Czym są i ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie płatności?

Czym są i ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie płatności?

Spóźniasz się z zapłatą swoich należności? Możesz zapłacić odsetki ustawowe za takie opóźnienie. Od czego zależy ich wysokość?

 

Kiedy masz do czynienia z odsetkami za opóźnienie?

Wierzyciel, który ma problem z wyegzekwowaniem na czas należności od zalegającego mu z zapłatą klienta lub kontrahenta, ma prawo żądać od niego odsetek ustawowych za opóźnienie zapłaty. Może to zrobić nawet wtedy, gdy nie poniósł żadnej szkody wynikającej z nieterminowej zapłaty, a także gdy odpowiedzialność za okoliczności, które doprowadziły do tej sytuacji, nie spoczywa na kliencie lub kontrahencie. Odsetki sankcyjne nie istnieją, jeśli nie ma niespłaconego na czas długu. Oznacza to, że mają charakter uboczny względem świadczenia głównego. Nalicza się je za każdy dzień opóźnienia, przy czym można zacząć to robić od dnia następującego po terminie płatności.

Wierzyciel nie musi korzystać ze swojego prawa do odsetek od należności. Jeśli wiesz, że nie dasz rady spłacić długu w określonym terminie, spróbuj porozmawiać z wierzycielem i podejmij próbę negocjacji. Bardzo często można zmienić termin płatności lub rozbić płatność na mniejsze raty - wszystko jest kwestią uzgodnienia tego z wierzycielem. Najgorszym rozwiązaniem jest unikanie kontaktu. W takiej sytuacji wierzyciel nie wie, z czego wynikają problemy z zapłatą i może też wysłać wezwanie do zapłaty z informacją o rozpoczęciu naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie płatności.

 

Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie?

Jeśli w umowie pożyczki nie została określona inna wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie raty, to ich wysokość wynosi 5,6%(jak wynika z obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości w Monitorze Polskim). Jeżeli należność była oprocentowany według wyższej stawki, to wierzyciel może żądać wyższych odsetek. Z kolei w 2021 roku maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą 11,2% w stosunku rocznym (2x5,6%). 

Jak obliczyć odsetki ustawowe dla konkretnego zobowiązania? Można to zrobić samodzielnie, mnożąc kwotę zobowiązania przez wysokość odsetek, a uzyskany wynik podzielić przez liczbę dni. Można także skorzystać z kalkulatorów odsetek ustawowych dostępnych w internecie. Wierzyciele, którzy zdecydują się na współpracę z firmą windykacyjną, mogą liczyć na to, że specjaliści obliczą wysokość należnych odsetek.

 

Po co wierzyciel nalicza odsetki od należności, kiedy spóźniasz się z zapłatą?

Odsetki ustawowe za opóźnienie płatności pełnią dwie funkcje: dyscyplinującą i odszkodowawczą. Im dłużej zwlekasz ze spłatą należności, tym wyższe będą odsetki. A zatem to powinno zachęcić osobę lub firmę zwlekającą z zapłatą do szybkiego uregulowania należności. Wierzyciel, który nie otrzyma pieniędzy na czas, może przez to ponieść realne straty, dlatego też odsetki mogą je chociażby częściowo pokryć.

Jeśli naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie zapłaty nie zmotywuje klienta lub kontrahenta, to wierzyciel posiada jeszcze inne możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy. Może m.in. samodzielnie zastosować tzw. windykację miękką, wysyłając wezwania do zapłaty. Może też nawiązać współpracę z firmą windykacyjną. Gdy zawiodą metody polubowne, wierzyciel ma prawo skierować sprawę do sądu. Gdy uzyska tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika.

 

Od kiedy wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie zapłaty?

Odsetki mogą być naliczane już dzień po terminie płatności. Jeśli przypada on na niedzielę lub dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa od następnego dnia (zgodnie z art. 115 Kodeksu Cywilnego). . Podstawę prawną do żądania odsetek za opóźnienie zapłaty stanowi art. 481§1 Kodeksu Cywilnego.

Aby uniknąć naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie zapłaty, zacznij od przemyślanego planowania budżetu domowego. W przypadku problemów ze spłatą skontaktuj się z wierzycielem lub rozłóż dług na raty. Możesz to zrobić bez wychodzenia domu, zawierając ugodę online.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry