Aktualności

Aktualności

FILMY

Komentarz Michała Zasępy do wyników 1 kwartału 2024
Konferencja wynikowa po 4 kwartale 2023 roku
Konferencja wynikowa po 3 kwartale 2023 roku
ZOBACZ WSZYSTKIE FILMY

14/11/2013

Wyniki Grupy KRUK powyżej oczekiwań rynkowych

Podsumowanie i najważniejsze dane finansowe Grupy KRUK po trzech kwartałach 2013 roku: W trzecim kwartale 2013 roku zysk netto Grupy KRUK wyniósł 29,5 mln zł i był o 16% większy od konsensusu prognozy analityków, którzy...
16/10/2013

KRUK aktywnie inwestuje w wierzytelności

W trzecim kwartale 2013 roku nakłady inwestycyjne Grupy KRUK na zakup pakietów wierzytelności wyniosły 101 mln zł. Grupa KRUK nabyła 20 portfeli wierzytelności, od instytucji finansowych, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,1 mld zł. ...
26/09/2013

KRUK planuje przeprowadzić publiczną ofertę obligacji

KRUK planuje przeprowadzić publiczną ofertę obligacji Zarząd spółki KRUK S.A. podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu publicznej emisji obligacji o wartości nominalnej do 150 mln zł. Spółka złożyła już prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru...
02/09/2013

51 mln zysku netto w I półroczu

51 mln zysku netto w I półroczu    Podsumowanie i najważniejsze dane finansowe Grupy KRUK w I półroczu 2013 roku: Grupa KRUK wypracowała 198,9 mln zł przychodów skonsolidowanych – wzrost 25% rok do...
28/08/2013

KRUK w finale konkursu European Small and Mid-cap Awards

KRUK w finale konkursu European Small and Mid-cap Awards Prestiżowe wyróżnienie spotkało spółkę KRUK – lidera rynku zarządzania wierzytelnościami, działającego w Polsce, Rumunii, w Czechach i na Słowacji. KRUK został nominowany w kategorii Most...
10/07/2013

Rosną inwestycje KRUKa

Rosną inwestycje KRUKa W pierwszym półroczu 2013 roku Grupa KRUK zainwestowała ponad 184 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 1,64 mld zł. Łącznie od początku roku Grupa KRUK kupiła 26 portfeli wierzytelności: 7 w Polsce, 11 w...
28/05/2013

Piotr Krupa inwestuje w akcje Magellana S.A.

Założyciel, największy Akcjonariusz oraz Prezes spółki KRUK S.A., Pan Piotr Krupa, zainwestował w akcje spółki Magellan. Nabyte w drodze transakcji giełdowych akcje stanowią 5,53% udziału w kapitale i głosach na WZ spółki Magellan. „Do tej pory...
13/05/2013

Kruk wznosi się coraz wyżej

Kruk wznosi się coraz wyżej   Podsumowanie i najważniejsze dane w I kw. 2013: Zysk netto Grupy KRUK w pierwszym kwartale 2013 wyniósł 19,7 mln PLN i był o  41% wyższy w porównaniu do I kw. 2012 spłaty z portfeli...
10/04/2013

Znaczący wzrost inwestycji Grupy KRUK w 1Q 2013

W pierwszym kwartale 2013 roku nakłady inwestycyjne Grupy KRUK na zakup pakietów wierzytelności wyniosły 50 mln zł. Wartość nominalna nabytych spraw wyniosła 372 mln zł. Grupa KRUK nabyła w pierwszym kwartale 13 pakietów, w większości bankowych...
27/03/2013

Nowa-stara Rada Nadzorcza KRUK S.A.

Nowa-stara Rada Nadzorcza KRUK S.A. 27 marca 2013 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Grupy Kapitałowej KRUK zatwierdzony został skład Rady Nadzorczej KRUK S.A.Skład Rady został powiększony z 5 do 7 Członków. Z...
Przewiń do góry