Grupa KRUK na World Urban Forum w Katowicach

Grupa KRUK na World Urban Forum w Katowicach

Czy życie w mieście można rozważać jako ekologiczne? Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) odpowiada jasno – tak, ale musimy zmierzyć się z nadrzędnymi problemami, które dotyczą nas wszystkich. Żyjemy w świecie, który będzie się urbanizował przez następne trzy dekady - z 56 proc. w 2021 r. do 68 proc. w 2050 r. Oznacza to wzrost o 2,2 miliarda mieszkańców miast, żyjących głównie w Afryce i Azji - niemniej przewiduje się, że cały świat stanie się bardziej zurbanizowany.

Ponad połowa światowej populacji mieszka w miastach. Chociaż każde miasto jest inne, wszystkie stoją przed podobnymi wyzwaniami, w tym zanieczyszczeniem środowiska czy, kryzysem klimatycznym. Wymiana pomysłów w celu sprostania wyzwaniom stojącym przed miastami, takim jak poprawa warunków mieszkaniowych, podstawowych usług i rozwój terenów zielonych, ma kluczowe znaczenie. Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum), znane jako WUF, to największe globalne wydarzenie poświęcone zrównoważonej urbanizacji.

 

 

WUF to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez UN-Habitat na rzecz rozwoju miast i osiedli. To najważniejsze światowe wydarzenie dotyczące polityki miejskiej, transformacji i rozwoju. Konferencja odbywa się co dwa lata i gości ponad 20 tys. uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe.

Jedenasta edycja odbyła się w Katowicach w dniach 26-30 czerwca 2022 r. pod hasłem Transforming Our Cities for a Better Urban Future. Blisko 20 000 uczestników - w tym reprezentacja Grupy KRUK - wzięło udział w dyskusjach dotyczących najbardziej palących problemów współczesnego świata. Obejmowały one m.in.:

• nierówności społeczne,
• wpływ COVID-19 na miasta,
• szybką urbanizację,
• niedobory wodno-kanalizacyjne,
• dostępność do opieki zdrowotnej,
• kwestię ubóstwa.

Konferencja zgromadziła najbardziej wpływowych liderów z całego świata. Ceremonia Otwarcia rozpoczęła się od wypowiedzi wideo Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa, po której nastąpiło przemówienie premiera Polski Mateusza Morawieckiego. Wśród uczestników był także Maimunah Mohd Sharif – UN Habitat Director. Grupę KRUK reprezentował Michał Zasępa - Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy: - Uważam, że jako Grupa KRUK powinniśmy aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu wyzwań klimatycznych i dostosowywać się do nadchodzących zmian. Musimy działać i jako członek Rady Biznesu, która wypracowała ważne wytyczne na WUF11, cieszę się, że angażujemy się w dialog nie tylko między prywatnymi firmami, ale także we współpracę publiczno-prywatną – skomentował po zakończeniu Forum.

Grupa KRUK miała okazję uczestniczyć w posiedzeniu UNGCNP Business Council (Rady Biznesu). Rada składa się z przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, a także sektora finansowego i była odpowiedzialna za opracowanie i przyjęcie rekomendacji dla miast w kwestiach takich jak energetyka, budownictwo, zarządzanie poziomem hałasu, transport i dostęp do informacji. Ideą Rady Biznesu był fakt, że transformacja urbanistyczna oparta na dobrobycie mieszkańców i trosce o środowisko naturalne nie może przebiegać bez wsparcia sektora prywatnego.

Przygotowane przez Radę rekomendacje obejmują wszystkie aspekty związane z wpływem miast na środowisko i dobrostan ich mieszkańców. Propozycje dotyczą w szczególności produkcji i zużycia energii, budownictwa, zrównoważonego transportu, zanieczyszczenia powietrza, hałasu, infrastruktury przemysłowej, efektywności energetycznej, infrastruktury przesyłowej oraz edukacji opartej na dobrych praktykach dla władz miejskich. Rada zgodziła się co do stwierdzenia, że współpraca między różnymi interesariuszami i dostęp do wysokiej jakości danych są kluczowe dla stworzenia prawdziwie inteligentnych miast.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie TUTAJ.

Przewiń do góry