KIM JESTEŚMY?


Nasze zespoły analityczne to ponad 60 analityków pracujących w 3 obszarach: Departament Rozwoju Analiz, Obszar Wyceny Portfeli Wierzytelności oraz Dział Analiz Inkaso.
Podstawowym zadaniem analityków w tym obszarze jest wycena inwestycji w portfele wierzytelności rozpatrywane przez naszą grupę kapitałową na wszystkich rynkach, na których grupa działa.
W Departamencie Rozwoju Analiz analitycy zajmują się tworzeniem narzędzi Business Intelligence i na bieżąco wspierają decyzje podejmowane przez menedżerów w całej Grupie KRUK.

Analitycy Działu Analiz Inkaso wspomagają proces podejmowania decyzji w obszarze obsługującym wierzytelności na zlecenie dla naszych Partnerów Biznesowych.
CO NAS INSPIRUJE W PRACY?

"Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody." 
Richard Feynman

"Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona." 
Albert Einstein

"Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę." 
Hugo Steinhaus

"Wszys­tko na­leży up­raszczać jak tyl­ko można, ale nie bardziej." 
Albert Einstein

"Chaos zawsze pokonuje porządek, gdyż jest lepiej zorganizowany." 
Terry Pratchett

"Polska produkcja towaru zwanego matematyka cieszy się na świecie lepszą opinią, niż nasza produkcja konserwy, tekstyliów lub radioodbiorników." 
Hugo Steinhaus

"Logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie."
Albert Einstein

"Łatwo z domu rzeczywistości zajść do lasu matematyki, ale nieliczni tylko umieją wrócić."
Hugo Steinhaus

"Między duchem a materią pośredniczy matematyka."
Hugo Steinhaus

"Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego, jak matematyka."
Hugo Steinhaus

"Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów."
Isaac Newton

"Dobry matematyk potrafi dostrzegać fakty, matematyk wybitny – analogie między faktami, zaś matematyk genialny – analogie między analogiami."
Stefan Banach

"Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat."
Galileusz

"W chaosie bowiem wprawdzie niczego nie można znaleźć, ale też niczego nie można zgubić."
Herman Auerbach

"W matematyce raz udowodnione twierdzenie na zawsze zachowuje swoją prawdziwość."
Roman Sikorski

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?


Obsługujemy potrzeby analityczne spółek z Grupy KRUK na wszystkich rynkach, na których działa, czyli w Polsce, Rumunii, Czechach, Słowacji, Niemczech, Hiszpanii oraz we Włoszech.
Co roku wyceniamy ponad 300 projektów inwestycyjnych o wartości wielu miliardów złotych. Dzięki naszej pracy Grupa KRUK inwestuje rokrocznie setki milionów złotych.
Zbudowaliśmy, a następnie wdrożyliśmy kilkadziesiąt modeli decyzyjnych i prognostycznych sterujących procesami obsługi klientów Grupy KRUK.
Wspomagamy analitycznie przygotowanie ofert obsługi wierzytelności naszych Partnerów Biznesowych na zlecenie - ponad 100 przetargów rocznie.
SPRAWDŹ, CZY SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE!
 • W niektórych procesach rekrutacyjnych wymagamy doświadczenia w pracy związanej z modelowaniem statystycznym lub zarządzaniem ryzykiem w branży bankowej, windykacyjnej lub konsultingowej.
 • Jeśli nie posiadasz jeszcze doświadczenia zawodowego - nie martw się.  Do osób takich jak Ty kierujemy oferty pracy na stanowiskach młodszych analityków i młodszych specjalistów.
 • Studentów ostatnich lat studiów zapraszamy na płatne praktyki wakacyjne.

Poszukujemy osób z wykształceniem wyższym - preferowane kierunki to:

 • matematyka,
 • statystyka,
 • ekonometria,
 • kierunki pokrewne. 

Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym pozwoli Ci na sprawną komunikację w międzynarodowym środowisku, w którym działamy.

Znajomość zagadnień statystycznych związanych z modelowaniem i Data Mining jest podstawą naszej codziennej pracy:

 • wykorzystujemy modele regresyjne (np. GLM, GAM, regresja liniowa), modele klasyfikacyjne (np. drzewa decyzyjne, lasy losowe, analiza skupień),
 • stosujemy wnioskowanie statystyczne (np. testowanie hipotez na temat zachowania średnich, wariancji, zgodności rozkładów itd.),
 • przekształcamy zmienne (np. PCA, WOE, przekształcenie Boxa-Coxa),
 • jesteśmy otwarci na alternatywne modele i metody (np. sieci Markowa, procesy stochastyczne, modele analizy przeżycia).
 • Bardzo ważna dla nas jest dobra znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL (pracujemy w Microsoft SQL Server Management Studio).
 • Korzystamy z pakietu R - jego znajomość jest niezbędna w pracy w Departamencie Rozwoju Analiz oraz mile widziana w Obszarze Wyceny Portfeli Wierzytelności.
 • W Departamencie Rozwoju Analiz pracujemy w środowisku Tableau – jego znajomość będzie dodatkowym atutem.
 • Wymagamy dobrej znajomości pakietu MS Office z naciskiem na MS Excel.
DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ DO NASZYCH ZESPOŁÓW ANALITYCZNYCH?
 • Znajdujemy praktyczne zastosowania zaawansowanych metod statystycznych i Data Mining w wycenie portfeli wierzytelności, sterowaniu procesami obsługi klientów i wielu innych miejscach w organizacji.
 • Pracujemy z dużymi wolumenami danych w środowiskach MS SQL i R-Project.
 • Tysiące tabel, miliony rekordów danych i setki raportów to nasza codzienność.
 • Menedżerowie w całej Grupie KRUK podejmują decyzje na podstawie dostarczonych przez nas rekomendacji, analiz i raportów.
 • Poprzez wdrażanie i rozwój narzędzi Business Intelligence ułatwiamy naszym managerom monitorowanie i kontrolę procesów operacyjnych.
 • Pracujemy zgodnie z własnymi standardami - to my opracowujemy rozwiązania, które następnie wdrażamy w Polsce, Rumunii, Czechach, Słowacji i na kolejnych rynkach.
 • Dzięki temu nasze innowacyjne pomysły mogą być doceniane i wdrażane!

Stawiamy na:

 • realizację ambicji zawodowych,
 • rozwój umiejętności,
 • zdobywanie nowych doświadczeń.

Regularnie uczestniczymy w konferencjach oraz szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. Umożliwiamy naszym współpracownikom udział w rekrutacjach wewnętrznych na stanowiska (analityczne i nie tylko) w innych zespołach w naszej grupie kapitałowej.

Mamy dla Ciebie atrakcyjny pakiet socjalny:

 • prywatną opiekę zdrowotną,
 • elastyczny czas pracy, 
 • dofinansowanie do karnetów sportowych.

W przerwach od pracy gramy w piłkarzyki lub na Xboxie.

PRZYKŁADOWE OGŁOSZENIA REKRUTACYJNE

O nas:

 • Zajmujemy się przygotowaniem analiz oraz modeli statystycznych wspomagających decyzje biznesowe, eksploracją danych w celu poszukiwania istotnych zależności statystycznych oraz poszukiwaniem nowych metod statystycznych opisujących zjawiska biznesowe.
 • Menadżerowie w całej grupie kapitałowej podejmują decyzje na podstawie dostarczanych przez nasz departament rekomendacji, analiz i raportów.
 • Stanowimy zgrany zespół i wierzymy, że atmosfera w pracy jest kluczem do późniejszych sukcesów.
 • Pracujemy w podzespołach samoorganizujących się.

 

Czekamy na Twoją aplikację, jeżeli:

 • Masz wyższe wyksztalcenie lub jeszcze studiujesz matematykę, statystykę lub kierunki pokrewne.
 • Pasjonuje Cię praca z liczbami.
 • Znane Ci są zagadnienia dotyczące modelowania danych – modele GLM, GAM (regresja logistyczna), drzewa decyzyjne czy sieci neuronowe i wiesz co to współczynnik Giniego.
 • Posiadasz praktyczną znajomość pakietu R – w szczególności pakietów: mgcv, rpart, data.table, ggplot, shiny, markdown.
 • Masz doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych i językiem SQL (pracujemy w MS SQL) lub dopiero się uczysz, ale chcesz się rozwijać także w tym kierunku, bo bez tego ani rusz. :)
 • Sprawnie komunikujesz się w języku angielskim.
 • Chcesz się rozwijać wśród analityków pasjonatów.

 

Sprawdź bieżące oferty pracy!

Dołącz do nas, bo warto! 

 • Zajmujemy się wyceną portfeli wierzytelności przed ich zakupem.
 • Wyceniamy portfele wierzytelności ze wszystkich rynków, na których działa Grupa KRUK.
 • Rekomendujemy zarządowi maksymalne ceny zakupu portfeli.
 • Uczestniczymy w wypracowaniu kluczowych decyzji inwestycyjnych Grupy KRUK.
 • Każda wycena to odrębny miniprojekt – nie popadamy w rutynę i stale podnosimy nasze umiejętności analityczne oraz krytyczne podejście do uzyskiwanych wyników.
 • Budujemy i stosujemy modele statystyczne, pracujemy na dużych zbiorach danych.
 • Uczestniczymy w ciekawych projektach rozwojowych.
 • Zadania definiujemy tak, aby każdy mógł uczestniczyć w nich od początku do końca.
 • Stawiamy na pracę zespołową, co sprzyja wymianie wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji.
 • Dbamy o rozwój zawodowy pracowników. 

 

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:

 • Posiadasz doświadczenie w pracy związanej z modelowaniem statystycznym lub zarządzaniem ryzykiem w branży bankowej, windykacyjnej lub konsultingowej (minimum rok).
 • Posiadasz wyższe wykształcenie magisterskie: matematyka, statystyka, ekonometria lub pokrewne.
 • Sprawnie posługujesz się programem MS Excel (m.in. tabele przestawne, funkcje tablicowe).
 • Pisanie zapytań SQL nie sprawia Ci trudności.
 • Znasz język angielski w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.
 • Znasz i interesujesz się tematyką związaną ze statystyką, modelowaniem statystycznym i Data Mining.
 • Znajomość podstaw programowania (np. VBA) oraz pakietów statystycznych (np. R) będą dodatkowymi atutami.

 

Sprawdź bieżące oferty pracy!

Dołącz do nas, bo warto!

 • Jesteśmy młodym i zgranym zespołem zajmującym się zagadnieniami analitycznymi w dużej, szybko rozwijającej się firmie o międzynarodowym charakterze.
 • Poprzez przygotowywanie raportów i zestawień (jednorazowych oraz cyklicznych) wspieramy nasze koleżanki i kolegów dostarczając im szybką, klarowną informację biznesową.
 • Środowisko pracy oparte na Excelu oraz języku SQL to nasz codzienny świat.
 • Poprzez przeprowadzanie analiz efektów podejmowanych działań operacyjnych wspomagamy firmę w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych.
 • Dzięki nam będziesz mógł poszerzyć wiedzę zdobytą w czasie swojej edukacji i zobaczysz, jak wygląda prognozowanie w praktyce.
 • Zawsze wspieramy się w realizacji zadań, a także staramy się pomagać sobie nawzajem poprzez budowanie mechanizmów automatyzujących pracę zespołu.
 • Chcemy się ciągle rozwijać, dlatego nowe i dobre pomysły lubimy stosować w codziennej pracy.

 

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe lub jesteś na ostatnim roku studiów (dostępność umożliwiająca pracę na pełny etat).
 • Bardzo dobrze znasz Excela (m.in. tabele przestawne).
 • Dobrze znasz SQL’a (pracujemy w środowisku MS SQL Server).
 • Myślisz analitycznie oraz potrafisz formułować trafne wnioski.
 • Dobrze znasz język angielski w mowie i piśmie.
 • Cechuje Cię odpowiedzialność, dokładność oraz komunikatywność.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość VBA oraz umiejętność obsługi pakietów SSIS.
 • Doświadczenie w pracy w środowisku Tableau.
 • Znajomość metod prognostycznych w teorii i praktyce.

 

Sprawdź bieżące oferty pracy!

O nas:

 • Zajmujemy się przygotowaniem wyceny usług polegających na obsłudze spraw na zlecenie naszych Partnerów Biznesowych. Bierzemy udział w ponad 100 przetargach rocznie.

 • Pracujemy środowisku pracy opartym na MS Excel oraz języku SQL (MS SQL Server).

 • Przygotowując raporty, analizy i rekomendacje wspomagamy obszary sprzedaży i obsługi klientów w ich codziennej pracy.

 

Czekamy na Twoją aplikację jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe lub jesteś na ostatnim roku studiów (dostępność umożliwiająca pracę na pełny etat).
 • Bardzo dobrze znasz Excela (m.in. tabele przestawne).
 • Pisanie zapytań SQL nie sprawia Ci trudności.
 • Znasz język angielski w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.
 • Myślisz analitycznie oraz potrafisz formułować trafne wnioski.
 • Cechuje Cię odpowiedzialność, dokładność oraz komunikatywność.

 

Sprawdź bieżące oferty pracy!

Przewiń do góry