Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę KRUK wyniosły w 2 kwartale 2021 roku 554 mln zł, a w całym 1...