27/03/2013

Nowa-stara Rada Nadzorcza KRUK S.A.

Nowa-stara Rada Nadzorcza KRUK S.A.

27 marca 2013 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Grupy Kapitałowej KRUK zatwierdzony został skład Rady Nadzorczej KRUK S.A.Skład Rady został powiększony z 5 do 7 Członków. Z dotychczasowych pięciu Członków pozostało czterech, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej. Taki krok ma na celu utrzymanie ciągłości w rozwoju największego podmiotu zarządzającego wierzytelnościami w Polsce  i w całym regionie.

Powołanie Rady Nadzorczej i zwiększenie jej składu jest naturalnym krokiem w rozwoju Grupy KRUK. Zwiększenie liczebności nie tylko odpowiada oczekiwaniom Inwestorów, ale i zapewnia sprawniejsze funkcjonowanie Rady oraz powołanych przez nią Komitetów.

Skład Rady Nadzorczej KRUK S.A. nowej kadencji przedstawia się następująco:

 1. P. Dariusz Prończuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. P. Józef Wancer – Członek Rady Nadzorczej
 3. P. Krzysztof Kawalec – Członek Rady Nadzorczej
 4. P. Piotr Stępniak – Członek Rady Nadzorczej
 5. P. Katarzyna Beuch – Członek Rady Nadzorczej (od 1 kwietnia 2013 r.)
 6. P. Robert Koński – Członek Rady Nadzorczej
 7. P. Arkadiusz Orlin Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej

 

Noty biograficzne Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.

 • Dariusz Prończuk

Przewodniczący Rady Nadzorczej KRUK S.A. Prtner Zarządzający Enterprise Investors. Absolwent SGPiS (obecnie Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie na wydziale Handlu Zagranicznego. Uzyskał dyplom magistra ekonomii w 1987 r.. Jego domeną są usługi finansowe i budowlane oraz branża IT. Zrealizował dotąd 20 inwestycji, między innymi w spółki Lukas, Comp Rzeszów (obecnie Asseco), Magellan, KRUKi Skarbiec. Wcześniej pracował w konsultingu, był wiceprezesem banku inwestycyjnego Hejka Michna.

 • Józef Wancer

Członek Rady Nadzorczej KRUK S.A. Ukończył Webster University w Wiedniu gdzie uzyskał stopień magistra (MA) w dziedzinie zarządzania oraz stopień magistra (MA) w dziedzinie stosunków interpersonalnych. Posiada również licencjat (BA) z ekonomii (CCNY, NY University). Doradca Zarządu Deloitte Polska w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania sektora usług finansowych, reprezentant firmy w publicznej dyskusji na temat zagadnień związanych z sektorem finansowym. Jeden z najbardziej doświadczonych polskich bankowców. Dotychczas pełnił funkcję Prezesa Banku BPH S.A. Doświadczony członek kadry kierowniczej wyższego szczebla z szerokim doświadczeniem i wykształceniem w dziedzinie bankowości międzynarodowej, operacji finansowych, rozwoju gospodarczego i marketingu, restrukturyzacji, fuzji i wydzieleń w Stanach Zjednoczonych, Azji i w Europie. Od stycznia 2011 pełni również funkcję Prezesa Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w budowę nowoczesnego systemu bankowego w Polsce i rozwój samorządu bankowego.

 • Krzysztof Kawalec

Członek Rady Nadzorczej KRUK S.A. Krzysztof Kawalec, Prezes Zarządu Magellan S.A.Związany jest ze Spółką od 2001 roku. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł Magistra Inżyniera Zarządzania Przedsiębiorstwem. W roku 2002 Krzysztof Kawalec ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2003 ukończył Podyplomowe Studium Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2006 Krzysztof Kawalec ukończył program MBA w PAM Center Uniwersytet Łódzki, University of Maryland. W latach 1998–2001 Krzysztof Kawalec zajmował stanowisko Managera w IFFP Sp. z o.o. (International Fast Food Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie. W latach 2001–2002 Krzysztof Kawalec pełnił funkcję Kierownika Działu Kontraktacji w Magellan S.A. W latach 2002–2003 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w Spółce. Od 2003 roku był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Operacyjnym Spółki, a od dnia 1 lipca 2008 roku Krzysztof Kawalec pełni funkcję Prezesa Zarządu Magellan S.A. Jest również członkiem Rad Nadzorczych w działających na terenie Słowacji i Czech spółkach Magellan Slovakia s.r.o. i MedFinance Magellan s.r.o. Od 2009 roku Krzysztof Kawalec pełni funkcję członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 • Piotr Stępniak

Członek Rady Nadzorczej KRUK S.A. Jest absolwentem Guelph University, Canaada - BA double major: Economics, Management. Ukończył Ecole Supérieure de Commerce de Rouen, Francja: EMBA oraz Purdue University, USA - Master of Science in Management. W swojej karierze zawodowej sprawował funkcje prezesa zarządu w GETIN Holding S.A., Wiceprezesa Zarządu w Lukas Bank S.A. Pan Piotr Stępniak pełni funkcje członka Rady Nadzorczej w organach nadzoru następujących podmiotów: FM Bank S.A., Skarbiec Asset Management Holding S.A., ATM Grupa S.A.

 • Katarzyna Beuch

Członek Rady Nadzorczej KRUK S.A. Pani Katarzyna Beuch jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowego studium, w ramach programu USAID dla polskich bankowców z zakresu zarządzania aktywami i pasywami oraz ryzykiem bankowym. W 2000 roku uzyskała dyplom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Karierę zawodową rozpoczęła w 1993 roku w Departamencie Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu. W latach 1996 - 2006 pracowała w Dziale Audytu Ernst & Young Audit Sp. z o.o., gdzie kolejno na stanowiskach asystentki, kierowniczki sekcji i menedżerki zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych, projektami typu due dilligence i konsultacjami z zakresu rachunkowości w instytucjach finansowych (m.in. w bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych oraz funduszach emerytalnych i inwestycyjnych) oraz w przedsiębiorstwach. W latach 2006 – 2012 była związana z Getin Holding S.A. gdzie pełniła funkcję członka Zarządu i Dyrektora Finansowego (X 2009 – IX 2012), a wcześniej była zastępcą Dyrektora Finansowego oraz prokurentem Spółki.

 • Robert Koński

Członek Rady Nadzorczej KRUK S.A. Rocznik 1966. Absolwent John F. Kennedy School of Government (MPA) Uniwersytetu Harvarda oraz Uniwersytetu Tufts (BA) w Stanach Zjednoczonych. Od kwietnia 2012 Doradca Prezesa Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.. W latách 2008-2012 związany z Kulczyk Holding S.A. początkowo jako Członek Zarządu, Chief Operating Officer Kulczyk Holding S.A.  a od lipca 2010 jako Doradca Zarządu. Przez poprzedzające sześć lat związany z Euronet Worldwide, Inc., najpierw jako szef na Polskę, następnie Dyrektor Regionalny. Wcześniej zajmował stanowisko partnera Horton International (firma z branży executive search), konsultanta w Egon Zehnder International pracował również jako Fixed Income Manager w IB Austria Securities S.A. W latach 1990 – 1995 jako doradca Ministra Finansów (od Leszka Balcerowicza do Grzegorza Kołodki) pracował przy transformacji i restrukturyzacji polskiego sektora usług finansowych, był również członkiem zespołu negocjującego porozumienie z Klubem Londyńskim. Zasiada w Zarządzie Klubu Absolwentów Harvarda w Polsce oraz w Radzie Nadzorczej (Board of Trustees) w American School of Warsaw.  Jest  członkiem polskiej filii Young Presidents’ Organization (YPO) oraz sekcji strzeleckiej C.W.K.S. Legia.

 • Arkadiusz Orlin Jastrzębski

Członek Rady Nadzorczej KRUK S.A. Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej (1997) oraz studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w zakresie konkurencyjności. Od 1995 roku związany z Polskiem rynkiem kapitałowy. Jeden z pierwszych doradców inwestycyjnych w Polsce (licencja w KNF nr 14). Tytuł CFA (USA)  oraz SFA (UK). Bogate doświadczenie zawodowe, w tym międzynarodowe.  Od 1995 roku praca w bakach inwestycyjnych (West Merchant Bank Londyn), firmach inwestycyjnych (Raiffeisen Polska, NFI), funduszach typu Private Equity (Innova Capital Europa Środkowa), funduszach typu Venture Capital i firmach konsultingowych (Hexagon Capital Polska), jako przedsiębiorca (Red Point Publishing), w radach nadzorczych spółek giełdowych (Forte SA, Koelner SA, Atlanta Poland SA, Polish Energy Partners SA, Comp SA, Integer.pl S.A.).  Doświadczenia, między innymi, w inwestycjach na rynku kapitałowym i runku nieruchomości, zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, tworzeniu nowych produktów, restrukturyzacjach, nadzorze właścicielskim.

 

Przewiń do góry