POLITYKA WYNAGRODZEŃ

Polityka wynagrodzeń oraz sprawozdania o wynagrodzeniach.

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w dniu 31 sierpnia 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., przyjęło Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu, która określa zasady wynagradzania osób pełniących funkcje Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A.

Przewiń do góry