Spółka z Grupy KRUK, PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, zawarł 5 grudnia br. z Bankiem...