09/07/2021

Ponad miliard zł spłat i blisko 650 mln zł inwestycji w 1 połowie 2021 roku

Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę KRUK wyniosły w 2 kwartale 2021 roku 554 mln zł, a w całym 1 półroczu 2021 1,07 mld zł. Tym samy były większe o 33% od spłat z 2 kwartału 2020 roku oraz o 19% większe od spłat z 1 półrocza 2020 roku. Jest to zarówno najlepszy kwartał, jak i najlepsze 1 półrocze pod względem wpłat w historii Grupy.

- Po świetnym 1 kwartale przyszedł czas na jeszcze lepszy 2 kwartał. Przypomnę, że zaczęliśmy rok od  przebicia pierwszy raz w historii poziomu 0,5 mld zł spłat, a od kwietnia do czerwca osiągnęliśmy wynik lepszy o 8% od tego z poprzedniego kwartału. Ten dobry trend w spłatach jest kontynuowany i to praktycznie na wszystkich rynkach naszej aktywności. -  mówi  Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.

KRUK zainwestował w 2 kwartale 2021 roku 484 mln zł w portfele wierzytelności o łącznym nominale 2 764 mld zł. Największe inwestycje zostały dokonane na rynku polskim, a ponadto Grupa KRUK zainwestowała w portfele detaliczne we Włoszech, Hiszpanii, Rumunii, Czechach i na Słowacji. W porównaniu do 2 kwartału 2020, gdy inwestycje wyniosły 23 mln zł, tegoroczne nakłady były ponad dwudziestokrotnie większe. W całym 1 półroczu inwestycje Grupy KRUK wyniosły blisko 644 mln zł.

 –  Zainwestowaliśmy przede wszystkim w portfele bankowe oraz od instytucji finansowych pozabankowych na wszystkich rynkach naszej operacyjnej aktywności. Poziom dotychczasowych nakładów jest na wysokim poziomie i jestem przekonany, że druga połowa roku będzie równie aktywna.komentuje Piotr Krupa.

9 lipca 2021 roku KRUK dokonał przydziału 650 tys. obligacji serii AK4 o łącznej wartości nominalnej równej 65 mln zł. Łączna wartość zapisów na 5-letnie niezabezpieczone obligacje KRUKa o stałym oprocentowaniu na poziomie 4,0% w skali roku wyniosła 158,3 mln zł, a stopa redukcji sięgnęła poziomu 59%.

Właśnie zakończyliśmy trzecią w tym roku prospektową emisję obligacji,  dedykowaną inwestorom indywidualnym Inwestorzy zapisali się na ponad 158 mln zł obligacji KRUKa, a w tej emisji mogliśmy przydzielić maksymalnie 65 mln zł, co oznacza blisko 60% redukcję. Łącznie w tym roku wyemitowaliśmy dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych obligacje o łącznym nominale blisko 0,5 mld zł, z czego 465 mln zł w ostatnich kilku tygodniach. Doceniamy zaufanie, jakim obdarzają nas inwestorzy. Mamy dobry dostęp do finansowania i zamierzamy być aktywni w inwestycjach jak i kontynuować trend naszej operacyjnej działalności..- kończy Piotr Krupa,  CEO KRUK S.A.

Raport za 1 półrocze 2021 zostanie opublikowany w dniu 8 września 2021 roku.

Przewiń do góry