PRACOWNICY

Jednym z kluczowych filarów strategii HR w KRUK S.A. jest wzmacnianie kultury organizacyjnej. Choć badania potwierdzają, że nasza kultura organizacyjna jest już dzisiaj silna, wierzymy w ciągły rozwój i dążenie do doskonałości. Pracujemy nad tym, aby kultura organizacyjna była integralną częścią życia w firmie, wpływając na sposób, w jaki nasi pracownicy myślą, działają i podejmują decyzje. Wspieramy naszą kulturę organizacyjną poprzez promowanie wartości takich jak zaufanie, współpraca, odpowiedzialność, rozwój i prostota. Dążymy do stworzenia środowiska pracy, w którym nasi pracownicy czują się docenieni, zaangażowani i mogą rozwijać swoje umiejętności. Inicjatywy takie jak programy szkoleniowe, rozwojowe pomagają nam w budowaniu silnych relacji z naszymi pracownikami i wspierają ich rozwój zawodowy.

Drugim ważnym filarem naszej strategii HR jest skupienie na zbudowaniu Lean i Digital modelu kompetencji. Świat ciągle się zmienia, a my chcemy być gotowi na wyzwania, które przynosi przyszłość. Stawiamy na umiejętności cyfrowe, innowacyjność i efektywność, aby móc dostosowywać się do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego. Wdrażamy nowoczesne narzędzia i technologie, które ułatwiają pracę i poprawiają wydajność naszych pracowników.

Trzeci filar naszej strategii HR to nowoczesne przywództwo. Wierzymy, że liderzy mają kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji i rozwoju naszych pracowników. Dlatego inwestujemy w rozwój umiejętności przywódczych naszych menedżerów, takich jak umiejętność komunikacji, motywowania zespołów i zarządzania zmianą. Wprowadzimy programy szkoleniowe, coachingowe, mentoringowe, które pomagają naszym liderom stawać się bardziej efektywnymi i inspirującymi.

Kolejnym ważnym aspektem strategii HR dla KRUK S.A. jest tworzenie zróżnicowanego, równego i inkluzywnego miejsca pracy. Wierzymy, że różnorodność jest naszą siłą i inspiruje innowacyjność oraz kreatywność. Dążymy do tego, aby w naszej firmie panowała atmosfera, w której wszyscy pracownicy są szanowani i mają równe szanse rozwoju. Działamy na rzecz eliminacji wszelkich form dyskryminacji i tworzenia środowiska, w którym każdy może czuć się akceptowany i doceniony.

Ostatnim filarem strategii HR w KRUK S.A. jest elastyczne środowisko pracy. Rozumiemy, że harmonia między życiem prywatnym a zawodowym jest ważna dla naszych pracowników. Dlatego staramy się tworzyć elastyczne warunki pracy, które pozwalają na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb. Wprowadzamy programy pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy i różne formy czasu pracy, aby zapewnić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Podsumowując, strategia HR w KRUK S.A. koncentruje się na byciu „Pracodawcą z wyboru” poprzez wzmacnianie kultury organizacyjnej, skupienie na Lean i Digital modelu kompetencji, promowanie nowoczesnego przywództwa, tworzenie zróżnicowanego, równego i inkluzywnego miejsca pracy oraz zapewnienie elastycznego środowiska pracy. Wierzymy, że te filary stanowią solidne podstawy naszej strategii HR, która wspiera rozwój i sukces naszych pracowników, a także umacnia naszą pozycję jako atrakcyjnego pracodawcy.

 

Świętujemy różnorodność w Grupie KRUK

Grupa KRUK zawdzięcza swój międzynarodowy sukces silnie zakorzenionym wartościom, wokół których działamy już od ponad 25 lat. Etyka, wzajemny szacunek i wspieranie równych szans leżą u podstaw kultury naszej organizacji. Jej ważną częścią  są różnorodność i inkluzywność, które celebrujemy nie tylko w maju, ale i przez cały rok. 

Czy wiecie, że na koniec 2023 roku razem reprezentowaliśmy łącznie 22 narodowości z kilku kontynentów?  Nic dziwnego, że różnorodność to dla nas temat niezwykle ważny. Dlatego Europejski Miesiąc Różnorodności świętujemy wraz z zespołami z Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Czech i Malty.

Poznaj bliżej DEI

Temat różnorodności, równych szans i inkluzywności jest przybliżany pracownikom m.in. poprzez obowiązkowe szkolenie e-learingowe.


Szkolenie "Diversity & Inclusion" to szansa na poznanie kluczowych aspektów związanych z różnorodnością i inkluzją. Pracownicy dowiadują się jakie korzyści płyną z akceptacji różnic i jakie wyzwania mogą wyniknąć, gdy tego zabraknie. Poznają praktyczne przypadki, które mogą pomóc w tworzeniu bardziej inkluzywnego środowiska. Ich zaangażowanie w to szkolenie pomaga firmie osiągnąć wyższy poziom zrozumienia i współpracy. Wspólnie tworzymy miejsce, w którym każdy czuje się doceniony i respektowany. Wszyscy odgrywamy w tym ważną rolę.

20 lat wspierania różnorodności

W maju mija 20 lat odkąd Polska (a także m.in. Malta, Czechy i Słowacja) wstąpiła do Unii Europejskiej. W tym samym czasie w Europie powstało 26 Kart Różnorodności, które zrzeszają ponad 12 tysięcy organizacji, z ponad 16 milionami pracowników.

Karty Różnorodności zapewniają wsparcie organizacjom i promują najlepsze praktyki w zakresie zarządzania różnorodnością. Są deklaracją, ale też drogowskazem dla tysięcy organizacji międzynarodowych, małych i średnich firm,  organizacji publicznych i non-profit. KRUK podpisał Polską Kartę Różnorodności w 2013 roku.

Jesteśmy doceniani za DEI

W zeszłym roku po badaniu koordynowanym przez Kartę Różnorodności znaleźliśmy się na liście firm najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością Cały czas pracujemy nad tym, by nasza firma była inkluzywna. Stawiamy na równe szanse i współpracę.

Braliśmy udział w programie Target Gender Equality UNGC i uzyskaliśmy certyfikat, który potwierdza nasze zaangażowanie na rzecz równości i inkluzywności. W 2023 roku nasza firma została wyróżniona przez 30% Club Poland za inkluzywną kulturę organizacyjną, przede wszystkim za budowanie kultury równych szans, reprezentację płci na stanowiskach menedżerskich na wszystkich szczeblach w organizacji, promowanie inkluzywnej kultury pracy oraz niską lukę płacową, którą stale zmniejszamy.  W ostatnich tygodniach znaleźliśmy się dzięki temu na liście 50 najlepszych pracodawców w Polsce według WPROST. W rozmowy na temat korzyści z różnorodności zaangażowany jest także nasz Zarząd. Promowanie równości, empatii i wzajemnego szacunku w duchu DEI przez Piotra Krupę (CEO), CIO Urszulę Okarmę (CIO) oraz pozostałych członków zarządu było wielokrotnie doceniane na polskim i międzynarodowym rynku.

Świętuj razem z nami!

Wszyscy jesteśmy częścią działań na rzecz inkluzywności. W naszej firmie dostrzegamy wartość różnorodnych talentów i cenimy każdą osobę, która tworzy kulturę KRUKa. Przeciwdziałamy wykluczeniu ze względu na płeć, wiek, narodowość, etniczność, wyznanie, stopień sprawności, orientację seksualną, formę współpracy, zdrowie fizyczne i psychiczne, sytuację rodzinną czy przynależność.

Zarządzanie różnorodnością jestem celem strategicznym i ściśle powiązanym z naszymi działaniami ESG, szczególnie w kontekście odpowiedzialności społecznej.

Nasze działania pomagają nam tworzyć przyjazne, dostępne i włączające miejsce pracy.
Zależy nam m.in. na równości i reprezentacji płciowej, dialogu międzypokoleniowym, dostępności i neuroinkluzywności, wspieraniu osób LGBTQ+, integracji międzykulturowej, a także wellbeingu, równowadze między pracą i życiem prywatnym oraz dobrostanie psychofizycznym.

EDUKACJA FINANSOWA

Codziennie w Grupie KRUK przekonujemy się, jak ważna jest edukacja finansowa. Każdego dnia rozmawiamy z osobami zadłużonymi, których kłopoty finansowe nie są spowodowane zewnętrznymi okolicznościami, ale zwykłym brakiem wiedzy dotyczącej odpowiedzialnego zarządzania finansami osobistymi. Podnoszenie świadomości finansowej w społeczeństwie traktujemy w Grupie jako jedno z naszych największych społecznych zobowiązań, do którego realizacji wykorzystujemy nasze kompetencje, wiedzę, zasoby oraz skalę oddziaływania.

 

Dzień bez Długów

Naszym flagowym projektem jest Dzień bez Długów obchodzony w Polsce 17 listopada. Tego dnia prowadzimy od 2009 roku kampanię, a obecnie działania są inicjowane również w Rumunii, Czechach i na Słowacji. Cel Dnia bez Długów to podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zarządzania finansami osobistymi i odpowiedzialnego zadłużania się, rozwój dojrzałości finansowej naszych obecnych i potencjalnych klientów oraz uświadamianie korzyści płynących z dobrowolnej spłaty zobowiązań. W materiałach prezentujemy jak odpowiedzialnie kontrolować przychody i wydatki oraz jak racjonalnie oceniać swoje możliwości finansowe. Zwracamy uwagę na zachowania zakupowe i podpowiadamy, jak zabezpieczyć się na wypadek utraty źródła dochodów. W 2023 roku w Polsce przekaz kampanii Dzień bez Długów był obecny w największych i najbardziej zasięgowych mediach – m.in. na antenie Radia RMF FM, TOK FM, Radia Złote Przeboje, Radia Zet, Radia Pogoda oraz w prasie i internecie. Osiągnięto zasięg ponad 5 miliona odbiorców.

 

Portal Kapitalni.org

W ramach działań edukacyjnych w Polsce KRUK S.A. został partnerem strategicznym portalu Kapitalni.org prowadzonego przez Wonga.pl. Platforma została stworzona w odpowiedzi na niski poziom wiedzy finansowej polskiego społeczeństwa. Jej celem jest realizowana w sposób ciągły edukacja finansowa realnie wpływająca na zachowania i postawy konsumentów. W 2023 roku opublikowano 121 nowych artykułów, przygotowanych przez uznanych na rynku ekspertów, dziennikarzy i blogerów. Poruszane w tym roku tematy dotyczyły m.in. zarządzania domowym budżetem oraz zasad odpowiedzialnego pożyczania. Uruchomiono także grę na urządzenia mobilne PreKapitalni, która w łatwy dla odbiorcy sposób zaznajamia go ze światem zarządzania finansami. Z portalu Kapitalni.org skorzystało, rozszerzając swoją wiedzę w zakresie finansów, ponad 524 tys. unikalnych użytkowników. 

 

Edukacja Finansowa w Grupie KRUK

W 2023 roku w Czechach, Słowacji, Hiszpanii i Włoszech Grupa KRUK angażowała się w lokalne inicjatywy z zakresu edukacji finansowej m.in. poprzez przekazy edukacyjne w mediach oraz internecie. Najliczniejsze inicjatywy były realizowane przez KRUKa w Rumunii. KRUK România wspiera edukację finansową poprzez wdrożenie modułu edukacyjnego Credite inteligente™ (Mądre Pożyczki) dla szkół publicznych. Projekt edukacyjny dotyczący odpowiedzialnego korzystania z usług finansowych, dostępny za pośrednictwem platformy e-learningowej, skierowany jest do uczniów szkół średnich. Jego celem jest ułatwienie zrozumienia podstaw dostępu do kredytu i zarządzania nim poprzez dostarczenie uczniom praktycznych przykładów i ćwiczeń, które pozwolą im rozwinąć umiejętności analizowania możliwości finansowych i ryzyka, a tym samym dokonywania świadomych wyborów. Korzystając z aktualnych materiałów wideo, artykułów i zeszytów ćwiczeń, które przemawiają do uczniów, a także prowadząc warsztaty wolontariackie przez Mentorów KRUKa, młodzi ludzie i ich nauczyciele uczą się, jak odpowiedzialnie zarządzać swoimi zasobami i jak skutecznie uzyskać pożyczkę finansową. W 2023 roku w projekcie wzięły udział 53 szkoły z całej Rumunii, dzięki czemu ponad 1200 osób poszerzyło swoją wiedzę na temat finansów. We współpracy z Inkubatorem Społecznym KRUK Rumunia oferuje swoje wsparcie dla programu edukacji finansowej R€sponsABIL, który ma już swoją 5. edycję. Projekt koncentruje się na wzmocnieniu pozycji młodych ludzi w wieku 16–24 lat, pochodzących ze środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji, poprzez rozwijanie niezależności finansowej i odpowiedzialności, przy jednoczesnym zwiększaniu ich szans na zatrudnienie. Od 2021 roku KRUK Rumunia z dumą wspiera kolejny filar edukacji finansowej – nauczycieli, poprzez społeczność MERITO, stworzoną przez Rumuńskich Liderów Biznesu (RBL). MERITO gromadzi wartościowych rumuńskich nauczycieli, aby generować doskonałość poprzez zmiany, innowacje i transformację środowiska edukacyjnego. Poprzez projekt MERITO zasługi wartościowych nauczycieli w Rumunii są publicznie uznawane i wspierane materialnie, podczas gdy dobre praktyki nauczycieli MERITO są kontynuowane w systemie edukacji. Ponad 10 000 nauczycieli w Rumunii korzysta z najlepszych praktyk społeczności MERITO. W 2023 roku, podczas dorocznej Gali MERITO, Cosmina Marinescu, Dyrektor Generalna KRUK Rumunia, wręczyła nagrodę za doskonałość i innowacje w edukacji.

Dbanie o zrównoważony rozwój w naszej branży to dla nas coś więcej niż odpowiedzialny wybór – to strategiczny mandat dla innowacji. Włączenie wskaźników środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem do procesu decyzyjnego zwiększa długoterminowe tworzenie wartości dla naszych partnerów, klientów i społeczności. Naszym zobowiązaniem jest budowanie odporności gospodarczej i wykorzystywanie możliwości transformacyjnych, takich jak rozwój programu edukacji finansowej w Rumunii. Przyczynianie się do wzrostu poziomu umiejętności finansowych w Rumunii z 8% do ponad 20% do 2030 roku także stało się naszą siłą napędową w zakresie mentoringu finansowego i zrównoważonego rozwoju. - COSMINA MARINESCU, GENERAL DIRECTOR KRUK ROMÂNIA

Przewiń do góry