ARCHIWALNE ZGROMADZENIE
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.

WYKAZ ISTOTNYCH DLA AKCJONARIUSZY DAT ZWIĄZANYCH ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM
w dniu 14 kwietnia 2022 r.

18.03.2022 r.   – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

24.03.2022 r.   – termin do zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących min. 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad;

29.03.2022 r.   – Dzień Rejestracji;

30.03.2022 r.   – termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

07.04.2022r. – termin na zgłoszenie Spółce przez Akcjonariusza zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

11-13.04.2022 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki KRUK S.A.;

12.04.2022 r. godz. 17.00 – termin przesłania do Spółki informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej;

14.04.2022 r. godz. 12.00 – początek rejestracji akcjonariuszy przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

 

Wideorelacja: http://ucstream.pl/kruk/20220414

14/04/2022
odbędzie się we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8
MATERIAŁY DO POBRANIA
KONTAKT W SPRAWIE WALNYCH ZGROMADZEŃ
Person's image
Agnieszka Dudek

Head of Corporate Governance Area

  • wz@kruksa.pl
Przewiń do góry