ARCHIWALNE ZGROMADZENIE
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRUK S.A.

WYKAZ ISTOTNYCH DLA AKCJONARIUSZY DAT ZWIĄZANYCH Z NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM
w dniu 16 listopada 2022 r.

 

20.10.2022 r.   – ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

26.10.2022 r.   – termin do zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących min. 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad;

31.10.2022 r.   – Dzień Rejestracji;

02.11.2022 r.   – termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

09.11.2022r., do godz. 15:00 – termin na zgłoszenie Spółce przez Akcjonariusza zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

10,14,15.11.2022 r., do godz. 15:00 – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki KRUK S.A.;

14.11.2022 r. do godz. 17.00 – termin przesłania do Spółki informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej;

16.11.2022 r. od godz. 11.00 – początek rejestracji akcjonariuszy przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

 

Link do nagrania transmisji: http://ucstream.pl/kruk/20221116

16/11/2022
odbędzie się we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8
KONTAKT W SPRAWIE WALNYCH ZGROMADZEŃ
Person's image
Agnieszka Dudek

Head of Corporate Governance Area

  • wz@kruksa.pl
Przewiń do góry