Podsumowanie konferencji: Współczesna kobieta – liderka, partnerka, matka z udziałem Urszuli Okarmy

Podsumowanie konferencji: Współczesna kobieta – liderka, partnerka, matka z udziałem Urszuli Okarmy

Zapraszamy Was do zapoznania się z podsumowaniem sierpniowej konferencji: Współczesna kobieta – liderka, partnerka, matka. Jedną z prelegentek tego wydarzenia była członkini zarządu Grupy KRUK, Urszula Okarma.

KRUK toruje drogę do sukcesu kobiet w sektorze finansowym

Współczesne kobiety pełnią więcej niż jedną funkcję. Mogą być jednocześnie liderkami, partnerkami i matkami. Chociaż nie ma wątpliwości, że tę samą różnorodność ról mogą odgrywać mężczyźni, w przypadku kobiet pojawia się więcej wyzwań i nierówności. Według Global Gender Gap Report 2022 opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne, parytet płci nie poprawia się po wydarzeniach z ostatnich lat i zajmie kolejne 132 lata, aby zniwelować różnicę nierówności płci. Wszyscy prelegenci konferencji zgodzili się, że konieczne są zdecydowane działania, aby zmiana ta nastąpiła jeszcze w ciągu naszego życia. Wszystkie tematy poruszane podczas konferencji koncentrowały się na znaczeniu zaangażowanego społeczeństwa i biznesu, wzajemnym wsparciu i solidarności między kobietami. Mówienie o nierównościach, z którymi borykają się kobiety, po raz kolejny wzbudziło duże zainteresowanie - konferencja zgromadziła blisko 10 000 osób.

KRUK jako jeden z kluczowych uczestników wydarzenia, miał okazję porozmawiać o pozycji kobiet w biznesie i rzucić pozytywne światło na ponure statystyki dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy. Reprezentowała nas członkini zarządu Urszula Okarma, która podzieliła się wspaniałymi wynikami, jakie osiągnęliśmy w zakresie zachowania równości płci oraz zobowiązała się do uruchomienia nowych programów dedykowanych zaspokajaniu potrzeb pracowników, które pomogą Grupie KRUK rosnąć w siłę, przyciągać jeszcze więcej talentów i stać się bardziej zrównoważoną.

W KRUKu mamy świadomość, jak ważna jest równość płci dla wzrostu, odporności na kryzysy oraz stabilności socjoekonomicznej spółki. W sposób celowy i wieloperspektywiczny podejmujemy wyzwania, związane z łagodzeniem skutków nierówności na tle płci. I chociaż jesteśmy w miejscu, w którym wiele organizacji chciałoby się znajdować, nasze działania na rzecz wyrównywania szans są i będą nadal kontynuowane - podsumowuje Urszula Okarma.

Badania Międzynarodowego Funduszu Walutowego wykazały, że na świecie dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn przejmuje odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi i czterokrotnie więcej czasu poświęca na nieodpłatne prace domowe. W Unii Europejskiej 25% kobiet jako główny powód swojej nieobecności na rynku pracy podało pracę opiekuńczą - w przypadku mężczyzn liczba ta spada do 3%. Inne badanie, tym razem przeprowadzone przez Institute for Fiscal Studies, pokazuje, że różnica w wynagrodzeniach stale się powiększa przez 12 lat po urodzeniu pierwszego dziecka, w którym to momencie kobiety otrzymują o 33% niższe wynagrodzenie za godzinę niż mężczyźni. Jednocześnie kobiety, które zdecydowały się aktywnie wspinać po szczeblach kariery, bardzo często spotykają się z dyskryminacją ze względu na płeć lub wiek. Firmy nadal często czerpią z kulturowych stereotypów dotyczących wieku i postrzegają kompetencje zarówno młodszych, jak i bardziej dojrzałych kobiet przez pryzmat ageizmu.

Eksperci na konferencji podkreślali m.in. rolę tzw. "królowych pszczół" oraz "smoczyc". Terminy te odnoszą się do kobiet na stanowiskach kierowniczych, którym zależy na utrzymaniu status quo, co często skutkuje umniejszaniem osiągnięć ich koleżanek i promowaniem mężczyzn. Ponadto kobiety mają tendencję do powstrzymywania się przed osiągnięciem pożądanego rozwoju zawodowego. 

KRUK jest kobietą

Kobiety w KRUKu mają silną reprezentację na najwyższych stanowiskach kierowniczych, co doskonale odzwierciedla 60% zatrudnionych kobiet w strukturze firmyW Zarządzie i Radzie Nadzorczej jest 41% kobiet, stanowiska kierownicze zajmuje 57% kobiet, a na poziomie grupy mamy także 60% kobiet na stanowiskach dyrektorskich.

Mimo, że te dane stawiają KRUKa w gronie podmiotów najlepiej radzących sobie w zmniejszaniu nierówności, chcemy dalej koncentrować nasze wysiłki na wyjątkowych wyzwaniach, przed którymi stoją kobiety i mężczyźni. Z tego powodu Grupa KRUK pracuje nad stworzeniem własnego programu wzmacniania pozycji pracowników, który nie tylko promowałby równość płci, ale także uwzględniałby zniuansowane różnice między pracownikami, aby pomóc im lepiej wypełniać rolę rodziców i partnerów oraz rozwijać kompetencje zawodowe.

Konferencja wzmocniła postrzeganie firm jako wiodących twórców zmian w globalnej walce o sprawiedliwy świat dla wszystkich. Razem możemy osiągnąć wyższą jakość organizacji, pozytywny wpływ na wyniki gospodarcze i wydajność oraz stworzyć nowy program, który zreformuje jakość życia kobiet zarówno teraz, jak i dla przyszłych pokoleń.

Przewiń do góry