16/10/2013

KRUK aktywnie inwestuje w wierzytelności

W trzecim kwartale 2013 roku nakłady inwestycyjne Grupy KRUK na zakup pakietów wierzytelności wyniosły 101 mln zł. Grupa KRUK nabyła 20 portfeli wierzytelności, od instytucji finansowych, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,1 mld zł.  Dla porównania wartość nakładów inwestycyjnych na wierzytelności nabyte przez Grupę w trzecim kwartale 2012 roku wyniosła łącznie 93 mln zł, przy wartości nominalnej 1,4 mld zł.

„Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę KRUK w całej historii wynosi obecnie 16,9 mld zł. Z uwagi na kilkuletni horyzont czasowy inwestycji, nabyte portfele stanowią bardzo silny fundament dla zysków przyszłych lat.” - powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Od początku tego roku Grupa KRUK zainwestowała ponad 285 mln zł w portfele o wartości nominalnej 2,8 mld zł. Łącznie w tym roku Grupa KRUK kupiła 46 portfeli wierzytelności na rynkach w Polsce, Rumunii, Czechach i na Słowacji. W tym samym okresie 2012 roku nakłady Grupy KRUK na zakup pakietów wierzytelności wynosiły 189 mln zł.

Przewiń do góry