06/12/2011

KRUK kupił pakiety wierzytelności od BZ WBK

Spółka z Grupy KRUK, PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, zawarł 5 grudnia br. z Bankiem Zachodnim WBK z Grupy Santander umowę nabycia dwóch portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 228,4 mln zł. Cena nabycia pakietów wynosi 46,2 mln zł.
Zapłata za pierwszy portfel wierzytelności nastąpi do dnia 21 grudnia 2011 roku. Zapłata ceny za drugi portfel nastąpi w terminie 7 dni, licząc od 2 kwietnia 2012 roku.

„Obserwujemy największą od lat podaż portfeli. Dynamiczny wzrost udzielanych kredytów konsumpcyjnych w ostatnich latach, w czasie spowolnienia gospodarczego spowodował wzrost portfela niespłaconych kredytów i wzrost skłonności do sprzedaży pakietów wierzytelności przez banki. Spodziewamy się podwojenia wielkości rynku zakupów wierzytelności w Polsce w 2011 roku w stosunku do 2010 roku. Instytucje finansowe przewidują, że także w kolejnym roku można się spodziewać dużej podaży z ich strony. Banki dążą i będą dążyć do poprawy jakości swoich aktywów i coraz chętniej pozbywają się niespłaconych pożyczek i kredytów” – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

W pierwszych trzech kwartałach 2011 roku Grupa KRUK kupiła 33 nowe portfele wierzytelności o wartości nominalnej ponad 3,1 mld zł. Nakłady inwestycyjne na nabycie nowych portfeli były rekordowe w historii firmy i wyniosły 426 mln zł – to o 341% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kupione portfele wierzytelności w 95% pochodziły od instytucji finansowych, głównie banków.

Przewiń do góry