10/07/2013

Rosną inwestycje KRUKa

Rosną inwestycje KRUKa

W pierwszym półroczu 2013 roku Grupa KRUK zainwestowała ponad 184 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 1,64 mld zł. Łącznie od początku roku Grupa KRUK kupiła 26 portfeli wierzytelności: 7 w Polsce, 11 w Rumuni oraz 8 w Czechach i na Słowacji. W porównaniu do pierwszego półrocza 2012 roku nakłady na zakup pakietów wierzytelności w pierwszym półroczu tego roku wzrosły dwukrotnie. Dla przypomnienia Grupa KRUK nabyła w pierwszym półroczu 2012 roku pakiety wierzytelności za 96 mln zł o wartości nominalnej 1,1 mld zł.

W samym drugim kwartale 2013 roku nakłady inwestycyjne Grupy KRUK na zakup pakietów wierzytelności wyniosły 135 mln zł i wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku o 60%. Grupa KRUK nabyła w drugim kwartale tego roku 14 portfeli wierzytelności:  4 w Polsce, 6 w Rumunii oraz 4 w Czechach i na Słowacji o łącznej wartości nominalnej spraw wynoszącej 1,3 mld zł.  Dla porównania wartość nakładów inwestycyjnych na wierzytelności nabyte przez Grupę w II kwartale 2012 roku w Polsce i za granicą wyniosła łącznie 84 mln zł przy wartości nominalnej 890 mln zł.

Nowe inwestycje rozbudowują solidną bazę do wypracowywania satysfakcjonujących wyników finansowych w kolejnych latach. 184 mln zł inwestycji poczynionych w I półroczu 2013 roku powiększy wartość portfeli na bilansie Grupy, która na koniec 2012 roku wyniosła ponad 870 mln zł wartości godziwej. Łączna wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę KRUK w całej historii wynosi obecnie 15,8 mld zł.

Przewiń do góry