ARCHIWALNE ZGROMADZENIE
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRUK S.A.

WYKAZ ISTOTNYCH DLA AKCJONARIUSZY DAT ZWIĄZANYCH ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM
w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 

4.08.2020 r.     – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

10.08.2020 r.   – termin do zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących min. 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad;

15.08.2020 r. – Dzień Rejestracji;

17.08.2020 r.   – termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

24.08.2020 r. – termin na zgłoszenie Spółce przez Akcjonariusza zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

26-28.08.2020 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki KRUK S.A.;

27.08.2020 r. godz. 17.00 – termin przesłania do Spółki informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej;

31.08.2020 r. godz. 12.00 – początek rejestracji akcjonariuszy przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

 

Wideorelacja:  http://ucstream.pl/kruk/20200831.php

31/08/2020
odbędzie się we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8
KONTAKT W SPRAWIE WALNYCH ZGROMADZEŃ
Person's image
Renata Świątek-Kurasz

Dyrektor Obszaru Nadzoru Korporacyjnego

  • wz@kruksa.pl
Przewiń do góry