GRUPA KRUK

Grupa KRUK jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej. Zaczynaliśmy 20 lat temu jako mała, kilkunastoosobowa firma z Wrocławia. Obecnie Grupę tworzy szereg spółek, które oferują kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług. Jesteśmy gotowi dopasować się do potrzeb i oczekiwań naszych partnerów w siedmiu krajach Europy. Zajmujemy się głównie zarządzaniem wierzytelnościami. Nasze działania wspierają podmioty z Grupy KRUK m. in: Kancelaria Prawna RAVEN, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, NOVUM Finance oraz KRUK TFI.

                                                                                                                  

                                                                                                               

AKCJONARIAT
Struktura akcjonariatu spółki KRUK S.A. na dzień 25.11.2021 r.
Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale (%) Udział głosów wz/zw
Akcjonariusz Piotr Krupa Liczba akcji 1 787 463,00 Udział w kapitale (%) 9,40 Udział głosów wz/zw 9,40
Akcjonariusz Pozostali Członkowie Zarządu Liczba akcji 139 020,00 Udział w kapitale (%) 0,73 Udział głosów wz/zw 0,73
Akcjonariusz Nationale-Nederlanden PTE Liczba akcji 2 802 261,00 Udział w kapitale (%) 14,74 Udział głosów wz/zw 14,74
Akcjonariusz Aviva OFE* Liczba akcji 1 726 000,00 Udział w kapitale (%) 9,08 Udział głosów wz/zw 9,08
Akcjonariusz PZU OFE* Liczba akcji 1 650 000,00 Udział w kapitale (%) 8,68 Udział głosów wz/zw 8,68
Akcjonariusz Allianz OFE Liczba akcji 1 007 672,00 Udział w kapitale (%) 5,30 Udział głosów wz/zw 5,30
Akcjonariusz Aegon OFE Liczba akcji 959 254,00 Udział w kapitale (%) 5,05 Udział głosów wz/zw 5,05
Akcjonariusz Pozostali Liczba akcji 8 941 228,00 Udział w kapitale (%) 47,03 Udział głosów wz/zw 47,03

(*) Dane na podstawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KRUK S.A..

ZOBACZ WYKRES

MISJA I WIZJA

Stoimy na straży norm społecznych i prawnych nakazujących regulowanie zaciągniętych zobowiązań zawsze okazując ludziom szacunek.
 • Wartości - Niezależnie co robimy trzymamy się naszych wartości.


 • Ludzie - Chcemy przyciągać ludzi, którzy współdzielą nasze wartości i wierzą, że potrzeba postępu nie mija w żadnych okolicznościach, nawet jeśli osiągniemy sukces.


 • Lean - Wierzymy w dążenie do nieustającej poprawy efektywności naszych procesów. Nie boimy się nazywać problemów i szukać najlepszych sposobów ich rozwiązywania.
 • WARTOŚCI
  • Wzajemny szacunek stanowi podstawę naszego biznesu. Traktujemy wszystkich w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani.

  • Razem możemy więcej. Budujemy partnerskie relacje oparte na jasnych zasadach. Nazywamy rzeczy po imieniu.
  • Każdy jest odpowiedzialny za swoje decyzje, działania lub brak działań i ich konsekwencje.
  • Stale się doskonalimy. Mamy wewnętrzną potrzebę postępu, która nie mija w żadnych warunkach, nawet gdy osiągamy sukces.
  • Proste jest piękne. Upraszczamy nasze procesy i eliminujemy marnotrawstwa. Zrobione jest lepsze od doskonałego.
  STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ KRUK

  Grupę Kapitałową tworzy jednostka dominująca KRUK S.A. oraz 24 jednostki zależne.

   

  KROKI MILOWE
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 1999
  • 1998
  • Przejęcie 100% udziałów w spółce wonga.pl sp. z o.o.
  • KRUK zawarł umowę nabycia 100% udziałów włoskiej spółki Agecredit S.r.l.
  • 20-lecie działalności KRUKa
  • Podpisanie kredytu rewolwingowego o wartości 250 mln euro z konsorcjum czterech banków na dalszy rozwój w Europie
  • Finalizacja integracji przejętych spółek we Włoszech i Hiszpanii w ramach Grupy KRUK
  • KRUK zawarł umowę nabycia 100% udziałów włoskiej spółki Credit Base International S.r.l.

  • Grupa KRUK wygrała przetarg na zakup pierwszego portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim

  • Grupa KRUK sfinalizowała przejęcie stu procent udziałów w spółce Presco Investments S.a.r. wraz z portfelem wierzytelności na rynku polskim

  • Utworzenie dwóch spółek na rynku włoskim - KRUK Italia S.r.l oraz ItaCapital S.r.l, a także spółki na rynku hiszpańskim - KRUK ESPAÑA S.L. Unipersonal 
  • KRUK S.A. uhonorowana nagrodą Giełdowa Spółka roku przez GPW
  • Historyczny moment w czeskiej i słowackiej TV - Grupa KRUK uruchomiła tam swoją kampanię reklamową
  • Powstanie spółki KRUK Deutschland GmbH
  • Zakup i obsługa portfela wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie
  • XV-lecie powstania firmy
  • Utworzenie Spółki Invest Capital Malta
  • Do Grupy dołącza KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz ERIF Business Solutions
  • Debiut na GPW oraz na rynku Catalyst
  • Rozwój na rynku czeskim i słowackim
  • Pierwsza kampania telewizyjna skierowana do osób zadłużonych
  • Pierwsza edycja Dnia bez Długów 
  • Rozwój nowych usług, wdrożenie strategii pro-ugodowej
  • Powstaje Rejestr Dłużników ERIF i KRUK România
  • Sfinalizowana zostaje 1. pełna sekurytyzacja z udziałem funduszu Prokura
  • KRUK staje się spółką akcyjną i przystępuje do KPF
  • Powstanie Biura Detektywistycznego 
  • Wdrożenie pierwszej wersji systemu informatycznego Delfin dedykowanego do obsługi wierzytelności
  • Utworzenie Kancelarii Prawnej, dedykowanej obsłudze należności
  • Dynamiczny rozwój. KRUK osiąga pozycję nr 1 na rynku
  • Powstanie firmy
  STOWARZYSZENIA

  (USA, od 2007 r.)

   

  The Association of Credit and Collection Professionals to największa na świecie organizacja zrzeszająca firmy windykacyjne (obecnie ma kilka tysięcy członków). Organizacja ta jest głównie platformą wymiany doświadczeń rynku zarządzania wierzytelnościami. Ponadto rygorystycznie dba o przestrzeganie wewnętrznego kodeksu etyki i norm prawnych regulujących działalność windykacyjną.

  Więcej informacji o firmie na stronie www.acainternational.org.

  (Słowacja, od 2015 r.)

   

  ASINS jest organizacją prawną w Słowacji, powołaną w celu dbania o dobry wizerunek firm zarządzających należnościami. Celem jest reprezentowanie i ochrona interesów jej członków a także zapewnienie działań w zgodzie z przepisami prawa i wysokimi zasadami etyki.

  Więcej informacji o firmie na stronie www.asins.sk.

  (AIA, Czechy, od 2014 r.)

   

  AIA zrzesza czeskie firmy zarządzające wierzytelnościami. Członkostwo w AIA ma na celu promowanie inicjatyw zmierzających do budowania pozytywnego wizerunku branży oraz wzmocnienie pozycji członków podczas opracowywania zmian legislacyjnych.

  Więcej informacji o firmie na stronie www.aiacz.cz.

  (Rumunia, od 2009 r.)

   

  Celem organizacji jest wdrożenie i promowanie dobrych standardów w zarządzaniu wierzytelnościami. Ponadto, misją AMCC jest zmiana wizerunku branży zarządzania wierzytelnościami oraz edukacja w zakresie zagrożenia zadłużeniem w biznesie.

  Więcej informacji o firmie na stronie www.amcc.ro.

  (Niemcy, od 2015 r.)

   

  Stowarzyszenie Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) nadaje kierunek i jest godnym zaufania reprezentantem branży zarządzania wierzytelnościami. Promuje odpowiedzialne działania pomiędzy członkami stowarzyszenia, wierzycielami oraz osobami zadłużonymi. Stowarzyszenie jest pośrednikiem rynku zarządzania wierzytelnościami, a państwem. Skutecznie łączy zagadnienia branży i konsekwentnie rozwija interesy w obszarze zarządzania wierzytelnościami.

  Więcej informacji na stronie www.inkasso.de.

  (Niemcy, od 2015 r.)

   

  Stowarzyszenie BcCM (Bundesverband Credit Management) przyczynia się do wzrostu sukcesu przedsiębiorstw. Dostarcza ono narzędzia stabilizujące łańcuch wartości, kształtuje procesy zarządzania wierzytelnościami i minimalizuje straty ponoszone w związku z niedotrzymanymi płatnościami. Członkowie stowarzyszenia przyczyniają się do tworzenia polityki cenowej opartej na wartości, zoptymalizowanego portfolio klientów oraz wpływają na poprawę kapitału obrotowego.

  Więcej informacji na stronie www.credit-manager.de.

  (Niemcy, od 2015 r.)

   

  Stowarzyszenie Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS) to związek przedsiębiorstw w Niemczech zajmujących się po stronie wierzycieli tzw. kredytami przeterminowanymi (Sub- lub też Non-Performing-Loans). Stowarzyszenie zostało założone w 2007 roku w Berlinie i reprezentuje interesy 25 przedsiębiorstw członkowskich działających w obszarze zarządzania wierzytelnościami kredytowymi. Na płaszczyźnie politycznej stowarzyszenie czynnie angażuje się w działania w branży obrotu wierzytelnościami. Związek BKS wpisany jest na publiczną listę rejestrowania stowarzyszeń i ich przedstawicieli.

  Więcej informacji na stronie www.bks-ev.de.

   

  Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce powstała 27 października 1999. Utworzyła ją grupa największych firm branży pośrednictwa finansowego w Polsce. Inicjatywa firm finansowych byłą odpowiedzią na pojawiające się potrzeby regulacji dynamicznie rozwijającego się rynku kredytów konsumenckich. Przedsiębiorstwa te uznały, że najlepszą formą ich reprezentacji jest związek pracodawców.
  Od 2003 roku KPF otworzył się także na podmioty oferujące usługi dodatkowe dla branży finansowej – w tym firmy windykacyjne. 

  W dniu 18 września 2019 r. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zmieniła się w Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF).

  Więcej informacji na stronie https://zpf.pl/

  Grupa KRUK S.A. podpisała i stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w ZPF, z ich pełną treścią można zapoznać się TUTAJ. Zasady
  Dobrych Praktyk to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku
  finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

  Warto dodać, że KRUK otrzymał Certyfikat Etyczny ZPF, który jest potwierdzeniem zgodności praktyk biznesowych firmy z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF. Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Powyższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.

  Każda osoba, która uzna jednak, że KRUK naruszył jedną lub więcej Zasad Dobrych Praktyk, może wnieść skargę do Komisji Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Aby to zrobić, należy złożyć specjalny wniosek z prośbą o zbadanie zgłoszonego naruszenia. Wniosek oraz dokładna instrukcja, w jaki sposób należy go wypełnić i przesłać, znajdują się na stronie https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/.

  ANGECO jest w Hiszpanii Krajowym Stowarzyszeniem Zrzeszającym Firmy Windykacyjne, których celem jest świadczenie usług zarządzania wierzytelnościami zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej.

   

  Stowarzyszenie to zasadniczo pełni trzy podstawowe funkcje:

  • Promuje standardy postępowania i dobre praktyki firm zarządzających wierzytelnościami.

  • Promuje Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych.

  • Promuje regulacje prawne sektora windykacji wobec władz publicznych.

  UNIREC jest we Włoszech Krajowym Związkiem Firm Zarządzających Ryzykiem Kredytowym. Działa od 1998 roku i wcześniej nosił nazwę Krajowy Związek Firm Zarządzających Wierzytelnościami. Do Stowarzyszenia należy wiele firm z sektora zarządzania wierzytelnościami. Warto jednak podkreślić, że organizacja ta dba o etykę sektora poprzez staranny dobór swoich członków. UNIREC promuje wytyczne i standardy dotyczące etycznego podejścia w relacjach między wierzycielami a konsumentami. Są one ukierunkowane na trwałe, pojednawcze i spersonalizowane rozwiązania.
  W 2014 roku powstało UNIREC-CONSUMATORI FORUM, którego celem jest zapewnienie przestrzeni do budowania stałego dialogu z najbardziej reprezentatywnymi stowarzyszeniami konsumenckimi we Włoszech.

  UNIREC należy do Confindustria Innovative and Technological Services i jest członkiem FENCA, Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Krajowych tego sektora.

  DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

  W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy Uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Uchwałą nr 1/2016 Zarząd Spółki przyjął oświadczenie w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 w KRUK S.A. Tekst oświadczenia ze wskazaniem zakresu, w jakim Spółka deklaruje przestrzeganie zasad, dostępny jest na stronie KRUK S.A. w zakładce Dokumenty korporacyjne (poniżej).

  Do 31 grudnia 2015 r. Zarządu KRUK S.A. Spółka i jej organy.  przestrzegały zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" (tekst jednolity: Załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r.).

  Zgodnie z zasadą „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" wyrażoną w punkcie I.Z.1.11. w części I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami, KRUK S.A. informuje, iż zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 17 Statutu KRUK S.A. oraz § 51 ust. 2 pkt 17 Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. wybór biegłego rewidenta do zbadania corocznych sprawozdań finansowych Spółki, o których mowa w art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Ponadto Spółkę obowiązują zasady przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z którymi:

  • Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badania oraz przeglądy sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej KRUK ulega zmianie przynajmniej raz na 5 lat obrotowych.
  • Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badania oraz przeglądy sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej KRUK może ponownie wykonać te czynności po upływie 2 lat obrotowych.
  TRANSAKCJE ISTOTNE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

  Brak.

  Przewiń do góry