Na czym polega upadłość konsumencka i czy dotyczy też ciebie?

Na czym polega upadłość konsumencka i czy dotyczy też ciebie?

Zastanawiasz się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej? Sprawdź, czy w Twoim przypadku jest to w ogóle opłacalne. Takie bankructwo może uratować sytuację, ale ma też szereg nieprzyjemnych konsekwencji. Dlatego pamiętaj, że ogłoszenie upadłości to żadna metoda na długi, tylko ostateczność!

 

Co to jest upadłość konsumencka? Czy i ty możesz ją ogłosić?
 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to procedura sądowa dedykowana niewypłacalnym dłużnikom. Niewypłacalnym, czyli takim, którzy nie mogą uregulować zaległych zobowiązań od co najmniej trzech miesięcy, a ich miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, by mogło pokryć zaspokajanie potrzeb życiowych i spłatę długów. 

Upadłość konsumencka dotyczy wyłącznie osób fizycznych, które muszą spełnić pewne warunki, aby móc skierować do sądu wniosek o wszczęcie postępowania. Warunki te są szczegółowo określone w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228).. Jej najnowsza nowelizacja (z 30 sierpnia 2019 roku) weszła w życie stosunkowo niedawno, bo 24 marca 2020 roku. Zmiany w ustawie znacznie uprościły tę procedurę i dały większą swobodę dłużnikom w ogłaszaniu upadłości. Teraz możesz ogłosić bankructwo nawet wtedy, gdy wynika ono z nierozsądnego korzystania z pożyczek czy kredytów. Oczywiście najlepszym powodem dla sądu wciąż będzie niewypłacalność wynikająca z utraty pracy albo poważnej choroby.

Co daje upadłość konsumencka?

  • oddłużenie - jako zaspokojenie roszczeń wierzycieli z majątku dłużnika (tyle, ile da się pokryć z tego majątku, zazwyczaj nie jest to całość),
  • oddłużenie - jako umorzenie części albo całości długów,
  • komfort psychiczny - wolność od wezwań do zapłaty i wizyt komornika.

Ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne, a także windykację polubowną, ale jednocześnie sprawia, że tracisz prawo do rozporządzania swoim majątkiem. Masz obowiązek wydać syndykowi dokumentację dotyczącą wszystkich posiadanych przez siebie rzeczy - a wtedy prawdopodobnie je stracisz. Twój majątek zostanie po prostu sprzedany. 

 

Kiedy ogłoszenie upadłości nie wchodzi w grę?
 

Nie możesz ogłosić bankructwa konsumenckiego, jeśli:

  • prowadzisz działalność gospodarczą,
  • jesteś wspólnikiem w osobowej spółce handlowej,
  • istnieje realna szansa, że jesteś w stanie spłacić swoje długi (nie jesteś niewypłacalny albo zaległości dotyczą okresu krótszego niż trzy miesiące),
  • dokonałeś w ciągu ostatnich 10 lat czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli - taką czynnością może być przekazanie nieruchomości lub innej części majątku innej osobie, aby komornik nie mógł jej zająć,
  • w ciągu ostatnich 10 lat złożyłeś już wniosek o upadłość, co poskutkowało jej ogłoszeniem.

Pamiętaj! Sąd przed wydaniem oświadczenia dokładnie zbada Twoją sprawę. Może wtedy uznać, że przyczyną Twojej niewypłacalności były celowe działania. To skutkuje odmową ogłoszenia upadłości, ponieważ sądy stoją na straży porządku społecznego, a niespłacanie zaciągniętych zobowiązań jest z nim sprzeczne. 

 

Jak ogłosić upadłość konsumencką?
 

Musisz wnieść sprawę do sądu oraz odpowiednią opłatę (30 zł). Wniosek o upadłość konsumencką może założyć zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Wzór wniosku znajdziesz na stronie rządowej www.gov.pl wraz z poradnikiem, jak wypełnić konkretne rubryki. Dla wielu osób samodzielne złożenie wniosku jest zbyt trudne lub obawiają się popełnić błąd, dlatego wybierają usługi kancelarii prawnych. Jednak obiektywnie przygotowanie dokumentów nie jest zbyt skomplikowane.

Po złożeniu wniosku musisz poczekać na decyzję sądu, czas oczekiwania zazwyczaj nie trwa dłużej niż 3 miesiące. Jeśli Twoja sprawa  zostanie pozytywnie rozpatrzona, to sąd wyznaczy syndyka, który będzie nadzorował dalsze prace. Oznacza to, że taka osoba zlikwiduje Twój majątek ( co obejmuje mieszkanie, samochód, biżuterię itd)i dokona jego podziału między wierzycieli, aby choć częściowo zaspokoić ich roszczenia. Ten etap jest już dłuższy i trwa około 1,5 roku. Syndyk ustali też plan spłat na kolejne lata – na 12, 24 lub 36 miesięcy. Jeśli sąd uzna, że dłużnik celowo doprowadził do zaległości, ale mimo wszystko dopuści do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, okres spłaty wierzytelności może objąć nawet 7 lat. 

Czy można tego uniknąć? Oczywiście, że tak. Po prostu biorąc kredyty mierz siły na zamiary. A jeśli Ci się nie uda, to nigdy nie czekaj na przedawnienie długu, tylko jak najszybciej weź sprawy w swoje ręce.

Długi nie biorą się znikąd. Skoro zdecydowałeś o zaciągnięciu kredytu czy pożyczki, podpisaniu umowy abonamentowej lub zakupie na raty, a później nie regulujesz ich na czas, musisz liczyć się z konsekwencjami tych decyzji. Warto jak najszybciej wziąć odpowiedzialność za swoje zadłużenie i zacząć działać.

 

Bankructwo konsumenckie to ostateczny krok
 

Zanim zdecydujesz się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, koniecznie sprawdź, czy nie istnieje inny sposób na poradzenie sobie z sytuacją. Klienci KRUKa mogą rozłożyć dług na wygodne raty. Najważniejsze, aby zacząć działać. Twoje długi są Twoją sprawą i unikanie konfrontacji z wierzycielami jest bezcelowe.

Możesz ogłosić upadłość konsumencką, ale pamiętaj, że to ostateczność. Sąd może oddalić Twój wniosek, jeśli stwierdzi, że nie wykorzystałeś najpierw wszystkich możliwych opcji! Poza tym życie z łatką bankruta wcale nie jest przyjemne. Możesz tego uniknąć. Planuj mądrze swoje wydatki, pożyczaj rozsądnie, a jeśli powinie Ci się noga, zgłoś się do nas - specjalistów w zakresie finansowego stawania na nogi.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry