15/05/2017

Dywidenda

Dywidenda za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 15 maja 2017 roku, zgodnie z rekomendacją Zarządu, postanowiło wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2 zł na akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego za 2016 rok w wysokości ok. 4,2 mln zł, powiększonego o kwotę ok. 33,3 mln zł, stanowiącą kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego. Łączna kwota dywidendy za 2016 rok to ok. 37,5 mln zł.

Zgodnie z Uchwałą, dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, ustala się na dzień 29 czerwca 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 lipca 2017 roku. Dywidendą objętych zostało 18 744 216 akcji KRUK S.A. W pozostałej części zysk netto przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy. (RB nr 25/2017)

Zdaniem zarządu, wypłata tej wysokości nie będzie miała wpływu na nadrzędne plany dalszego rozwoju Grupy. Wypłata i wysokość dywidendy uwzględnienia bowiem zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji w kolejnych latach oraz aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową.

Dane historyczne na temat dywidendy

  za 2014 rok za 2015 rok za 2016 rok
Wartość wypłaconej dywidendy 25,9 mln zł 35,5 mln zł 37,5 mln zł
Wartość wypłaconej dywidendy na akcję 1,5 zł 2,0 zł 2,0 zł
Dzień dywidendy 1 lipca 2015 8 lipca 2016 29 czerwca 2017
Termin wypłaty 24 lipca 2015 29 lipca 2016 5 lipca 2017

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy

W perspektywie średnioterminowej strategia Grupy zakłada reinwestowanie realizowanych zysków w rozwój działalności w celu wzrostu wartości. Spółka nie wyklucza jednak, że w kolejnych latach będzie możliwa wypłata dywidendy, o ile nie będzie to miało negatywnego wpływu na możliwości pozyskania finansowania niezbędnego do dalszego rozwoju.

Onepager_pl_13q2016

Przewiń do góry