KRUK pomimo rekordowych spłat w I kwartale 2020 roku oraz szacowanej rekordowej EBITDA...