13/05/2013

Kruk wznosi się coraz wyżej

Kruk wznosi się coraz wyżej

 

Podsumowanie i najważniejsze dane w I kw. 2013:

  • Zysk netto Grupy KRUK w pierwszym kwartale 2013 wyniósł 19,7 mln PLN i był o  41% wyższy w porównaniu do I kw. 2012
  • spłaty z portfeli nabytych w I kw. 2013 wyniosły ponad 118 mln PLN i były o 9% wyższe niż w analogicznym okresie 2012 roku
  • w I kw. 2013 KRUK wypracował ponad 9 mln PLN marży w inkasie, o 201% więcej niż w I kw. 2012 przede wszystkim dzięki wyższemu wynikowi na inkasie korporacyjnym
  • W okresie styczeń-kwiecień KRUK wyemitował 120 mln PLN obligacji. W ostatniej emisji na 60 mln PLN KRUK obniżył koszt finansowania z 4,60 pkt % do 4,20 pkt % powyżej 3M WIBOR.
  • nakłady na portfele wierzytelności w I kw. 2013 wyniosły 49 mln PLN – czterokrotnie więcej niż w I kw. 2012
  • Grupa KRUK nabyła w pierwszym kwartale 12 pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 368 mln PLN, w tym 3 portfele w Polsce, 5 w Rumunii oraz 4 w Czechach i na Słowacji
  • kapitalizacja Spółki przekroczyła 1 mld PLN
  • w dniu 3 kwietnia 2013 roku Enterprise Investors, po dziesięciu latach inwestycji, sprzedało posiadane 24,83% akcji spółki KRUK
  • do grona znaczących akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziałów w kapitale dołączyli inwestorzy instytucjonalni - ING PTE oraz AMPLICO PTE, razem z Aviva OFE i Generali OFE, fundusze emerytalne mają 39,14% udziału w kapitale spółki KRUK
  • największym akcjonariuszem spółki KRUK jest obecnie Piotr Krupa (15,47% udziału) – założyciel i współtwórca sukcesu oraz Prezes Zarządu Spółki

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy KRUK

 

w mln PLN

I kw. 2012

I kw. 2013

Zmiana

 I kw. 13/12

2012

Wykonanie

2012

Przychody

79,9

95,9

20%

343,0

28%

EBIT

28,6

33,9

19%

136,7

25%

EBITDA gotówkowa*

68,5

74,8

9%

292,3

26%

Zysk netto

14,0

19,7

41%

81,2

24%

* EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych – przychody z windykacji pakietów własnych

„Jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszego kwartału 2013 roku. Zysk netto wzrósł o ponad 40%, a nakłady zwiększyły się prawie czterokrotnie  w porównaniu do I kw. 2012. Obecnie KRUK posiada portfel wierzytelności o wartości nominalnej ponad 14 mld zł, co stanowi solidny fundament do budowy wyników w kolejnych latach. Naszym celem jest zwiększanie dotarcia do osób zadłużonych z tego portfela i zwiększanie skuteczności odzyskiwania należności. KRUK inwestował I kw. 2013r. w procesy operacyjne rozbudowując sieć doradców terenowych i intensyfikując przekazania spraw do sądu.” - powiedział Piotr Krupa, Prezes Zarządu KRUK S.A.

Grupa KRUK widzi potencjał w rynku zakupów portfeli korporacyjnych w Polsce i zagranicą oraz w obszarze zadłużenia bankowego małych i średnich przedsiębiorstw.

„Oceniamy, że motorem wzrostu w perspektywie 3-4 lat mogą być nie tylko wierzytelności konsumenckie, ale również korporacyjne. Banki w ostatnich latach udzieliły wielu kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom. Obecnie podmioty te mają problemy z ich spłatą. Oczekujemy większej aktywności banków w sprzedaży tych wierzytelności. Kolejnym filarem rozwoju biznesu mogą stać się w niedalekiej przyszłości hipoteki.” – mówi Piotr Krupa.

KRUK rozpoczął w pierwszym kwartale 2013 roku nowe kampanie marketingowo-edukacyjne promujące strategię ugodową w Polsce, Rumunii, Czechach i na Słowacji.

„Początek 2013 roku to nowe działania marketingowe Grupy na wszystkich rynkach, na których działamy. KRUK odegrał ważną rolę w dwóch odcinkach jednego z najpopularniejszych seriali TVP – „Barwy Szczęścia” lokując idee strategii ugodowej i pomagając głównym bohaterom uporać się z problemem ich długu. W Rumunii, gdzie bardzo popularna jest kultura etno, twarzą KRUKa została piosenkarka muzyki etno Sofia  Vicoveanca. W Czechach i na Słowacji natomiast rozpoczęliśmy kampanie edukacyjną w prasie.”  – mówi Piotr Krupa.

Przewiń do góry