26/09/2013

KRUK planuje przeprowadzić publiczną ofertę obligacji

KRUK planuje przeprowadzić publiczną ofertę obligacji

Zarząd spółki KRUK S.A. podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu publicznej emisji obligacji o wartości nominalnej do 150 mln zł. Spółka złożyła już prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Obligacje będą emitowane w jednej lub kilku seriach do nieograniczonej liczby inwestorów. Spółka planuje, że pierwsza seria obligacji trafi do sprzedaży w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Warunki emisji obligacji zawarte będą w prospekcie emisyjnym oraz w szczegółowych warunkach poszczególnych emisji obligacji. Już teraz wiadomo, że obligacje będą niezabezpieczone, a termin wykupu dla poszczególnych serii nie będzie dłuższy niż 60 miesięcy od daty przydziału każdej serii.

KRUK, jako emitent, jest bardzo aktywny na niepublicznym rynku obligacji. Do dzisiaj spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej prawie 800 mln zł, z czego ok. 1/3 została już wykupiona. Nabywcami emitowanych dotychczas obligacji KRUK-a były głównie instytucje finansowe oraz wąska grupa inwestorów indywidualnych.

- Nasze niepubliczne emisje obligacji spotykają się z dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, a obligatariusze dopytują nas o kolejne emisje. Rosnące zainteresowanie obligacjami KRUKa, chęć poszerzenia grona inwestorów indywidualnych oraz dywersyfikacja źródeł finansowania, to czynniki, które miały największy wpływ na decyzję o rozpoczęciu prac nad przeprowadzeniem publicznej emisji obligacji - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Przewiń do góry