Aktualności

Aktualności

FILMY
Komentarz Piotra Krupy, prezesa KRUK S.A. do nakładów i spłat za Q1 2017
Komentarz Piotra Krupy, prezesa KRUK S.A. do wyników za 2016 rok
Komentarz Piotra Krupy, prezesa KRUK S.A., do wyników za H1 2016
ZOBACZ WSZYSTKIE FILMY
Subskrybuj biuletyn inwestorski grupy Kruk S.A.
Co zawiera biuletyn inwestorski?

14/11/2013
Wyniki Grupy KRUK powyżej oczekiwań rynkowych
Podsumowanie i najważniejsze dane finansowe Grupy KRUK po trzech kwartałach 2013 roku: W trzecim kwartale 2013 roku zysk netto Grupy KRUK wyniósł 29,5 mln zł i był o 16% większy od konsensusu prognozy analityków, którzy...
16/10/2013
KRUK aktywnie inwestuje w wierzytelności
W trzecim kwartale 2013 roku nakłady inwestycyjne Grupy KRUK na zakup pakietów wierzytelności wyniosły 101 mln zł. Grupa KRUK nabyła 20 portfeli wierzytelności, od instytucji finansowych, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,1 mld zł. ...
26/09/2013
KRUK planuje przeprowadzić publiczną ofertę obligacji
KRUK planuje przeprowadzić publiczną ofertę obligacji Zarząd spółki KRUK S.A. podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu publicznej emisji obligacji o wartości nominalnej do 150 mln zł. Spółka złożyła już prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru...
02/09/2013
51 mln zysku netto w I półroczu
51 mln zysku netto w I półroczu    Podsumowanie i najważniejsze dane finansowe Grupy KRUK w I półroczu 2013 roku: Grupa KRUK wypracowała 198,9 mln zł przychodów skonsolidowanych – wzrost 25% rok do...
28/08/2013
KRUK w finale konkursu European Small and Mid-cap Awards
KRUK w finale konkursu European Small and Mid-cap Awards Prestiżowe wyróżnienie spotkało spółkę KRUK – lidera rynku zarządzania wierzytelnościami, działającego w Polsce, Rumunii, w Czechach i na Słowacji. KRUK został nominowany w kategorii Most...
10/07/2013
Rosną inwestycje KRUKa
Rosną inwestycje KRUKa W pierwszym półroczu 2013 roku Grupa KRUK zainwestowała ponad 184 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 1,64 mld zł. Łącznie od początku roku Grupa KRUK kupiła 26 portfeli wierzytelności: 7 w Polsce, 11 w...
28/05/2013
Piotr Krupa inwestuje w akcje Magellana S.A.
Założyciel, największy Akcjonariusz oraz Prezes spółki KRUK S.A., Pan Piotr Krupa, zainwestował w akcje spółki Magellan. Nabyte w drodze transakcji giełdowych akcje stanowią 5,53% udziału w kapitale i głosach na WZ spółki Magellan. „Do tej pory...
13/05/2013
Kruk wznosi się coraz wyżej
Kruk wznosi się coraz wyżej   Podsumowanie i najważniejsze dane w I kw. 2013: Zysk netto Grupy KRUK w pierwszym kwartale 2013 wyniósł 19,7 mln PLN i był o  41% wyższy w porównaniu do I kw. 2012 spłaty z portfeli nabytych w I...
10/04/2013
Znaczący wzrost inwestycji Grupy KRUK w 1Q 2013
W pierwszym kwartale 2013 roku nakłady inwestycyjne Grupy KRUK na zakup pakietów wierzytelności wyniosły 50 mln zł. Wartość nominalna nabytych spraw wyniosła 372 mln zł. Grupa KRUK nabyła w pierwszym kwartale 13 pakietów, w większości bankowych...
27/03/2013
Nowa-stara Rada Nadzorcza KRUK S.A.
Nowa-stara Rada Nadzorcza KRUK S.A. 27 marca 2013 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Grupy Kapitałowej KRUK zatwierdzony został skład Rady Nadzorczej KRUK S.A.Skład Rady został powiększony z 5 do 7 Członków. Z...
Przewiń do góry