15/05/2017

Dywidenda

Praktyka w zakresie wypłaty dywidendy

W perspektywie średnioterminowej strategia Grupy zakłada reinwestowanie realizowanych zysków w rozwój działalności w celu wzrostu wartości. Spółka nie wyklucza jednak, że w kolejnych latach będzie możliwa wypłata dywidendy, o ile nie będzie to miało negatywnego wpływu na możliwości pozyskania finansowania niezbędnego do dalszego rozwoju.

Dane historyczne na temat dywidendy

  za 2014 rok za 2015 rok za 2016 rok za 2017 rok za 2018 rok
Wartość wypłaconej dywidendy 25,9 mln zł 35,5 mln zł 37,5 mln zł 94,0 mln zł 94,7 mln zł
Wartość wypłaconej dywidendy na akcję 1,5 zł 2,0 zł 2,0 zł 5,0 zł 5,0zł
Dzień dywidendy 1 lipca 2015 8 lipca 2016 29 czerwca 2017 25 kwietnia 2018 2 lipca 2019
Termin wypłaty 24 lipca 2015 29 lipca 2016 5 lipca 2017 27 kwietnia 2018 10 lipca 2019

Więcej informacji: Raport bieżący nr 33/2019: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2018

Przewiń do góry