kampanię reklamową
 • Powstanie spółki KRUK Deutschland GmbH
 • Zakup i obsługa portfela wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie
 • XV-lecie powstania firmy
 • Utworzenie Spółki Invest Capital Malta
 • Do Grupy dołącza KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz ERIF Business Solutions
 • Debiut na GPW oraz na rynku Catalyst
 • Rozwój na rynku czeskim i słowackim
 • Pierwsza kampania telewizyjna skierowana do osób zadłużonych
 • Pierwsza edycja Dnia bez Długów 
 • Rozwój nowych usług, wdrożenie strategii pro-ugodowej
 • Powstaje Rejestr Dłużników ERIF i KRUK România
 • Sfinalizowana zostaje 1. pełna sekurytyzacja z udziałem funduszu Prokura
 • KRUK staje się spółką akcyjną i przystępuje do KPF
 • Powstanie Biura Detektywistycznego 
 • Wdrożenie pierwszej wersji systemu informatycznego Delfin dedykowanego do obsługi wierzytelności
 • Utworzenie Kancelarii Prawnej, dedykowanej obsłudze należności
 • Dynamiczny rozwój. KRUK osiąga pozycję nr 1 na rynku
 • Powstanie firmy
Przewiń do góry