ARCHIWALNE ZGROMADZENIE
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.

WYKAZ ISTOTNYCH DLA AKCJONARIUSZY DAT ZWIĄZANYCH ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM
w dniu 16 czerwca 2021 r.

20.05.2021 r.   – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

26.05.2021r.    – termin do zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących min. 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad;

31.05.2021r. – Dzień Rejestracji;

01.06.2021r.    – termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

14.06.2021r. – termin na zgłoszenie Spółce przez Akcjonariusza zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

11, 14, 15.06.2021r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki KRUK S.A.;

14.06.2021r. godz. 17.00 – termin przesłania do Spółki informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej;

16.06.2021r. godz. 13.00 – początek rejestracji akcjonariuszy przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

 

Wideorelacja: http://ucstream.pl/kruk/20210616

16/06/2021
odbędzie się we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8
KONTAKT W SPRAWIE WALNYCH ZGROMADZEŃ
Person's image
Renata Świątek-Kurasz

Head of Corporate Governance Area

  • wz@kruksa.pl
Przewiń do góry