KRUK S.A.

O spółce


 

KRUK S.A. jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami. W ciągu kilkunastu lat swojej działalności, z małej kilkunastoosobowej firmy, staliśmy się międzynarodową grupą finansową, wyspecjalizowaną w szeroko pojętym obszarze zarządzania należnościami. Obecnie w skład Grupy wchodzi szereg spółek oferujących kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług, które jesteśmy gotowi dopasować do potrzeb i oczekiwań naszych partnerów w celu odzyskania ich wierzytelności. 

KRUK stosuje innowacyjną strategię ugodową wobec swoich klientów, czyli osób zadłużonych - na masową skalę rozkłada spłatę wierzytelności na dogodne raty. Strategia jest wspierana medialnie i ma na celu przekonanie osób zadłużonych do podjęcia rozmów o spłacie zadłużenia z KRUKiem.

Głównym obszarem działalności Grupy jest zarządzanie wierzytelnościami nabytymi na własny rachunek oraz na zlecenie innych podmiotów instytucjonalnych w trzech segmentach:

 • wierzytelności konsumenckich (niezabezpieczonych);
 • wierzytelności hipotecznych;
 • wierzytelności korporacyjnych.

Grupa KRUK zarządza wierzytelnościami banków, pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz firm z sektora FMCG. Koncentruje swą działalność na rynku bankowym w oparciu o długoterminowe relacje z kluczowymi klientami.

Działalność na własny rachunek oraz na zlecenie stanowi istotną przewagę konkurencyjną Grupy dzięki synergii operacyjnej oraz obniżeniu poziomu ryzyka zakupów portfeli na podstawie dodatkowych informacji statystycznych z biznesu serwisowego.

Działania związane z zarządzaniem wierzytelnościami są wspierane przez działającą w ramach Grupy Kancelarię Prawną RAVEN, a także ERIF BIG S.A., działający w obszarze informacji gospodarczej. Dodatkowo Grupa rozwija produkt pożyczkowy NOVUM, skierowany do klientów, którzy w przeszłości spłacili swoje zadłużenie wobec Grupy.

W 2007 roku Grupa rozpoczęła działalność na rynku rumuńskim, a w 2011 na rynku czeskim oraz słowackim. W 2014 roku została założona spółka KRUK Deutschland, a rok później KRUK kupił w Niemczech pierwsze portfele. 2015 rok przyniósł również założenie dwóch kolejnych spółek - we Włoszech oraz Hiszpanii. KRUKowi udało się nabyć pierwszy portfel na rynku włoskim jeszcze w 2015 roku, a na hiszpańskim na początku 2016 roku.

Zatrudnienie we wszystkich spółkach Grupy KRUK na koniec 2018 roku wyniosło ponad 3 tysiące osób i od 2007 roku wzrosło ponad 3-krotnie. Od 10 maja 2011 roku KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu debiutu, akcje KRUKa kosztowały mniej niż 40 zł.

Główne cele strategiczne Grupy Kapitałowej KRUK

AKCJONARIAT
Struktura akcjonariatu spółki KRUK S.A. na dzień 25.06.2019 r.
Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale (%) Udział głosów wz/zw
Akcjonariusz Piotr Krupa Liczba akcji 1 886 666,00 Udział w kapitale (%) 9,97 Udział głosów wz/zw 9,97
Akcjonariusz Pozostali Członkowie Zarządu Liczba akcji 217 442,00 Udział w kapitale (%) 1,15 Udział głosów wz/zw 1,15
Akcjonariusz Nationale-Nederlanden PTE* Liczba akcji 2 055 000,00 Udział w kapitale (%) 10,86 Udział głosów wz/zw 10,86
Akcjonariusz Aviva OFE* Liczba akcji 1 740 000,00 Udział w kapitale (%) 9,19 Udział głosów wz/zw 9,19
Akcjonariusz PZU OFE Liczba akcji 1 056 178,00 Udział w kapitale (%) 5,58 Udział głosów wz/zw 5,58
Akcjonariusz Pozostali Liczba akcji 11 975 368,00 Udział w kapitale (%) 63,26 Udział głosów wz/zw 63,26

(*) Dane na podstawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KRUK S.A. w dniu 25.06.2019 roku.

ZOBACZ WYKRES
MISJA I WIZJA
Naszymi klientami są osoby i firmy zmagające się z problemem nadmiernego zadłużenia. Budujemy pozytywne relacje i pomagamy w odzyskaniu wiarygodności finansowej. Stoimy na straży norm społecznych i prawnych nakazujących regulowanie zaciągniętych zobowiązań.
KRUK dąży do osiągnięcia pozycji nr 1 na świecie pod względem wartości rynkowej wśród spółek giełdowych z naszej branży. Przekraczamy oczekiwania Klientów i Partnerów Biznesowych budując z nimi długofalowe i obustronnie korzystne relacje. Wyznaczamy nowe kierunki na rynku finansowym robiąc to, w czym możemy być najlepsi na świecie, co nas motywuje do działania i buduje wartość firmy. Tworzymy wspaniałe i efektywne środowisko pracy dla pozytywnych ludzi z pasją.
WARTOŚCI
 • Osoby zadłużone traktujemy z szacunkiem
 • Pomagamy wydostać się z pętli zadłużenia
 • Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych
 • Nie składamy obietnic bez pokrycia
 • Indywidualnie podchodzimy do potrzeb naszych partnerów
 • Szanujemy naszych konkurentów
 • Zachowujemy poufność informacji
 • Unikamy konfliktu interesów
 • Pracujemy na przejrzystych i uczciwych zasadach
 • Dążymy do długoterminowych i trwałych relacji
 • Szanujemy poglądy wszystkich pracowników
 • Dbamy o reputację firmy
 • Dbamy o dobre relacje wewnątrz Grupy Kapitałowej
 • Pomagamy sobie wzajemnie
 • Jesteśmy tolerancyjni
 • Relacje opieramy na wzajemnym szacunku i partnerstwie
 • Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje

 WIERZYMY W TAKIE WARTOŚCI JAK:

 • Prawda
 • Kompleksowość
 • Ciągłość
 • Szybkość
 • Zrozumiałość
STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ KRUK

Grupę Kapitałową tworzy jednostka dominująca KRUK S.A. oraz 23 jednostki zależne.

 

KROKI MILOWE
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 1999
 • 1998
 • Przejęcie 100% udziałów w spółce wonga.pl sp. z o.o.
 • KRUK zawarł umowę nabycia 100% udziałów włoskiej spółki Agecredit S.r.l.
 • 20-lecie działalności KRUKa
 • Podpisanie kredytu rewolwingowego o wartości 250 mln euro z konsorcjum czterech banków na dalszy rozwój w Europie
 • Finalizacja integracji przejętych spółek we Włoszech i Hiszpanii w ramach Grupy KRUK
 • KRUK zawarł umowę nabycia 100% udziałów włoskiej spółki Credit Base International S.r.l.

 • Grupa KRUK wygrała przetarg na zakup pierwszego portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim

 • Grupa KRUK sfinalizowała przejęcie stu procent udziałów w spółce Presco Investments S.a.r. wraz z portfelem wierzytelności na rynku polskim

 • Utworzenie dwóch spółek na rynku włoskim - KRUK Italia S.r.l oraz ItaCapital S.r.l, a także spółki na rynku hiszpańskim - KRUK ESPAÑA S.L. Unipersonal 
 • KRUK S.A. uhonorowana nagrodą Giełdowa Spółka roku przez GPW
 • Historyczny moment w czeskiej i słowackiej TV - Grupa KRUK uruchomiła tam swoją kampanię reklamową
 • Powstanie spółki KRUK Deutschland GmbH
 • Zakup i obsługa portfela wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie
 • XV-lecie powstania firmy
 • Utworzenie Spółki Invest Capital Malta
 • Do Grupy dołącza KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz ERIF Business Solutions
 • Debiut na GPW oraz na rynku Catalyst
 • Rozwój na rynku czeskim i słowackim
 • Pierwsza kampania telewizyjna skierowana do osób zadłużonych
 • Pierwsza edycja Dnia bez Długów 
 • Rozwój nowych usług, wdrożenie strategii pro-ugodowej
 • Powstaje Rejestr Dłużników ERIF i KRUK România
 • Sfinalizowana zostaje 1. pełna sekurytyzacja z udziałem funduszu Prokura
 • KRUK staje się spółką akcyjną i przystępuje do KPF
 • Powstanie Biura Detektywistycznego 
 • Wdrożenie pierwszej wersji systemu informatycznego Delfin dedykowanego do obsługi wierzytelności
 • Utworzenie Kancelarii Prawnej, dedykowanej obsłudze należności
 • Dynamiczny rozwój. KRUK osiąga pozycję nr 1 na rynku
 • Powstanie firmy
STOWARZYSZENIA

(USA, od 2007 r.)

 

The Association of Credit and Collection Professionals to największa na świecie organizacja zrzeszająca firmy windykacyjne (obecnie ma kilka tysięcy członków). Organizacja ta jest głównie platformą wymiany doświadczeń rynku zarządzania wierzytelnościami. Ponadto rygorystycznie dba o przestrzeganie wewnętrznego kodeksu etyki i norm prawnych regulujących działalność windykacyjną.

Więcej informacji o firmie na stronie www.acainternational.org.

(Słowacja, od 2015 r.)

 

ASINS jest organizacją prawną w Słowacji, powołaną w celu dbania o dobry wizerunek firm zarządzających należnościami. Celem jest reprezentowanie i ochrona interesów jej członków a także zapewnienie działań w zgodzie z przepisami prawa i wysokimi zasadami etyki.

Więcej informacji o firmie na stronie www.asins.sk.

(AIA, Czechy, od 2014 r.)

 

AIA zrzesza czeskie firmy zarządzające wierzytelnościami. Członkostwo w AIA ma na celu promowanie inicjatyw zmierzających do budowania pozytywnego wizerunku branży oraz wzmocnienie pozycji członków podczas opracowywania zmian legislacyjnych.

Więcej informacji o firmie na stronie www.aiacz.cz.

(Rumunia, od 2009 r.)

 

Celem organizacji jest wdrożenie i promowanie dobrych standardów w zarządzaniu wierzytelnościami. Ponadto, misją AMCC jest zmiana wizerunku branży zarządzania wierzytelnościami oraz edukacja w zakresie zagrożenia zadłużeniem w biznesie.

Więcej informacji o firmie na stronie www.amcc.ro.

(Niemcy, od 2015 r.)

 

Stowarzyszenie Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) nadaje kierunek i jest godnym zaufania reprezentantem branży zarządzania wierzytelnościami. Promuje odpowiedzialne działania pomiędzy członkami stowarzyszenia, wierzycielami oraz osobami zadłużonymi. Stowarzyszenie jest pośrednikiem rynku zarządzania wierzytelnościami, a państwem. Skutecznie łączy zagadnienia branży i konsekwentnie rozwija interesy w obszarze zarządzania wierzytelnościami.

Więcej informacji na stronie www.inkasso.de.

(Niemcy, od 2015 r.)

 

Stowarzyszenie BcCM (Bundesverband Credit Management) przyczynia się do wzrostu sukcesu przedsiębiorstw. Dostarcza ono narzędzia stabilizujące łańcuch wartości, kształtuje procesy zarządzania wierzytelnościami i minimalizuje straty ponoszone w związku z niedotrzymanymi płatnościami. Członkowie stowarzyszenia przyczyniają się do tworzenia polityki cenowej opartej na wartości, zoptymalizowanego portfolio klientów oraz wpływają na poprawę kapitału obrotowego.

Więcej informacji na stronie www.credit-manager.de.

(Niemcy, od 2015 r.)

 

Stowarzyszenie Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS) to związek przedsiębiorstw w Niemczech zajmujących się po stronie wierzycieli tzw. kredytami przeterminowanymi (Sub- lub też Non-Performing-Loans). Stowarzyszenie zostało założone w 2007 roku w Berlinie i reprezentuje interesy 25 przedsiębiorstw członkowskich działających w obszarze zarządzania wierzytelnościami kredytowymi. Na płaszczyźnie politycznej stowarzyszenie czynnie angażuje się w działania w branży obrotu wierzytelnościami. Związek BKS wpisany jest na publiczną listę rejestrowania stowarzyszeń i ich przedstawicieli.

Więcej informacji na stronie www.bks-ev.de.

(Polska, od 2004 r.)

 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce powstała 27 października 1999. Utworzyła ją grupa największych firm branży pośrednictwa finansowego w Polsce. Inicjatywa firm finansowych byłą odpowiedzią na pojawiające się potrzeby regulacji dynamicznie rozwijającego się rynku kredytów konsumenckich. Przedsiębiorstwa te uznały, że najlepszą formą ich reprezentacji jest związek pracodawców.
Od 2003 roku KPF otworzył się także na podmioty oferujące usługi dodatkowe dla branży finansowej – w tym firmy windykacyjne. 

Więcej informacji o firmie na stronie www.kpf.pl

KRUK S.A. stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w KPF, z ich pełną treścią można zapoznać się TUTAJ.

Warto dodać, że KRUK otrzymał Certyfikat Etyczny KPF, który jest potwierdzeniem zgodności praktyk biznesowych firmy z Zasadami Dobrych Praktyk KPF. Każda osoba, która uzna jednak, że KRUK naruszył jedną lub więcej Zasad Dobrych Praktyk, może wnieść skargę do Komisji Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Aby to zrobić, należy złożyć specjalny wniosek z prośbą o zbadanie zgłoszonego naruszenia. Wniosek oraz dokładna instrukcja, w jaki sposób należy go wypełnić i przesłać, znajdują się na stronie https://kpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy Uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Uchwałą nr 1/2016 Zarząd Spółki przyjął oświadczenie w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 w KRUK S.A. Tekst oświadczenia ze wskazaniem zakresu, w jakim Spółka deklaruje przestrzeganie zasad, dostępny jest na stronie KRUK S.A. w zakładce Dokumenty korporacyjne (poniżej).

Do 31 grudnia 2015 r. Zarządu KRUK S.A. Spółka i jej organy.  przestrzegały zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" (tekst jednolity: Załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r.).

Zgodnie z zasadą „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" wyrażoną w punkcie I.Z.1.11. w części I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami, KRUK S.A. informuje, iż zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 17 Statutu KRUK S.A. oraz § 51 ust. 2 pkt 17 Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. wybór biegłego rewidenta do zbadania corocznych sprawozdań finansowych Spółki, o których mowa w art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Ponadto Spółkę obowiązują zasady przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z którymi:

 • Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badania oraz przeglądy sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej KRUK ulega zmianie przynajmniej raz na 5 lat obrotowych.
 • Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badania oraz przeglądy sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej KRUK może ponownie wykonać te czynności po upływie 2 lat obrotowych.
Przewiń do góry