Związek Przedsiębiorstw Finansowych

Dzięki przynależności do ZPF nasi eksperci biorą udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych wpływających na zagadnienia związane z zarządzaniem wierzytelnościami, wymianą informacji gospodarczej, sektorem pożyczkowym czy ochroną praw konsumentów.

 

 

Karta Różnorodności

KRUK S.A. jest sygnatariuszem Karty Różnorodności od 2013 roku. Karta to międzynarodowa inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz spójności i równości społecznej. Podstawową zasadą Karty jest zakaz dyskryminacji w miejscu pracy oraz honorowanie i uwzględnianie we wszelkich działaniach różnorodności. Zapisy dokumentu obowiązują w całej Grupie KRUK i są uwzględniane m.in. Podczas procesów rekrutacyjnych.

 

United Nations Global Compact Network Poland

W tym flagowym programie ONZ zrzeszającym zrównoważony biznes, KRUK S.A. uczestniczy od 2019 roku. Działamy na rzecz programów Climate Positive oraz Business &Human Rights. Prezes Zarządu Grupy KRUK, Piotr Krupa z zaangażowaniem współtworzy Radę Programową UN Global Compact Network Poland, której merytoryczne wsparcie stanowi istotny wkład w podejmowane przez UNGC działania na rzecz budowania świadomego oraz zrównoważonego społeczeństwa i gospodarki oraz przyjaznego człowiekowi i Ziemi klimatu.

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

W ramach Agendy 2030 i jej ambitnych Celów Zrównoważonego Rozwoju, Grupa KRUK realizuje swoje działania w zgodzie z wybranymi CZR. 

Przewiń do góry