Wkład KRUKa w raport: Zielone finanse w Polsce 2022

Wkład KRUKa w raport: Zielone finanse w Polsce 2022

Sprawiedliwa transformacja w kierunku zrównoważonego finansowania zaczyna się od uwzględnienia wszystkich aspektów ESG. Poznajcie kompleksowy wkład KRUKa w raport „Zielone finanse w Polsce 2022”, który powstał w wyniku porozumienia ramowego UN Global Compact Network Poland z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwem Finansów oraz Instytutem Odpowiedzialnych Finansów.

Raport „Zielone finanse w Polsce 2022” jest kompleksowym obrazem zrównoważonego rynku finansowego w Polsce, popartym perspektywami i spostrzeżeniami ekspertów z branży. Grupa KRUK miała okazję zwrócić w nim uwagę na istotność kwestii społecznych i zarządzania w przełomowym momencie przejścia do tzw. zielonych finansów.

Oficjalna premiera publikacji miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod koniec sierpnia. Wydarzeniu towarzyszyła seria paneli dyskusyjnych, podczas których zaproszeni liderzy branży wymieniali się wiedzą i dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie wyzwań związanych z zieloną transformacją. Jednym z głównych prelegentów był Michał Zasępa, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Grupy KRUK, który zwrócił uwagę na niwelowanie śladu węglowego w KRUKu, m.in. w celu osiągnięcia założeń Porozumienia Paryskiego.

 

"Chociaż Grupa KRUK nie zalicza się do największych emitentów CO2, to jednak mamy świadomość naszego wpływu na środowisko i bierzemy odpowiedzialność za niwelowanie naszego śladu węglowego. Zawsze działamy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i nie zapominamy, że dostęp do czystego i bezpiecznego środowiska również jest kwestią etycznego działania." - stwierdził Michał Zasępa.

 

Proaktywne podejście KRUKa do adaptacji i łagodzenia ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi jest realizowane we wszystkich naszych europejskich lokalizacjach. Intensywność naszych działań w zakresie niwelowania śladu węglowego różni się w zależności od kraju i jest silnie uzależniona od dostępności ekologicznych rozwiązań na rynkach (dla przykładu - nasze biura w Hiszpanii i Rumunii są zasilane wyłącznie z wykorzystaniem energii odnawialnej).

Eliminujemy błędy w zarządzaniu i zawsze szukamy bardziej zrównoważonego sposobu prowadzenia naszej działalności, dlatego w stosownych przypadkach ograniczyliśmy powierzchnię biurową, wymieniliśmy flotę samochodową używaną przez doradców terenowych na niskoemisyjną, a także stale inwestujemy w rozwiązania e-commerce, które są nie tylko bardziej ekologiczne, ale również uwzględniają potrzeby naszych klientów.

Dążenie świata do walki ze zmianami klimatycznymi nie byłoby możliwe bez przejrzystości. Policzyliśmy bezpośrednie i pośrednie emisje Grupy we wszystkich naszych lokalizacjach (Zakres 1 i 2 zgodnie z Protokołem GHG). Dobrowolnie ujawniliśmy informację o śladzie węglowym Grupy, bazując na wytycznych CDP (dawniej Carbon Disclosure Project) - organizacji, która ocenia wkład w ochronę klimatu tysięcy przedsiębiorstw na całym świecie.

Grupa KRUK zdecydowała się opracować strategię, w której myślimy o naszej odpowiedzialności wobec środowiska. Mając to na uwadze, pracujemy obecnie nad stworzeniem solidnej Strategii ESG, która sprawi, że cała organizacja będzie lepiej przygotowana na wyzwania związane z kwestiami środowiskowymi i klimatycznymi.

Wszyscy zaproszeni autorzy raportu byli zgodni, że ambitne cele klimatyczne zmierzające do zbudowania nowego, zielonego ładu w Polsce, Europie i na świecie wymagają wyboru odpowiednich inwestycji oraz przeznaczenia środków na projekty i technologie, które pomogą w tej walce.

Przewiń do góry