Aktualności

Aktualności

FILMY
Komentarz prezesa zarządu KRUK S.A. Piotra Krupy do wyników 1 półrocza 2020
Komentarz Piotra Krupy do wyników 1 kwartału 2020
Zmiany w zarządzie KRUK S.A.
ZOBACZ WSZYSTKIE FILMY

01/04/2020
KRUK rozpoczyna skup obligacji własnych
Zarząd KRUK S.A. podjął uchwałę o przeprowadzeniu skupu części zdematerializowanych obligacji własnych, o wartości nominalnej dla jednej obligacji, w zależności od serii, wynoszącej 100 złotych lub 1.000  złotych. Skup obligacji może trwać do...
05/03/2020
KRUK w 2019 roku wypracował 277 mln zł zysku netto
Wynik netto, spłaty z portfeli i EBIDA gotówkowa Wynik netto Grupy w 2019 roku wyniósł 277 mln zł i był o 16% niższy, niż w 2018 roku. Na spadek wyniku rok do roku wpływ miało kilka negatywnych czynników. Jednocześnie KRUK...
14/02/2020
Komentarz Zarządu KRUK S.A. w sprawie kursu akcji
W związku ze spadkiem kursu akcji o 10,6% w dniu 13.02.2020  roku, Zarząd KRUK S.A. informuje, że w Spółce nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby uzasadniać istotny spadek notowań. Jednocześnie i w nawiązaniu do informacji...
19/11/2019
TSUE to szansa a nie zagrożenie dla KRUKa; gazeta „Parkiet”
Prezes KRUK S.A – Piotr Krupa - w wywiadzie dla dziennika ekonomicznego „Parkiet”, komentuje m.in.  niewielka eskpozycje oraz nieistotne ryzyko negatywnego wpływu na wynik zabezpieczonych portfeli wierzytelności hipotecznych...
Przewiń do góry