14/11/2013

Wyniki Grupy KRUK powyżej oczekiwań rynkowych

Podsumowanie i najważniejsze dane finansowe Grupy KRUK po trzech kwartałach 2013 roku:

  • W trzecim kwartale 2013 roku zysk netto Grupy KRUK wyniósł 29,5 mln zł i był o 16% większy od konsensusu prognozy analityków, którzy szacowali średnio 25,5 mln zł zysku netto Grupy KRUK
  • W okresie trzech kwartałów zysk netto Grupy KRUK wyniósł 80 mln zł – wzrost o 48% rok do roku i prawie tyle co w całym 2012 roku.
  • Grupa KRUK wypracowała w trzecim kwartale rekordowe 143 mln zł spłat z portfeli nabytych.  W okresie trzech kwartałów spłaty z portfeli nabytych wyniosły 383 mln zł i były o 15% wyższe rok do roku i stanowią 85% wykonania w całym 2012 roku.
  • Na zakup portfeli wierzytelności Grupa KRUK przeznaczyła w pierwszych trzech kwartałach tego roku 285 mln zł, o 51% więcej w porównaniu trzech kwartałów 2012 r. Grupa KRUK kupiła 46 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 2,8 mld zł, głównie od instytucji bankowych, w tym 13 portfeli w Polsce, 20 w Rumunii oraz 13 w Czechach i na Słowacji.
  • Wartość godziwa portfeli wierzytelności nabytych od początku działalności wyniosła na koniec trzeciego kwartału 1 040 mln zł i wzrosła o 32% w porównaniu do stanu na koniec 3 kwartału 2012 roku.
  • Marża w segmencie inkaso wyniosła 16,1 mln zł i była wyższa o 101% rok do roku – na wysoki wynik marży inkaso miały wpływ bardzo dobre wyniki w inkasie korporacyjnym.
  • Od stycznia do końca października 2013 roku Grupa KRUK wyemitował obligacje o wartości nominalnej 225 mln zł. Z uwagi na duże zainteresowanie obligacjami Spółki, Grupa KRUK rozpoczęła prace nad publiczną emisją obligacji skierowaną do szerokiego grona inwestorów. W dniu 8 listopada 2013 roku Komisja Nadzoru finansowego zatwierdziła prospekt programu emisji obligacji  o wartości do 150 mln zł.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy KRUK

 

dane w mln zł

1-3Q 2013

1-3Q 2012

zmiana
r/r

2012

wykonanie 2012

przychody

302,3

245,1

23%

343,0

88%

EBIT

118,1

96,7

22%

136,7

86%

EBITDA gotówkowa*

244,3

216,6

13%

292,3

84%

zysk netto

80,1

54,1

48%

81,2

99%

*EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych - przychody z windykacji pakietów własnych

 

Komentarz do wyników:

- Wyniki, które opublikowaliśmy potwierdzają wysoką skuteczność operacyjną Grupy KRUK, tak w zakresie współpracy z naszymi Klientami, jak i w dochodzeniu wierzytelności nabytych na własny rachunek. W trzecim kwartale zanotowaliśmy rekordowe wpłaty z portfeli nabytych, które wzrosły o 23% w ujęciu rok do roku oraz były o 18% wyższe od poziomu wpłat w drugim kwartale tego roku. W trzecim kwartale do 25% obniżył się poziom kosztów, liczony jako procent spłat, z 30% w drugim kwartale tego roku. – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Warto również podkreślić, że 80 mln zł wyniku netto Grupy KRUK po trzech kwartałach 2013 stanowi już 99% wyniku wypracowanego zysku netto w całym 2012 roku. W trzecim kwartale tego roku Grupa KRUK zanotowała 29,5 mln zł zysku netto przy 103,3 mln zł przychodów. Oznacza to odpowiednio wzrost o 35% na wyniku netto oraz 21% na przychodach w ujęciu rok do roku.

- W trzech kwartałach tego roku aktywnie nabywaliśmy portfele inwestując ponad 285 mln zł, czyli o 51% więcej niż w tym samym okresie 2012 roku. Nakłady na inwestycje wzrosły na wszystkich rynkach naszej działalności. W Polsce nakłady wyniosły 182 mln zł i były o 34% wyższe, w Rumunii nakłady wyniosły 80 mln zł i wzrosły o 98%, a w Czechach i na Słowacji nakłady wyniosły 23 mln zł i były wyższe o 76% w porównaniu do trzech kwartałów ubiegłego roku. - mówi Piotr Krupa.

W trzecim kwartale 2013 roku KRUK rozpoczął największą w historii działalności kampanię reklamową i promocyjną skierowaną do osób zadłużonych. Kampania prowadzona jest równocześnie w Polsce i Rumunii. W przekazie wykorzystano pozytywne historie trzech osób, które poradziły sobie z problemem zadłużenia i zachęcają do kontaktu z KRUK-iem. Kampania obejmuje media tradycyjne: telewizję, prasę i radio oraz media internetowe.

Działalność inkaso wygenerowała 16,1 mln zł marży w trzech kwartałach 2013 roku, o 101% więcej niż w tym samym okresie 2012 r. Wartość nominalna spraw przyjętych do obsługi w trzech kwartałach tego roku wyniosła 2,4 mld zł. Na wzrost marży inkaso w trzech kwartałach 2013 roku duży wpływ miało zakończenie w pierwszym kwartale 2013 roku procesu dochodzenia dużej korporacyjnej wierzytelności, ale również dobre wyniki segmentu konsumenckiego.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. wypracowało w okresie trzech kwartałów 2013 roku 4,7 mln zł przychodów, o 43% wyższe w ujęciu rok do roku. Zaudytowana przez KPMG Audyt wielkość bazy informacji systemu ERIF na 1 października 2013 wyniosła 1 595 tys. sztuk.  Baza informacji wzrosła o 22% w porównaniu do końca trzeciego kwartału 2012 roku i o 18% od początku 2013 roku.

Segment pożyczek Novum wygenerował w okresie trzech kwartałów tego roku 3,3 mln zł przychodów, co daje wzrost o 39% w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku. Liczba udzielonych pożyczek w trzech kwartałach 2013 wyniosła prawie 7,3 tys. i jest na poziomie, jaki został zanotowany w całym 2012 roku.

Przewiń do góry