W Grupie KRUK z zaangażowaniem dążymy do przestrzegania najwyższych standardów etycznych i pełnej uczciwości w relacjach.  Przywiązujemy szczególną wagę do prowadzenie działalności zgodnie z prawem, regulacjami wewnętrznymi oraz normami etyczno-moralnymi.

Mamy jednak świadomość tego, że ryzyka wystąpienia nieprawidłowości nie da się uniknąć. Dlatego podejmujemy szereg działań, mających na celu wykrywanie i reagowanie na wszelkie nieprawidłowości i nadużycia.

W celu ułatwienia pracownikom, współpracownikom, kontrahentom, Partnerom Biznesowym, Klientom i pozostałym interesariuszom dokonanie zgłoszenia informacji i zauważonej nieprawidłowości, stworzyliśmy formularz do informowania o nieprawidłowościach. Formularz „Zgłoś nadużycie” zapewnia całkowita anonimowość dla osoby sygnalizującej o nieprawidłowościach oraz poufność przekazanych przez niego informacji.

Do czego służy formularz „Zgłoś nadużycie”?

Formularz służy do informowania o nieprawidłowościach, nadużyciach i niepożądanych zrachowaniach, które skutkują naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, regulacji wewnętrznych oraz norm etyczno-moralnych.
Formularz nie służy do składania reklamacji.  

Dlaczego chcemy zbierać informacje o nieprawidłowościach?

Informacje przesłane poprzez zakładkę „Zgłoś nadużycie” mogą pomóc w identyfikacji nieprawidłowości, zapobiegać im jak również wprowadzić niezbędne działania prewencyjne w celu wykluczenia podobnych zdarzeń w  przyszłości.

Czy umożliwiamy przesłanie informacji anonimowo?

Tak. Wiadomość może zostać przesłana anonimowo. Firma KRUK S.A. nie zbiera żadnych informacji o dokonującym zgłoszenia (np. adres IP, lokalizacja, pliki cooki,itp.)

Jeśli zdecydujesz się na ujawnienie swoje tożsamości (np. w celu przyspieszenia wyjaśnienia sprawy), Twoje dane osobowe podlegają ochronie zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia postępowań wyjaśniających, jak również w przyszłości (w razie konieczności dane zostaną udostępnione wyłącznie funkcjonariuszom odpowiednich służb).

Jakie działania podejmiemy w związku z przekazaną przez Ciebie informacją?

Po otrzymaniu informacji pracownicy jednostki zajmującej się przeciwdziałaniem nadużyciom przeprowadzą jej analizę z punktu widzenia zgodności opisanych działań z obowiązującym prawem i wewnętrznymi regulacjami. W zależności od formy podjętego kontaktu poinformujemy Cię o wynikach tej analizy za pośrednictwem wiadomości e-mail lub listownie.

Co do zasady odpowiedź na przekazany przez Ciebie sygnał otrzymasz w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu zgłoszenia. W przypadku, gdy sprawa będzie skomplikowana lub będzie wymagała dokładniejszego zbadania, powyższy termin prawdopodobnie ulegnie wydłużeniu. W takim przypadku poinformujemy Cię, kiedy możesz się spodziewać stanowiska KRUK S.A.

Aby zgłosić nieprawidłowe zachowanie skorzystaj z poniższego formularza „Zgłoś nadużycie”.

Formularz „Zgłoś nadużycie”

Przewiń do góry