12/05/2023

Europejski Tytuł Egzekucyjny - czym jest ETE i jak go uzyskać

Europejski Tytuł Egzekucyjny - czym jest ETE i jak go uzyskać

Czym jest Europejski Tytuł Egzekucyjny? Czy jego uzyskanie jest skomplikowane? W jakich sytuacjach warto starać się o ETE? Podpowiadamy - zacznij od polubownych metod!

 

Europejski Tytuł Egzekucyjny - co to jest ETE

 

Europejski Tytuł Egzekucyjny (w skrócie ETE) istnieje już niemal 20 lat. Dzięki niemu wierzyciel może dochodzić roszczeń od dłużnika, który mieszka za granicą. Wierzyciel może uzyskać ten tytuł na terenie Polski. Z kolei osoba zadłużona może spłacać dług w miejscu swojego zamieszkania, które w takiej sytuacji znajduje się poza granicami naszego kraju.

 

Europejski Tytuł Egzekucyjny obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii. ETE nie obowiązuje też w Wielkiej Brytanii od momentu jej wyjścia ze wspólnoty państw europejskich. W pozostałych krajach UE wierzyciele mogą dochodzić swoich należności bez fizycznej obecności na danym terenie. Nie potrzebne jest wyznaczanie orzeczeń pośrednich w poszczególnych państwach. ETE umożliwia szybsze odzyskanie środków finansowych od zadłużonych.

 

Kiedy wydawany jest ETE

 

Zacznijmy od tego, że wierzyciele mogą ubiegać się o wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w sytuacji, gdy osoba zadłużona przebywa w innym kraju i z różnych przyczyn nie reguluje należności. ETE wydawany jest na wniosek wierzyciela. Opłata za wydanie tytułu nie jest zbyt wysoka (50 zł), a na samo jego uzyskanie nie trzeba długo czekać.

Europejski Tytuł Egzekucyjny umożliwia przeprowadzenie egzekucji komorniczej w każdym kraju członkowskim. Co ciekawe, ten tytuł traktuje się na równi z rodzimymi tytułami dla poszczególnych państw. Ponieważ sądy w poszczególnych krajach nie analizują zasadności takiego postępowania, warto w pierwszej kolejności sięgnąć po metody polubowne mimo geograficznego dystansu, jaki dzieli wierzyciela oraz zadłużoną osobę.

Europejski Tytuł Egzekucyjny

 

Jak uzyskać Europejski Tytuł Egzekucyjny

 

Jeśli wierzyciel postanowił, że będzie dochodził swoich roszczeń na drodze sądowej, powinien wystąpić z wnioskiem o nadanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Może to zrobić w sądzie rejonowym. Powinien wnieść także stosowną opłatę.

W kolejnym kroku należy przesłać ETE do kraju członkowskiego, w którym zadłużony mieszka lub prowadzi działalność. Warto pamiętać, że wierzyciel powinien także dysponować odpisem orzeczenia, który w przypadku wysyłki do innego kraju powinien zostać przetłumaczony na język docelowy.

Egzekucja komornicza w danym kraju odbywa się na wniosek wierzyciela. Nie jest wymagane żadne dodatkowe postępowanie. Warto pamiętać, że w danym kraju mogą istnieć przesłanki do wstrzymania egzekucji. Ponadto osoba zadłużona może wnioskować o cofnięcie bądź sprostowanie ETE. W świetle prawa jest to możliwe i dopuszczalne. 

 

Kiedy Europejski Tytuł Egzekucyjny okaże się przydatny

 

Europejski Tytuł Egzekucyjny znajduje zastosowanie tam, gdzie metody polubowne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Jeśli zadłużony unika kontaktu, a wierzyciel dąży do rychłego otrzymania należności, również wtedy można wnioskować o Europejski Tytuł Egzekucyjny. Tytuł jest zasadny w sytuacji, gdy wierzyciel oraz osoba zadłużona przebywają w różnych krajach Unii Europejskiej.

 

Europejski Tytuł Egzekucyjny może być także przydatny przy dochodzeniu zaległych alimentów. Jeśli zadłużony przebywa za granicą, wówczas osoba, której należą się alimenty, może złożyć do sądu wniosek o wydanie ETE na takich samych zasadach, co w przypadku pozostałych spraw o zwrot należnych roszczeń.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
28/07/2023
Co to są aktywa i pasywa
Czym są aktywa i pasywa? Czy te terminy zarezerwowane są wyłącznie dla przedsiębiorców? Podpowiadamy, jak...
Przewiń do góry