Najczęściej popełniane błędy przez osoby zadłużone

Najczęściej popełniane błędy przez osoby zadłużone

Sprawdź, czy nie popełniasz przypadkiem poniższych błędów, które mogą utrudnić Ci wyjście z zadłużenia. Jak unikać takich błędów? Przeczytaj nasze porady.

 

Kredyty i pożyczki na spłatę długu.

Wiele osób szuka kredytu lub pożyczki na spłatę innych zobowiązań. To najbardziej typowy i najczęściej stosowany błąd przy próbie wyjścia z zadłużenia. Szukanie nowego kredytu na spłatę poprzedniego, to jak leczenie zatrucia tym, co nas zatruło. W efekcie jedynie zwiększamy zadłużenie, krok po kroku brnąc w co raz większą spiralę zadłużenia. Zamiast sięgać po kolejne pożyczki, należy przeanalizować dostępne środki w budżecie domowym i w pierwszej kolejności tam poszukać źródeł możliwych oszczędności. W efekcie, już w tym momencie, udaje się odnaleźć brakujące środki na spłatę zobowiązania.

 

Brak diagnozy domowego budżetu.

Każda osoba czy rodzina powinna systematycznie analizować swój domowy budżet. Należy robić zestawienie: jakie osiągamy przychody i ile wydajemy każdego miesiąca. Ważne jest zaplanowanie w dłuższej perspektywie większych wydatków i zabezpieczenie się na te niespodziewane. Osoby zadłużone rzadko posiadają nawyk, jakim jest prowadzenie domowego budżetu. W efekcie pieniądze wydawane są impulsywnie, bez nadania im priorytetu czy planu. Brak kontroli nad budżetem to jeden z czynników podejmowania pochopnych i nieracjonalnych decyzji finansowych, a w efekcie przyczyna wpadnięcia w zadłużenie. Szybką i prostą diagnozę domowego budżetu możemy przeprowadzić samodzielnie, np. analizując przychody i codzienne wydatki. Można w nim często znaleźć wiele źródeł oszczędności, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na spłatę zadłużenia.

 

Unikanie kontaktu z wierzycielem.

Gdy już mamy opóźnienia w płatnościach, unikanie kontaktu z wierzycielem to jeden z najczęstszych i najpoważniejszych błędów. W efekcie, zamiast opanować sytuację i poszukać wspólnie z wierzycielem rozwiązania, problem narasta. Wierzyciel podejmuje różne działania zmierzające do odzyskania należności, a ich koszty oraz odsetki z dnia na dzień powiększają zadłużenie.

 

Zapamiętaj!

Podstawą działań osoby zadłużonej powinna być próba porozumienia się z wierzycielem. Możemy zwrócić się od razu do wierzyciela lub do firmy obsługującej dług, która w imieniu wierzyciela może podjąć rozmowy i pomóc wyjść z patowej sytuacji. Podstawą jest chęć osoby zadłużonej do rozmów i szukania rozwiązań. Pamiętajmy, że po drugiej stronie słuchawki też są ludzie. Posiadają oni możliwości i narzędzia, które pozwalają osobie zadłużonej na rozwiązanie problemu bez konieczności uciekania się do kolejnych pożyczek.

 

Jeżeli zatem popadłeś w długi, skompletuj wszystkie posiadane dokumenty dotyczące zadłużenia i innych zobowiązań finansowych. Przeanalizuj szczegółowo wydatki i przychody swojej rodziny. Następnie jak najszybciej skontaktuj się z wierzycielem i dowiedz się, jakie masz możliwości spłaty.
 

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry