25/10/2022

Czym jest próg rentowności i jak go obliczyć

Czym jest próg rentowności i jak go obliczyć

Próg rentowności to pochodna bilansu zysków i strat. Z tego parametru korzystają przeważnie przedsiębiorcy, którzy chcą sprawować kontrolę nad swoimi finansami i mieć wpływ na zwiększenie przychodów. Czym zatem jest próg rentowności i jak go obliczyć?

 

Próg rentowności - czy wiesz, co to jest?

 

O rentowności zwykło się rozprawiać w kontekście biznesu oraz prowadzenia własnej firmy. Nic dziwnego. Bez bilansu zysków i strat oraz wnikliwej kontroli finansów nawet początkowo dobrze prosperujące przedsiębiorstwa mogą popaść w kłopoty. Warto jednak zwrócić uwagę, że jedną z odsłon analizy progu rentowności jest motywacja do zarządzania finansami, a tym samym gotowość do cięcia różnego rodzaju wydatków. A zatem wyznaczanie progu rentowności może sprawdzić się także w sprawowaniu pieczy nad domowym budżetem. Czym zatem jest ten próg rentowności?

 

Rentowność słusznie kojarzy nam się ze stabilnością finansową. Próg rentowności (Break Even Point, BEP) to moment, w którym dana działalność zaczyna nam się opłacać. Wprawdzie sam próg oznacza sytuację, gdy nasze starania nie przynoszą jeszcze zysków, za to możemy się cieszyć faktem, iż nie generujemy już strat.

 

Kiedy przydaje się próg rentowności

 

Próg rentowności to narzędzie, z którego korzystają przede wszystkim właściciele biznesów. Ci, którzy dopiero zaczynają przygodę z własną firmą, mogą zbadać, czy ich działania przynoszą korzyści. Przedsiębiorcy bardziej zaprawieni w bojach zyskują możliwość regulacji cen produktów oraz usług tak, by te przynosiły oczekiwane przychody. Ogólnie rzecz biorąc, to, czy przekraczamy próg rentowności bądź nie, stanowi ważny sygnał, kiedy podjąć np. cięcia budżetowe.

 

Jeśli zechcemy wykorzystać próg rentowności w naszym domowym budżecie, możemy sprawdzić, czy sposób, w jaki zarządzamy własnymi finansami, pozwala na generowanie oszczędności. Jeśli tak, starajmy się utrzymać ten stan. Jeśli nie, może to być sygnał, że warto zmienić swoje nawyki konsumenckie. Zwłaszcza jeśli zastanawiamy się nad zaciągnięciem nowego zobowiązania finansowego.

 

Jak obliczyć próg rentowności - ten wzór okaże się przydatny

 

Wróćmy jednak do biznesu. Istnieje tu kilka typów obliczania progu rentowności. Mamy do dyspozycji wartościowy próg rentowności, ilościowy i procentowy. W świetle procentowego progu rentowności oceniamy, jak duże wysiłki należy włożyć, by działalność zaczęła przynosić zysk. Aby obliczyć procentowy próg rentowności koszty stałe dzielimy przez popyt, a następnie musimy pomnożyć przez sto.

 

Do wzoru na próg rentowności będziemy podstawiać koszty stałe oraz koszty zmienne. Koszty stałe to wydatki, które przedsiębiorstwo ponosi niezależnie od tego, jakie wyniki osiągnie sprzedaż. Mogą to być rachunki za wynajem biura, czynsz, opłaty za media itp. Z kolei koszty zmienne odnoszą się już bezpośrednio do samej sprzedaży usług, a zatem na ich wysokość wpływa m.in. ilość produkcji, magazynowanie, transport czy energia zużywana podczas wytwarzania produktu bądź świadczenia usługi.

 

Jeśli zechcemy uzyskać ilościowy próg rentowności, wówczas obieramy koszty stałe a następnie dzielimy je przez różnicę ceny produktu i kosztów zmiennych (BEP ilościowy = koszty stałe / (cena produktu - koszty zmienne). Dzięki temu działaniu dowiemy się, jaką liczbę produktów sprzedać, aby osiągnąć stan bez zysków i bez strat.

 

Wartościowy próg rentowności to z kolei iloczyn ceny produktów oraz ilościowego BEP. Zgodnie ze wzorem wygląda to następująco: BEP wartościowy = cena produktu * [koszty stałe / (cena produktu - koszty zmienne)]. Ten wzór przyda się tym przedsiębiorcom, którzy zastanawiają się, jak duże przychody muszą wygenerować, aby ich firma nie przynosiła strat.

 

Zerowy próg rentowności - o co tutaj chodzi?

 

Próg rentowności pomaga przedsiębiorcom zorientować się, jaką liczbę danego produktu powinni sprzedać, aby pokryć poniesione koszty. Zerowy próg rentowności to informacja, w którym momencie działalność firmy nie przynosi ani zysków, ani strat. Monitorowanie stanu rentowności pomaga przedsiębiorstwom w utrzymaniu stabilności finansowej. To także znak, że właściciele małych, jak i dużych firm kontrolują swoje finanse. Tego typu praktyki pomagają zawczasu zwiększać wysiłki, co może zapobiegać kłopotom finansowym, a tym samym popadnięciu w długi. Tak skrupulatną kontrolę finansową powinien prowadzić każdy z nas, niezależnie od tego, czy jest osobą prywatną, czy przedsiębiorcą.

 

PROPONOWANE ARTYKUŁY
19/09/2023
Subrogacja - co to znaczy
Słysząc termin subrogacja, możemy się zastanawiać, co to właściwie znaczy. Zachęcamy do zapoznania się z definicją tego...
Przewiń do góry