Aktualności

Aktualności

FILMY

Komentarz prezesa zarządu KRUK S.A. Piotra Krupy do wyników 2020
Komentarz prezesa zarządu KRUK S.A. Piotra Krupy do wyników z III kw 2020 r.
Komentarz prezesa zarządu KRUK S.A. Piotra Krupy do wyników 1 półrocza 2020
ZOBACZ WSZYSTKIE FILMY

24/08/2020

KNF daje zielone światło dla publicznych emisji obligacji KRUKa

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt VII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej ze wszystkich serii nie wyższej niż 700 mln zł, który został złożony 21 kwietnia 2020 roku. W jego ramach Spółka będzie mogła...
27/07/2020

KRUK chce podzielić się zyskiem za 2019 rok z akcjonariuszami

Zarząd KRUK S.A. w dniu 27 lipca 2020 roku podjął decyzję co do zamiaru rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia części zysku netto Spółki za 2019 r. na skup akcji własnych Spółki po cenie 350 zł za jedną akcję w...
10/07/2020

Spłaty w II kwartale 2020 roku wyniosły 417 mln zł

Spłaty z portfeli posiadanych przez Grupę KRUK wyniosły za całe pierwsze półrocze 2020 roku 894 mln zł, czyli o 2% więcej niż w tym samym okresie 2019 roku. Jednocześnie, w pierwszym półroczu każdy z rynków, na...
28/05/2020

COVID-19 obniżył wyniki KRUKa w 1 kwartale o ponad 125 mln zł

KRUK w pierwszej części 2020 roku – podsumowanie: COVID-19 i jego skutki negatywnie wpłynęły na spłaty z portfeli w okresie marzec-kwiecień 2020 rok; Spłaty w kwietniu 2020 roku osiągnęły łącznie poziom 85% celu operacyjnego przyjętego...
Przewiń do góry