PRACOWNICY

Strategia HR na rok 2021 opierała się o 4 główne filary: motywacja / zaangażowanie / przynależność, kultura organizacyjna, pozyskiwanie i utrzymywanie talentów, szkolenie i rozwój. Z uwagi na uwarunkowania specyficzne dla danego kraju, takie jak demografia, ekonomia, restrykcje związane z pandemią COVID 19 itp., aktywności HR w ramach wyżej wymienionych fi larów podejmowane były lokalnie w odpowiedzi na konkretne potrzeby danego rynku. Główne i wspólne dla rynków aktywności to: rekrutacja talentów, w szczególności w obszarze IT (w całej Grupie KRUK w roku 2021 zatrudniono ponad 400 nowych pracowników); właściwa komunikacja i onboarding nowych pracowników - z uwagi na zdalny proces wdrożenia; budowanie matryc umiejętności i zgodna z nimi oferta szkoleniowa dla pracowników; regularna analiza wynagrodzeń i benefitów.

Olga Morawska HR Strategy Manager

Różnorodność naszych pracowników to fundament naszego sukcesu i istotny element naszej strategii biznesowej. Ułatwia nam ona międzynarodowy rozwój oraz wzmacnia innowacyjność i konkurencyjność. W różnorodności naszej załogi upatrujemy szansy na szybkie reagowanie na zmiany i lepsze odpowiadanie na potrzeby klientów. Jednocześnie wiemy, że sprzyja ona poprawie wizerunku wśród partnerów biznesowych, klientów oraz kandydatów do pracy.

W Grupie KRUK wierzymy, że kompetencje i zaangażowanie w pracę nie zależą od płci. W ramach spółek wszystkim pracownikom zapewniamy równe możliwości rozwoju i jasno rysujemy ścieżki kariery oraz ramy wynagrodzeń w organizacji. Posiadamy procedury stojące na straży równego traktowania kandydatów podczas procesu rekrutacyjnego. Przy awansach zaś liczą się wyłącznie doświadczenie i kompetencje – mężczyźni i kobiety mają równy dostęp do stanowisk menadżerskich. Wśród Dyrektorów Generalnych zarządzających rynkami, 4 z 6 to kobiety (66%), a wśród Heads of Departaments na poziomie Centrali na 26 stanowisk, 17 zajmują kobiety (65%). W Zarządzie i Radzie Nadzorczej w 2021 roku zasiadały trzy kobiety (25%).

 

 

KRUK S.A. jest sygnatariuszem Karty Różnorodności od 2013 roku. Karta to międzynarodowa inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz spójności i równości społecznej. Podstawową zasadą Karty jest zakaz dyskryminacji w miejscu pracy oraz honorowanie i uwzględnianie we wszelkich działaniach różnorodności. Zapisy dokumentu obowiązują w całej Grupie KRUK i są uwzględniane m.in. podczas procesów rekrutacyjnych.

 

EDUKACJA FINANSOWA

Znamy nasze kompetencje i skalę oddziaływania na lokalne społeczności. Ze względu na charakter naszej działalności znamy również największe wyzwania społeczne związane z kwestiami zarządzania finansami. Wierzymy, że wkład naszej firmy w rozwój społeczny to nie tylko codzienna działalność i pomoc klientom w spłacie zadłużenia. Chcemy i potrafimy dzielić się naszą wiedzą oraz zasobami i tak prowadzić działalność, aby łączyć cele ekonomiczne z dobrem społeczeństwa i środowiska. Prowadzimy edukacyjne akcje społeczne związane z finansami, sponsorujemy wydarzenia sportowe i kulturalne oraz włączamy się w akcje charytatywne.

 

Dzień bez Długów

Naszym flagowym projektem jest Dzień bez Długów obchodzony w Polsce 17 listopada. Tego dnia prowadzimy od 2009 roku kampanię, a obecnie działania są inicjowane również w Rumunii, Czechach i na Słowacji. Cel Dnia bez Długów to podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zarządzania finansami osobistymi i odpowiedzialnego zadłużania się, rozwój dojrzałości finansowej naszych obecnych i potencjalnych klientów oraz uświadamianie korzyści płynących z dobrowolnej spłaty zobowiązań. Dzień bez Długów i prowadzone w jego ramach działania z zakresu edukacji finansowej miały w 2021 roku szczególne znaczenie. Jak wynika z naszych badań, aż 69% osób, które mają problem z terminowym wywiązywaniem się z płatności za swoje zobowiązania finansowe, deklaruje, że wynikają one z sytuacji pandemicznej. Jednocześnie koronawirus zmniejszył poziom społecznych oszczędności w 30% gospodarstw domowych. W tym kontekście wagi nabiera fakt, że nasze finansowe informacje edukacyjne przekazywane w ramach Dnia bez Długów dotarły za pośrednictwem mediów do ponad pięciu milionów Polaków.

 

Portal Kapitalni.org

Portal realizuje systematyczną edukację finansową, realnie wpływającą na zachowania i postawy konsumentów. Treści edukacyjne, w tym ponad 600 merytorycznych artykułów, zostały przygotowane przez uznanych na rynku ekspertów, dziennikarzy i blogerów. Materiały na platformie ułożone zostały w specjalne ścieżki edukacyjne, z których przynajmniej jedną całą ścieżkę ukończyło 2700 osób. Z samego zaś portalu Kapitalni.org korzysta, rozszerzając swoją wiedzę w zakresie finansów, ponad 60 000 unikalnych użytkowników. Oprócz fachowych porad, na portalu znaleźć można łatwe w użyciu i praktyczne narzędzia dotyczące finansów. Dużym powodzeniem wśród użytkowników cieszą się m.in. formularze do tworzenia domowego budżetu i śledzenia wydatków, specjalne kalkulatory finansowe, oraz kursy wiedzy.

 

Kampania edukacyjna Windykacja? Jasna sprawa (KRUK S.A.)

Celem kampanii jest poruszanie tematów i zagadnień związanych z zadłużeniem, aby przybliżyć zarówno podstawy prawne, jak i zasady działania profesjonalnych firm windykacyjnych. Ważnymi odbiorcami kampanii są również partnerzy biznesowi, media i przedsiębiorcy.

 

Projekt MERITO (KRUK Romania)

Projekt ten narodził się podczas Szczytu Liderów Biznesu w Rumunii jeszcze w 2015 roku. Ma na celu wspieranie przez biznes środowiska nauczycielskiego w krzewieniu dobrych praktyk i wysokiej jakości wiedzy w systemie edukacji. Zaangażowani nauczyciele w ramach uznania są nagradzani na dorocznej gali za swój wkład w odbudowę społecznego prestiżu zawodu nauczyciela.

 

Projekt Credite Inteligente (KRUK Romania)

W ramach programu (za pomocą nowoczesnych treści w formacie wideo, artykułów, zeszytów ćwiczeń oraz warsztatów, prowadzonych przez pracowników firmy w ramach wolontariatu) młodzi ludzie uczą się odpowiedzialnego podejścia do zarządzania finansami.

W 2021 roku w projekcie wzięło udział 110 szkół średnich z 49 różnych miast. Swoją wiedzę w zakresie finansów poprawiło dzięki programowi ponad 1500 uczniów.

Przewiń do góry