GRUPA KRUK

Grupa KRUK jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej. Zaczynaliśmy 20 lat temu jako mała, kilkunastoosobowa firma z Wrocławia. Obecnie Grupę tworzy szereg spółek, które oferują kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług. Jesteśmy gotowi dopasować się do potrzeb i oczekiwań naszych partnerów w siedmiu krajach Europy. Zajmujemy się głównie zarządzaniem wierzytelnościami. Nasze działania wspierają podmioty z Grupy KRUK m. in: Kancelaria Prawna RAVEN, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, NOVUM Finance oraz KRUK TFI.

            

AKCJONARIAT
Struktura akcjonariatu spółki KRUK S.A. na dzień 1.12.2020 r.
Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale (%) Udział głosów wz/zw
Akcjonariusz Piotr Krupa Liczba akcji 1 827 613,00 Udział w kapitale (%) 9,63 Udział głosów wz/zw 9,63
Akcjonariusz Pozostali Członkowie Zarządu Liczba akcji 133 620,00 Udział w kapitale (%) 0,70 Udział głosów wz/zw 0,70
Akcjonariusz Nationale-Nederlanden PTE* Liczba akcji 2 457 398,00 Udział w kapitale (%) 12,95 Udział głosów wz/zw 12,95
Akcjonariusz Aviva OFE* Liczba akcji 1 788 000,00 Udział w kapitale (%) 9,42 Udział głosów wz/zw 9,42
Akcjonariusz PZU OFE* Liczba akcji 1 856 437,00 Udział w kapitale (%) 9,79 Udział głosów wz/zw 9,79
Akcjonariusz Allianz OFE Liczba akcji 1 009 299,00 Udział w kapitale (%) 5,32 Udział głosów wz/zw 5,32
Akcjonariusz Pozostali Liczba akcji 9 899 444,00 Udział w kapitale (%) 52,18 Udział głosów wz/zw 52,18

(*) Dane na podstawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KRUK S.A. w dniu 31.08.2020 roku.

ZOBACZ WYKRES

MISJA I WIZJA

Stoimy na straży norm społecznych i prawnych nakazujących regulowanie zaciągniętych zobowiązań zawsze okazując ludziom szacunek.
 • Wartości - Niezależnie co robimy trzymamy się naszych wartości.


 • Ludzie - Chcemy przyciągać ludzi, którzy współdzielą nasze wartości i wierzą, że potrzeba postępu nie mija w żadnych okolicznościach, nawet jeśli osiągniemy sukces.


 • Lean - Wierzymy w dążenie do nieustającej poprawy efektywności naszych procesów. Nie boimy się nazywać problemów i szukać najlepszych sposobów ich rozwiązywania.
 • WARTOŚCI
  • Wzajemny szacunek stanowi podstawę naszego biznesu. Traktujemy wszystkich w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani.

  • Razem możemy więcej. Budujemy partnerskie relacje oparte na jasnych zasadach. Nazywamy rzeczy po imieniu.
  • Każdy jest odpowiedzialny za swoje decyzje, działania lub brak działań i ich konsekwencje.
  • Stale się doskonalimy. Mamy wewnętrzną potrzebę postępu, która nie mija w żadnych warunkach, nawet gdy osiągamy sukces.
  • Proste jest piękne. Upraszczamy nasze procesy i eliminujemy marnotrawstwa. Zrobione jest lepsze od doskonałego.
  STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ KRUK