14/07/2023

Kontrahent - kto to taki? Jak sprawdzić jego płynność finansową

Kontrahent - kto to taki? Jak sprawdzić jego płynność finansową

Kontrahent to termin szerszy niż może się z pozoru wydawać. To nie tylko dostawca usług, lecz także odbiorca. Może być nim przedsiębiorca, jak również osoba prywatna. Kim jest kontrahent i o czym warto pamiętać, nawiązując z nim współpracę?

 

Kontrahent - kto to jest i na czym polega jego rola

Słowo kontrahent kojarzy się z osobą będącą partnerem w biznesie. To słuszne skojarzenie, ponieważ mianem kontrahenta możemy określić np. dostawcę usług. Może to być jednak także klient - osoba będąca odbiorcą usługi. Jest to z pewnością osoba powiązana w jakiś sposób z danym przedsiębiorcą. Może świadczyć na jego rzecz konkretne usługi, lecz może także z nich korzystać.

 

Przeważnie jednak kontrahent jest tzw. drugą stroną umowy. Zazwyczaj jest to przedsiębiorca. Obie strony (może być tu także mowa o wielostronnym porozumieniu) - kontrahent oraz inny wykonawca usług - zawierają między sobą umowę. Jest to prawne zabezpieczenie, które może okazać się niezwykle pomocne w sytuacji, gdy któraś ze stron nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Mowa tu także o terminowych płatnościach np. za świadczone względem siebie usługi.

 

Przedsiębiorca a kontrahent - na czym opiera się taka zależność

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest znajomość przepisów polskiego prawa, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oczekuje się od niego w tym zakresie profesjonalnego podejścia. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że umowa, którą przedsiębiorca zawiera z kontrahentem musi być zgodna z polskim prawem. Przedsiębiorca powinien postępować uczciwie. A przede wszystkim wywiązywać się z postanowień zawartych w podpisanym przez obie strony dokumencie.

 

Kolejnym ważnym punktem, na który warto zwrócić uwagę, jest fakt, że działalność przedsiębiorcy nie może być dla drugiej strony szkodliwa. Współpraca powinna opierać się na zasadach uczciwej konkurencji. Kontrahent powinien otrzymać od przedsiębiorcy niezbędne informacje dotyczące firmy, z którą nawiązał współpracę. Pomocnym źródłem wiedzy okaże się w tym zakresie przyjęta w 2018 roku Konstytucja Biznesu. Jest to kompendium przepisów, które dotyczą przedsiębiorców. Ci z kolei powinni uważnie śledzić zmiany w prawie, ponieważ te zdarzają się dość często.

Przedsiębiorca sprawdza swojego kontrachenta w BIGu

 

Jak wybrać kontrahenta i o czym pamiętać przy podpisywaniu umowy

Wybór kontrahenta to niełatwe zadanie. Tym bardziej, że mianem kontrahenta może określić się każdy. Rodzi się pytanie - kto jest lub może być kontrahentem dla naszego biznesu. To przede wszystkim osoba, której działalność daje korzyść naszemu biznesowi, a nawiązując z nią współpracę, powinniśmy zadbać o podpisanie umowy.

 

Przed podpisaniem umowy powinniśmy zweryfikować uczciwość i wypłacalność naszego partnera. Korespondencję, którą prowadzimy w celu ustalenia warunków współpracy, warto prowadzić mailowo, ponieważ ważne informacje pozostają na piśmie i dają się łatwo odnaleźć. A skoro już podpisujemy umowę, warto w niej zawrzeć m.in. dane obu stron oraz określić cel, czas oraz zasady współpracy. Należy również opisać precyzyjne reguły dotyczące płatności, jak również wskazać, z jakimi skutkami powinny liczyć się strony w przypadku nie wywiązania się ze swoich finansowych zobowiązań.

 

Jak sprawdzić wypłacalność kontrahenta

Zdarza się, że kontrahenci nie regulują swoich należności w terminie. Niewypłacalny partner biznesowy może przyczynić się do finansowych kłopotów przedsiębiorstwa. Dlatego też, jeśli decydujemy się na nawiązanie stosunków biznesowych z nowym współpracownikiem, warto sprawdzić jego wiarygodność oraz opinie na jego temat.

 

Zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy z kontrahentem, warto sprawdzić jego wypłacalność. Do dyspozycji mamy cały szereg rejestrów, jak choćby biura informacji gospodarczej, czyli tzw. BIG-i, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Krajowy Rejestr Sądowy. Warto także zasięgnąć opinii u dotychczasowych partnerów danego kontrahenta. W ten sposób możemy zminimalizować ryzyko finansowe i zyskać przekonanie, że dana osoba okaże się uczciwym partnerem biznesowym i dostawcą usług.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry