GRUPA KRUK

Grupa KRUK jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej. Zaczynaliśmy 20 lat temu jako mała, kilkunastoosobowa firma z Wrocławia. Obecnie Grupę tworzy szereg spółek, które oferują kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług. Jesteśmy gotowi dopasować się do potrzeb i oczekiwań naszych partnerów w siedmiu krajach Europy. Zajmujemy się głównie zarządzaniem wierzytelnościami. Nasze działania wspierają podmioty z Grupy KRUK m. in: Kancelaria Prawna RAVEN, NOVUM Finance oraz KRUK TFI.

 

AKCJONARIAT
Struktura akcjonariatu spółki KRUK S.A. na dzień 10.05.2024r.
Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale (%) Udział głosów wz/zw
Akcjonariusz Piotr Krupa oraz pośrednio przez Krupa Fundacja Rodzinna* Liczba akcji 1 729 373,00 Udział w kapitale (%) 8,95 Udział głosów wz/zw 8,95
Akcjonariusz NN OFE** Liczba akcji 2 470 391,00 Udział w kapitale (%) 12,79 Udział głosów wz/zw 12,79
Akcjonariusz Allianz OFE i Allianz DFE zarządzane przez PTE Allianz Polska SA** Liczba akcji 1 931 790,00 Udział w kapitale (%) 10,00 Udział głosów wz/zw 10,00
Akcjonariusz PZU OFE** Liczba akcji 1 154 000,00 Udział w kapitale (%) 5,97 Udział głosów wz/zw 5,97
Akcjonariusz Vienna OFE** Liczba akcji 1 044 523,00 Udział w kapitale (%) 5,41 Udział głosów wz/zw 5,41
Akcjonariusz Generali OFE**/*** Liczba akcji 1 624 510,00 Udział w kapitale (%) 8,41 Udział głosów wz/zw 8,41
Akcjonariusz Pozostali Liczba akcji 9 364 203,00 Udział w kapitale (%) 48,47 Udział głosów wz/zw 48,47

*na podstawie Notyfikacji Akcjonariusza z 08.04.2024 r. (raport bieżący 29/2024)

**na podstawie wykazu akcjonariuszy uprawionych do wzięcia udziału w ZWZ w dniu  10.05.2024 r.

***na podstawie Zawiadomienia Akcjonariusza z 25.07.2023 r. ( raport bieżący 60/2023)

ZOBACZ WYKRES

MISJA I WIZJA

Stoimy na straży norm społecznych i prawnych nakazujących regulowanie zaciągniętych zobowiązań zawsze okazując ludziom szacunek.
 • Wartości - Niezależnie co robimy trzymamy się naszych wartości.


 • Ludzie - Chcemy przyciągać ludzi, którzy współdzielą nasze wartości i wierzą, że potrzeba postępu nie mija w żadnych okolicznościach, nawet jeśli osiągniemy sukces.


 • Lean - Wierzymy w dążenie do nieustającej poprawy efektywności naszych procesów. Nie boimy się nazywać problemów i szukać najlepszych sposobów ich rozwiązywania.
 • WARTOŚCI
  • Wzajemny szacunek stanowi podstawę naszego biznesu. Traktujemy wszystkich w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani.

  • Razem możemy więcej. Budujemy partnerskie relacje oparte na jasnych zasadach. Nazywamy rzeczy po imieniu.
  • Każdy jest odpowiedzialny za swoje decyzje, działania lub brak działań i ich konsekwencje.
  • Stale się doskonalimy. Mamy wewnętrzną potrzebę postępu, która nie mija w żadnych warunkach, nawet gdy osiągamy sukces.
  • Proste jest piękne. Upraszczamy nasze procesy i eliminujemy marnotrawstwa. Zrobione jest lepsze od doskonałego.
  STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ KRUK

  Grupę Kapitałową tworzy jednostka dominująca KRUK S.A. oraz 23 jednostki zależne.

   

  KROKI MILOWE
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 1999
  • 1998
  • Przejęcie 100% udziałów w spółce wonga.pl sp. z o.o.
  • KRUK zawarł umowę nabycia 100% udziałów włoskiej spółki Agecredit S.r.l.
  • 20-lecie działalności KRUKa
  • Podpisanie kredytu rewolwingowego o wartości 250 mln euro z konsorcjum czterech banków na dalszy rozwój w Europie
  • Finalizacja integracji przejętych spółek we Włoszech i Hiszpanii w ramach Grupy KRUK
  • KRUK zawarł umowę nabycia 100% udziałów włoskiej spółki Credit Base International S.r.l.

  • Grupa KRUK wygrała przetarg na zakup pierwszego portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim

  • Grupa KRUK sfinalizowała przejęcie stu procent udziałów w spółce Presco Investments S.a.r. wraz z portfelem wierzytelności na rynku polskim

  • Utworzenie dwóch spółek na rynku włoskim - KRUK Italia S.r.l oraz ItaCapital S.r.l, a także spółki na rynku hiszpańskim - KRUK ESPAÑA S.L. Unipersonal 
  • KRUK S.A. uhonorowana nagrodą Giełdowa Spółka roku przez GPW
  • Historyczny moment w czeskiej i słowackiej TV - Grupa KRUK uruchomiła tam swoją kampanię reklamową
  • Powstanie spółki KRUK Deutschland GmbH
  • Zakup i obsługa portfela wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie
  • XV-lecie powstania firmy
  • Utworzenie Spółki Invest Capital Malta
  • Do Grupy dołącza KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
  • Debiut na GPW oraz na rynku Catalyst
  • Rozwój na rynku czeskim i słowackim
  • Pierwsza kampania telewizyjna skierowana do osób zadłużonych
  • Pierwsza edycja Dnia bez Długów 
  • Rozwój nowych usług, wdrożenie strategii pro-ugodowej
  • Powstaje KRUK România
  • Sfinalizowana zostaje 1. pełna sekurytyzacja z udziałem funduszu Prokura
  • KRUK staje się spółką akcyjną i przystępuje do KPF
  • Powstanie Biura Detektywistycznego 
  • Wdrożenie pierwszej wersji systemu informatycznego Delfin dedykowanego do obsługi wierzytelności
  • Utworzenie Kancelarii Prawnej, dedykowanej obsłudze należności
  • Dynamiczny rozwój. KRUK osiąga pozycję nr 1 na rynku
  • Powstanie firmy
  STOWARZYSZENIA

  (USA, od 2007 r.)

   

  The Association of Credit and Collection Professionals to największa na świecie organizacja zrzeszająca firmy windykacyjne (obecnie ma kilka tysięcy członków). Organizacja ta jest głównie platformą wymiany doświadczeń rynku zarządzania wierzytelnościami. Ponadto rygorystycznie dba o przestrzeganie wewnętrznego kodeksu etyki i norm prawnych regulujących działalność windykacyjną.

  Więcej informacji o firmie na stronie www.acainternational.org.

  (Słowacja, od 2015 r.)

   

  ASINS jest organizacją prawną w Słowacji, powołaną w celu dbania o dobry wizerunek firm zarządzających należnościami. Celem jest reprezentowanie i ochrona interesów jej członków a także zapewnienie działań w zgodzie z przepisami prawa i wysokimi zasadami etyki.

  Więcej informacji o firmie na stronie www.asins.sk.

  (AIA, Czechy, od 2014 r.)

   

  AIA zrzesza czeskie firmy zarządzające wierzytelnościami. Członkostwo w AIA ma na celu promowanie inicjatyw zmierzających do budowania pozytywnego wizerunku branży oraz wzmocnienie pozycji członków podczas opracowywania zmian legislacyjnych.

  Więcej informacji o firmie na stronie www.aiacz.cz.

  (Rumunia, od 2009 r.)

   

  Celem organizacji jest wdrożenie i promowanie dobrych standardów w zarządzaniu wierzytelnościami. Ponadto, misją AMCC jest zmiana wizerunku branży zarządzania wierzytelnościami oraz edukacja w zakresie zagrożenia zadłużeniem w biznesie.

  Więcej informacji o firmie na stronie www.amcc.ro.

  (Niemcy, od 2015 r.)

   

  Stowarzyszenie Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) nadaje kierunek i jest godnym zaufania reprezentantem branży zarządzania wierzytelnościami. Promuje odpowiedzialne działania pomiędzy członkami stowarzyszenia, wierzycielami oraz osobami zadłużonymi. Stowarzyszenie jest pośrednikiem rynku zarządzania wierzytelnościami, a państwem. Skutecznie łączy zagadnienia branży i konsekwentnie rozwija interesy w obszarze zarządzania wierzytelnościami.

  Więcej informacji na stronie www.inkasso.de.

  (Niemcy, od 2015 r.)

   

  Stowarzyszenie BcCM (Bundesverband Credit Management) przyczynia się do wzrostu sukcesu przedsiębiorstw. Dostarcza ono narzędzia stabilizujące łańcuch wartości, kształtuje procesy zarządzania wierzytelnościami i minimalizuje straty ponoszone w związku z niedotrzymanymi płatnościami. Członkowie stowarzyszenia przyczyniają się do tworzenia polityki cenowej opartej na wartości, zoptymalizowanego portfolio klientów oraz wpływają na poprawę kapitału obrotowego.

  Więcej informacji na stronie www.credit-manager.de.

  (Niemcy, od 2015 r.)

   

  Stowarzyszenie Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS) to związek przedsiębiorstw w Niemczech zajmujących się po stronie wierzycieli tzw. kredytami przeterminowanymi (Sub- lub też Non-Performing-Loans). Stowarzyszenie zostało założone w 2007 roku w Berlinie i reprezentuje interesy 25 przedsiębiorstw członkowskich działających w obszarze zarządzania wierzytelnościami kredytowymi. Na płaszczyźnie politycznej stowarzyszenie czynnie angażuje się w działania w branży obrotu wierzytelnościami. Związek BKS wpisany jest na publiczną listę rejestrowania stowarzyszeń i ich przedstawicieli.

  Więcej informacji na stronie www.bks-ev.de.

   

  Jesteśmy członkiem ZPF i przestrzegamy Zasad Dobrych Praktyk, kliknij tu, żeby dowiedzieć się więcej.

  ANGECO jest w Hiszpanii Krajowym Stowarzyszeniem Zrzeszającym Firmy Windykacyjne, których celem jest świadczenie usług zarządzania wierzytelnościami zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej.

   

  Stowarzyszenie to zasadniczo pełni trzy podstawowe funkcje:

  • Promuje standardy postępowania i dobre praktyki firm zarządzających wierzytelnościami.

  • Promuje Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych.

  • Promuje regulacje prawne sektora windykacji wobec władz publicznych.

  UNIREC jest we Włoszech Krajowym Związkiem Firm Zarządzających Ryzykiem Kredytowym. Działa od 1998 roku i wcześniej nosił nazwę Krajowy Związek Firm Zarządzających Wierzytelnościami. Do Stowarzyszenia należy wiele firm z sektora zarządzania wierzytelnościami. Warto jednak podkreślić, że organizacja ta dba o etykę sektora poprzez staranny dobór swoich członków. UNIREC promuje wytyczne i standardy dotyczące etycznego podejścia w relacjach między wierzycielami a konsumentami. Są one ukierunkowane na trwałe, pojednawcze i spersonalizowane rozwiązania.
  W 2014 roku powstało UNIREC-CONSUMATORI FORUM, którego celem jest zapewnienie przestrzeni do budowania stałego dialogu z najbardziej reprezentatywnymi stowarzyszeniami konsumenckimi we Włoszech.

  UNIREC należy do Confindustria Innovative and Technological Services i jest członkiem FENCA, Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Krajowych tego sektora.

  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą organizacją reprezentującą pracodawców w Polsce, założoną w 1989 roku. Siłą Pracodawców RP są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom, a także liczba i różnorodność naszych członków oraz szerokie grono doradców społecznych i ekspertów. Pracodawcy RP kształtują oraz promują wizerunek pracodawców i przedsiębiorców jako podmiotów tworzących dochód narodowy, oraz działają w ochronie ich praw.

  DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW
  TRANSAKCJE ISTOTNE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

  Brak.

  Przewiń do góry