Aktualności

Najnowsze artykuły

FILMY
Komentarz prezesa zarządu KRUK S.A. Piotra Krupy do wyników z III kw 2020 r.
Komentarz prezesa zarządu KRUK S.A. Piotra Krupy do wyników 1 półrocza 2020
Komentarz Piotra Krupy do wyników 1 kwartału 2020
ZOBACZ WSZYSTKIE FILMY

28/05/2020
COVID-19 obniżył wyniki KRUKa w 1 kwartale o ponad 125 mln zł
KRUK w pierwszej części 2020 roku – podsumowanie: COVID-19 i jego skutki negatywnie wpłynęły na spłaty z portfeli w okresie marzec-kwiecień 2020 rok; Spłaty w kwietniu 2020 roku osiągnęły łącznie poziom 85% celu operacyjnego przyjętego...
30/04/2020
Zmiany w zarządzie KRUK S.A.
W dniu 30.04.2020 roku KRUK S.A. poinformowała o zmianach w składzie zarządu spółki. Ze względów zdrowotnych rezygnację ze stanowiska członka zarządu złożyła Agnieszka Kułton odpowiedzialna za obszar zarządzania wierzytelnościami....
01/04/2020
KRUK rozpoczyna skup obligacji własnych
Zarząd KRUK S.A. podjął uchwałę o przeprowadzeniu skupu części zdematerializowanych obligacji własnych, o wartości nominalnej dla jednej obligacji, w zależności od serii, wynoszącej 100 złotych lub 1.000  złotych. Skup obligacji może trwać do...
05/03/2020
KRUK w 2019 roku wypracował 277 mln zł zysku netto
Wynik netto, spłaty z portfeli i EBIDA gotówkowa Wynik netto Grupy w 2019 roku wyniósł 277 mln zł i był o 16% niższy, niż w 2018 roku. Na spadek wyniku rok do roku wpływ miało kilka negatywnych czynników. Jednocześnie KRUK...
Przewiń do góry