GRUPA KRUK

Grupa KRUK jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej. Zaczynaliśmy 20 lat temu jako mała, kilkunastoosobowa firma z Wrocławia. Obecnie Grupę tworzy szereg spółek, które oferują kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług. Jesteśmy gotowi dopasować się do potrzeb i oczekiwań naszych partnerów w siedmiu krajach Europy. Zajmujemy się głównie zarządzaniem wierzytelnościami. Nasze działania wspierają podmioty z Grupy KRUK m. in: Kancelaria Prawna RAVEN, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, NOVUM Finance oraz KRUK TFI.

            

AKCJONARIAT
Struktura akcjonariatu spółki KRUK S.A. na dzień 1.12.2020 r.
Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale (%) Udział głosów wz/zw
Akcjonariusz Piotr Krupa Liczba akcji 1 827 613,00 Udział w kapitale (%) 9,63 Udział głosów wz/zw 9,63
Akcjonariusz Pozostali Członkowie Zarządu Liczba akcji 133 620,00 Udział w kapitale (%) 0,70 Udział głosów wz/zw 0,70
Akcjonariusz Nationale-Nederlanden PTE* Liczba akcji 2 457 398,00 Udział w kapitale (%) 12,95 Udział głosów wz/zw 12,95
Akcjonariusz Aviva OFE* Liczba akcji 1 788 000,00 Udział w kapitale (%) 9,42 Udział głosów wz/zw 9,42
Akcjonariusz PZU OFE* Liczba akcji 1 856 437,00 Udział w kapitale (%) 9,79 Udział głosów wz/zw 9,79
Akcjonariusz Allianz OFE Liczba akcji 1 009 299,00 Udział w kapitale (%) 5,32 Udział głosów wz/zw 5,32
Akcjonariusz Pozostali Liczba akcji 9 899 444,00 Udział w kapitale (%) 52,18 Udział głosów wz/zw 52,18

(*) Dane na podstawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KRUK S.A. w dniu 31.08.2020 roku.

ZOBACZ WYKRES

MISJA I WIZJA

Naszymi klientami są osoby i firmy zmagające się z problemem nadmiernego zadłużenia. Budujemy pozytywne relacje i pomagamy w odzyskaniu wiarygodności finansowej. Stoimy na straży norm społecznych i prawnych nakazujących regulowanie zaciągniętych zobowiązań.
KRUK dąży do osiągnięcia pozycji nr 1 na świecie pod względem wartości rynkowej wśród spółek giełdowych z naszej branży. Przekraczamy oczekiwania Klientów i Partnerów Biznesowych budując z nimi długofalowe i obustronnie korzystne relacje. Wyznaczamy nowe kierunki na rynku finansowym robiąc to, w czym możemy być najlepsi na świecie, co nas motywuje do działania i buduje wartość firmy. Tworzymy wspaniałe i efektywne środowisko pracy dla pozytywnych ludzi z pasją.
WARTOŚCI
 • Osoby zadłużone traktujemy z szacunkiem
 • Pomagamy wydostać się z pętli zadłużenia
 • Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych
 • Nie składamy obietnic bez pokrycia
 • Indywidualnie podchodzimy do potrzeb naszych partnerów
 • Szanujemy naszych konkurentów
 • Zachowujemy poufność informacji
 • Unikamy konfliktu interesów
 • Pracujemy na przejrzystych i uczciwych zasadach
 • Dążymy do długoterminowych i trwałych relacji
 • Szanujemy poglądy wszystkich pracowników
 • Dbamy o reputację firmy
 • Dbamy o dobre relacje wewnątrz Grupy Kapitałowej
 • Pomagamy sobie wzajemnie
 • Jesteśmy tolerancyjni
 • Relacje opieramy na wzajemnym szacunku i partnerstwie
 • Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje

 WIERZYMY W TAKIE WARTOŚCI JAK:

 • Prawda
 • Kompleksowość
 • Ciągłość
 • Szybkość
 • Zrozumiałość
STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ KRUK