20/07/2023

Zawsze przezorna, nagle zadłużona - Historia Joanny

Zawsze przezorna, nagle zadłużona  - Historia Joanny

Pokolenie Y, czyli osoby urodzone w latach 80. i do połowy lat 90. XX wieku nie miały łatwego startu w dorosłość. Kiedy rozpoczynały swoją historię zawodową, czyli około 2000-2009 roku stopa bezrobocia oscylowała w granicach kilkunastu procent i raczej było to bliżej 20% niż 11. Dopiero pod koniec dziesięciolecia sytuacja zaczęła się poprawiać. Wtedy jednak doszło do ogłoszenia upadłości przez bank Lehman Brothers, co było jedną z przyczyn kryzysu finansowego na całym świecie.  

 

finansowa charakterystyka pokolenia Y

Żródło: Postawy różnych pokoleń Polaków wobec zadłużenia, Raport KRUKa, 2019

 

Prawdopodobnie te trudności sprawiły, że pokolenie Y jest znacznie bardziej lojalne wobec pracodawców niż tzw. „zetki”. Jednocześnie jest też dużo bardziej elastyczne i gotowe do zmiany pracy i branży niż poprzednie pokolenia.

Z jednej strony spora część osób z pokolenia Y jest otwarta na sukces, przebojowa i potrafi zadawać pytania o celowość działań, z drugiej zaś pamięć o trudnościach w znalezieniu pracy sprawia czasem, że na wiele lat potrafią utknąć w niesatysfakcjonującej i niskopłatnej pracy. Bywa też tak, że przedstawiciele tego pokolenia nie zdają sobie sprawy z własnej wartości lub wierzą, że ciężka praca powinna być samoistnie doceniona przez przełożonych. Dlatego też rzadziej niż chociażby Zetki obejmują stanowiska kierownicze i trudniej przychodzi im upomnienie się o awans czy podwyżkę. 

 

A jak zadłuża się pokolenie Y? Poznaj historię Joanny.

 

historia zadłużonej Joanny

Potrzeba stabilizacji życiowej źródłem zadłużenia pokolenia Y

Dzisiejsi 30-40-latkowie najczęściej zadłużają się po to, aby kupić własne mieszkanie. Potrzeba posiadania na własność czterech kątów jest na tyle silna, że przeszkodami nie są bardzo długi okres kredytowania (średnio 20-25 lat) czy fakt, że po tylu latach spłaty kredytu do banku trzeba oddać nawet wielokrotność pożyczonej kwoty. Potrzebę tę potęguje świadomość, że emerytury z ZUS będą raczej skromne, więc mogą nie wystarczyć na pokrycie kosztów wynajmu. A sam rynek wynajmu jest oparty przede wszystkim na prywatnych mieszkaniach. Brakuje lokali komunalnych i miejskich. Dlatego też własne mieszkanie jest postrzegane jako rodzaj zabezpieczenia na starość.

Często w wydatkach domowych osoby z pokolenia Y wspierają się również pożyczkami i kredytami konsumenckimi czy kartami kredytowymi. Stosunkowo rzadko korzystają z płatności odroczonych, choć ten sposób finansowania – jak przewidują ekonomiści - będzie stopniowo rósł.

Efektem tego jest fakt, że jak pokazuje raport BIG Info Monitor pokolenie Y ma już do spłaty średnio niemal 30 tys. zł na osobę, a w ciągu roku (2021 do 2022) zadłużenie wzrosło o ok. 5,6%. A ponieważ w 2022 roku znacząco wzrosły stopy procentowe, a co za tym idzie oprocentowanie kredytów (stawka WIBOR), to wielce prawdopodobne, że właśnie wysokość rat kredytów hipotecznych wpłynęła na wzrost zadłużenia tego pokolenia.

średnia wartość zadłużenia 2021 2022

 

Jak spłaca długi pokolenie Y?

W przypadku zaległych płatności, priorytetem w spłacie rat są przede wszystkim raty kredytów hipotecznych, a także uregulowanie nieopłaconych na czas rachunków za czynsz. Zwykle dobrze spłacają się też kredyty ratalne.


Część pokolenia Y może mieć zadłużenie wynikające z nieopłacanych rachunków takich jak rachunki za usługi telefonii komórkowej, energię elektryczną czy internet. Wśród najczęstszych spraw obsługiwanych przez KRUKa są zaległe raty za gotówkowe kredyty bankowe, pożyczki zaciągnięte w firmach pożyczkowych czy rachunki za telefon lub telewizję cyfrową.

na co się zadłużamy

Według raportu BIG info Monitor  „największą grupą niesolidnych płatników pozostaje nadal pokolenie Y - 35-44 latków. Jest ich już niemal 680 tys., a w ostatni rok przybyło 1 577 osób (0,2 proc.)”.

wykres niesolidni dłużnicy

 

Załóż konto na e-kruk.pl i zacznij spłacać online – szybko i dyskretnie

Pokolenie Y to pokolenie osób świadomych cyfrowo i chętnie korzystających z rozwiązań online. Może nie wychowali się z komputerem, ale są z nim związani mniej lub bardziej przez całą swoją karierę zawodową. Dla nich wszystkich, jeśli ich dług trafił do KRUKa, optymalnym rozwiązaniem jest platforma do obsługi zadłużenia e-kruk.pl. Po założeniu konta można samodzielnie spłacić całość zadłużenia lub zawrzeć porozumienie i rozłożyć je na dogodne raty. Dodatkowo platforma e-kruk.pl ułatwia spłatę osobom, które chcą regulować swoje raty terminowo, ale mają problemy z kontrolowaniem czasu. Automatyczna płatność cykliczna pozwala na cykliczne regulowanie zadłużenia z karty płatniczej. Wystarczy udzielenie jednorazowej zgody, którą w każdej chwili można wycofać. Dowiedz się więcej. Dług to problem do rozwiązania, załóż konto na e-kruk.pl i zacznij spłacać już dzisiaj.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry