28/05/2013

Piotr Krupa inwestuje w akcje Magellana S.A.

Założyciel, największy Akcjonariusz oraz Prezes spółki KRUK S.A., Pan Piotr Krupa, zainwestował w akcje spółki Magellan. Nabyte w drodze transakcji giełdowych akcje stanowią 5,53% udziału w kapitale i głosach na WZ spółki Magellan.

„Do tej pory 17 letni dorobek mojej pracy skoncentrowany był niemalże wyłącznie w posiadanych akcjach KRUK S.A. Jako przedsiębiorca postanowiłem zdywersyfikować zakres moich inwestycji  inwestując w akcje spółki, której model biznesowy znam i rozumiem. Wysoko oceniam także kwalifikacje Zarządu oraz perspektywy i potencjał rynkowy samej spółki Magellan” - powiedział Piotr Krupa.

Środki finansowe na zakup akcji Magellana pochodziły z transakcji sprzedaży niewielkiej części akcji spółki KRUK należących do Piotra Krupy. Transakcja obejmowała 400 tys. sztuk akcji spółki KRUK i została przeprowadzona w ubiegłym tygodniu w drodze przyspieszonej księgi popytu. Drugą stroną transakcji zostali zarówno inwestorzy krajowi jak i zagraniczni.

Przed transakcją Piotr Krupa posiadał 2 613 928 sztuk akcji uprawniających do 15,47% głosów na WZ spółki KRUK. Po realizacji transakcji w rękach założyciela spółki KRUK pozostanie 2 213 928 sztuk akcji uprawniających do 13,10% głosów na WZ spółki KRUK.

„Chciałbym podkreślić, że podstawowym celem sprzedaży pakietu akcji KRUK-a było uwolnienie środków na zakup akcji Magellana i dywersyfikacja mojego portfela inwestycji. Zakup akcji Magellana traktuję jako inwestycje i będę w niej pełnił rolę pasywnego akcjonariusza. Transakcja ta nie ma żadnego wpływu na moje plany i ocenę potencjału rozwoju Grupy KRUK, w której w dalszym ciągu jestem największym akcjonariuszem, i na co dzień Prezesem spółki KRUK S.A. Chciałbym także poinformować, że  nie przewiduje kolejnej odsprzedaży akcji spółki KRUK w przeciągu najbliższych 12 miesięcy.” - powiedział Piotr Krupa.

Przewiń do góry