Aktualności

Najnowsze artykuły

FILMY
Komentarz Piotra Krupy, prezesa KRUK S.A. do nakładów i spłat za Q1 2017
Komentarz Piotra Krupy, prezesa KRUK S.A. do wyników za 2016 rok
Komentarz Piotra Krupy, prezesa KRUK S.A., do wyników za H1 2016
ZOBACZ WSZYSTKIE FILMY

05/03/2020
KRUK w 2019 roku wypracował 277 mln zł zysku netto
Wynik netto, spłaty z portfeli i EBIDA gotówkowa Wynik netto Grupy w 2019 roku wyniósł 277 mln zł i był o 16% niższy, niż w 2018 roku. Na spadek wyniku rok do roku wpływ miało kilka negatywnych czynników. Jednocześnie KRUK...
14/02/2020
Komentarz Zarządu KRUK S.A. w sprawie kursu akcji
W związku ze spadkiem kursu akcji o 10,6% w dniu 13.02.2020  roku, Zarząd KRUK S.A. informuje, że w Spółce nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby uzasadniać istotny spadek notowań. Jednocześnie i w nawiązaniu do informacji...
19/11/2019
TSUE to szansa a nie zagrożenie dla KRUKa; gazeta „Parkiet”
Prezes KRUK S.A – Piotr Krupa - w wywiadzie dla dziennika ekonomicznego „Parkiet”, komentuje m.in.  niewielka eskpozycje oraz nieistotne ryzyko negatywnego wpływu na wynik zabezpieczonych portfeli wierzytelności hipotecznych...
16/10/2019
KRUK finalizuje przejęcie rumuńskich aktywów GetBacka
W dniu 16 października 2019 roku została sfinalizowana transakcja cesji wierzytelności na rumuńskim rynku wtórnym. KRUK ostatecznie stał się właścicielem portfela wierzytelności składającego się z ponad 640 tys. spraw. Aktywa zostały nabyte...
Przewiń do góry