Co robi komornik, gdy nie ma z czego ściągnąć długu?

Co robi komornik, gdy nie ma z czego ściągnąć długu?

Żadnych dochodów, świadczeń, ani nawet majątku, który można spieniężyć na rzecz wierzycieli, a w tym wszystkim trwająca egzekucja komornicza. Taka egzekucja jest bezskuteczna z uwagi na brak majątku dłużnika, z którego komornik mógłby skutecznie prowadzić egzekucję. Co zatem robi komornik, gdy nie ma z czego ściągnąć długu? I czy taka sytuacja oznacza, że komornik nie ma żadnej możliwości dochodzenia praw wierzycieli?

 

Kiedy egzekucja komornicza jest bezskuteczna?
 

Komornik nie ma z czego ściągnąć długu (czyli dłużnik jest niewypłacalny), jeśli:

 • nie masz wpływów na konto, które można zająć zgodnie z prawem (przykładowo, otrzymujesz wynagrodzenie w kwocie minimalnej, która nie podlega zajęciu, otrzymujesz środki ze świadczeń społecznych nie podlegające zajęciu),
 • nie pracujesz (nie zarabiasz),
 • nie posiadasz żadnych oszczędności,
 • nie posiadasz żadnego stałego źródła utrzymania (takim źródłem może być np. emerytura),
 • nie masz ruchomości, które można zająć, a następnie sprzedać na licytacji komorniczej,
 • nie jesteś właścicielem żadnej nieruchomości,
 • nie posiadasz żadnego innego majątku.
   

Egzekucja jest nieskuteczna, gdy  zostaną spełnione powyższe warunki, ale nie muszą zaistnieć wszystkie jednocześnie, np. osoba pracująca nie musi mieć emerytury czy renty. Ukrywanie majątku przed komornikiem (sprzedaż lub przekazanie nieruchomości i ruchomości, niszczenie ich, praca na czarno) to działania, które są karalne. Jednak gdy osoba zadłużona rzeczywiście nic nie posiada lub posiadany majątek osoby zadłużonej nie pozwala odzyskać choćby sumy pokrywającej koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego to komornik może wydać  postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. 

 

Co może zrobić komornik, jak nic nie mam?
 

Co robi komornik, gdy nie ma z czego ściągnąć długu? W tej sytuacji dochodzi do umorzenia postępowania komorniczego. Przed wydaniem postanowienia o umorzeniu na mocy art. 827 KPC powinno dojść do wysłuchania zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. W tej sytuacji termin wysłuchanie oznacza skierowanie do obu stron pisma informującego o okolicznościach sprawy. Komornik musi w nim zawrzeć wyjaśnienie, dlaczego podjął decyzję o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (konkretne powody bezskuteczności).

Od momentu otrzymania pisma wierzyciel - zgodnie z prawem - ma 7 dni na złożenie zażalenia. Może wtedy złożyć wniosek o poprowadzenie egzekucji w inny sposób. Podstawą do tego może być np. podejrzenie, że dłużnik posiada niezarejestrowany (nieoficjalny) majątek, który można zająć. Jeśli wierzyciel nie złoży wniosku, egzekucja komornicza zostanie umorzona. 

Nie będzie to jednoznaczne z umorzeniem długu. Zobowiązanie wciąż będzie istnieć, a wierzyciel ma 6 lat, żeby podjąć kolejną próbę odzyskania pieniędzy. Każde takie działanie przerywa bieg przedawnienia, a więc okres 6 lat zaczyna się liczyć od nowa. Kiedy trzeba się liczyć z przerwaniem biegu przedawnienia? M.in. wtedy, gdy dłużnik podejmie jawną pracę, co da możliwość egzekucji należności z wynagrodzenia.

 

Co po umorzeniu egzekucji komorniczej?
 

Co jeśli egzekucja komornicza okazała się nieskuteczna i nie ma z czego zaspokoić roszczeń wierzyciela? Specjaliści KRUK w przypadku umorzenia egzekucji po upływie sześciu miesięcy kierują sprawę  ponownie do komornika. Może się bowiem okazać, że w międzyczasie sytuacja dłużnika się zmieniła i dochodzenie roszczeń jest możliwe. Jeśli jest taka możliwość wpisują też dłużników do bazy BIG

 

Mimo umorzenia postępowania egzekucyjnego dług bowiem nadal istnieje i ta sytuacja może mieć następujące konsekwencje:

 • wpisanie osoby zadłużonej do rejestru dłużników niewypłacalnych,
 • brak możliwości otrzymania pożyczki bądź kredytu lub zawarcia innego rodzaju umowy o produkt lub usługę (brak zdolności kredytowej),
   

Zdarzają się dłużnicy, którzy nie przejmują się tymi konsekwencjami i umyślnie nie spłacają swoich należności, nawet gdy mają taką możliwość. Bazują na przekonaniu, że to, co może mi zrobić komornik, jak nic nie mam, to “niewiele”. Należy natomiast pamiętać, że w razie wykrycia majątku, ruchomości lub nieruchomości, wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

Jak długo komornik może ściągać dług?
 

Egzekucja długu przez komornika może być wznawiana nieograniczoną ilość razy, z wyjątkiem sytuacji, w której dojdzie do przedawnienia długu. W praktyce rzadko dochodzi do takiej sytuacji. Wystarczy, że wierzyciel złoży wniosek o ponowne wszczęcie postępowania, aby przerwać bieg przedawnienia.

Komornik nie będzie mógł dłużej ściągać długu, jeśli zostanie on w całości spłacony. Wtedy roszczenia wierzyciela zostają zaspokojone, a osoba zadłużona zostanie wypisana z rejestru dłużnikówNależy pamiętać, że - oprócz należności -trzeba będzie pokryć też koszty związane z egzekucją komorniczą.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Fundusze inwestycyjne
Inwestowanie zwykle wiąże się z koniecznością posiadania znacznego kapitału. Jednak możliwe jest dokonywanie inwestycji...
Przewiń do góry