Akcjonariusze KRUK S.A. przyjęli rekomendację Zarządu i zdecydowali o wypłacie dywidendy w...