15/05/2017

Dywidenda

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy

W perspektywie średnioterminowej strategia Grupy zakłada reinwestowanie realizowanych zysków w rozwój działalności w celu wzrostu wartości. Spółka nie wyklucza jednak, że w kolejnych latach będzie możliwa wypłata dywidendy, o ile nie będzie to miało negatywnego wpływu na możliwości pozyskania finansowania niezbędnego do dalszego rozwoju.

Dane historyczne na temat dywidendy

  za 2014 rok za 2015 rok za 2016 rok za 2017 rok za 2018 rok
Wartość wypłaconej dywidendy 25,9 mln zł 35,5 mln zł 37,5 mln zł 94,0 mln zł *
Wartość wypłaconej dywidendy na akcję 1,5 zł 2,0 zł 2,0 zł 5,0 zł  
Dzień dywidendy 1 lipca 2015 8 lipca 2016 29 czerwca 2017 25 kwietnia 2018  
Termin wypłaty 24 lipca 2015 29 lipca 2016 5 lipca 2017 27 kwietnia 2017  

* - 26 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, dotyczącą oceny rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww. rekomendacji, w której Zarząd Emitenta rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 5 zł na jedną akcję. Więcej informacji: https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-15-2019-pozytywna-ocena-wniosku-zarzadu-w-sprawie-wyplaty-dywidendy

Przewiń do góry